OM: Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus. Lausuntotiivistelmä

12.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työryhmä päätyi suosittamaan kuuden oikeusapupiirin muodostamista siten, että piirit vastaisivat poliisin ja syyttäjän toimialuejakoa

Työryhmä esitti lisäksi harkittavaksi, että oikeusapupalvelujen tarjoaminen ja edunvalvontapalvelujen järjestäminen eriytettäisiin omiksi toimistoiksi.

Oikeusministeriön asettaman valtion oikeusaputoimistojen
rakennetyöryhmän tehtävänä oli selvittää mahdollisuuksia muodostaa
oikeusaputoimistoista nykyistä laajempia hallinnollisia kokonaisuuksia,
arvioida yhden oikeusapuviraston perustamisen vaikutuksia sekä tehdä
ehdotus oikeusaputoimistojen organisaatiorakenteeksi. Työryhmä luovutti
mietintönsä 31.3.2014 (Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus,
oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 25/2014).

Mietintöä koskeva lausuntopyyntö lähetettiin 85 taholle. Lausuntoja annettiin 56 kappaletta.

Enemmistö lausunnonantajista kannatti julkisen oikeusavun ja yleisen
edunvalvonnan toimintojen eriyttämistä. Eniten kannatusta valtion
oikeusaputoimistojen organisaatiomalliksi sai kuuden oikeusapupiirin
muodostaminen työryhmän suosittamalla tavalla.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments