Generic filters
Exact matches only
25.2.2021 Oikeusuutiset

Kunnan neuvontavelvollisuus henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa johti siihen, ettei neuvojen kyseenalaistamista voitu edellyttää. Korvausvaatimus hylättiin.

Vaa­HO:2021:2 Työsopimus – Vahingonkorvaus – tuottamus – Todistustaakka – Oikeudenkäyntikulut Työnantaja, joka oli vaikeasti vammainen, oli vastoin työehtosopimuksen määräystä jättänyt ryhmähenkivakuutuksen ottamatta palkkaamalleen henkilökohtaiselle avustajalle. Hovioikeus katsoi, että työnantajalla oli ollut perusteltu syy luottaa kaupungin hänelle antamiin ohjeisiin, joiden mukaan kyse oli vapaaehtoisesta vakuutuksesta. Koska työnantaja kykeni näyttämään, että hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/kunnan-neuvontavelvollisuus-henkilokohtaisen-avustajan-palkkaukseen-liittyvissa-asioissa-johti-siihen-ettei-neuvojen-kyseenalaistamista-voitu-edellyttaa-korvausvaatimus-hylattiin/
3.9.2018 Oikeusuutiset

AOA: Toisessa EU-maassa asuvalle ei voida asettaa sellaisia hallinnollisia järjestelyjä, joita ei edellytetty Suomessa asuvilta

EU-oikeuden vastaisuus ajoneuvoverolipun lähettämisessä Eduskunnan apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin arvostelee Liikenteen turvallisuusviraston menettelyä, kun virasto vaati, että ulkomailla asuva henkilö siirtää ajoneuvonsa hallinnan toiselle henkilölle ajoneuvoverolipun lähettämiseksi.  Virasto ei ollut lähettänyt kantelijalle tämän Portugalissa sijaitsevaan osoitteeseen verolippua, minkä vuoksi kantelijan ajoneuvot olivat maksun laiminlyönnin johdosta käyttökiellossa.  Virasto perusteli menettelyään ajoneuvojen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/aoa-toisessa-eu-maassa-asuvalle-ei-voida-asettaa-sellaisia-hallinnollisia-jarjestelyja-joita-ei-edellytetty-suomessa-asuvilta/
12.5.2016 Oikeusuutiset

Verohallinto ei korjannut omaa virhettään

AOA Sakslin moitti Verohallintoa siitä, että se jätti tekemänsä virheen korjaamisen asiakkaiden aktiivisuuden varaan Kanteluasian tutkinnan yhteydessä ilmeni, että vuoden 2012 ennakkopidätysprosentin laskennassa Verohallinnossa oli tapahtunut ohjelmointivirhe. Sen seurauksena noin 3 600 verovelvollisen ulkomailta saama eläketulo kirjautui ennakonpidätysprosentin laskentaan kahteen kertaan. Verohallinto jätti virheen korjaamisen asiakkaiden oman aktiivisuuden varaan. Perusteeksi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/verohallinto-ei-korjannut-omaa-virhettaan/