Kunnan neuvontavelvollisuus henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa johti siihen, ettei neuvojen kyseenalaistamista voitu edellyttää. Korvausvaatimus hylättiin.

25.2.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaa­HO:2021:2 Työsopimus – Vahingonkorvaus – tuottamus – Todistustaakka – Oikeudenkäyntikulut

Työnantaja, joka oli vaikeasti vammainen, oli vastoin työehtosopimuksen määräystä jättänyt ryhmähenkivakuutuksen ottamatta palkkaamalleen henkilökohtaiselle avustajalle. Hovioikeus katsoi, että työnantajalla oli ollut perusteltu syy luottaa kaupungin hänelle antamiin ohjeisiin, joiden mukaan kyse oli vapaaehtoisesta vakuutuksesta. Koska työnantaja kykeni näyttämään, että hänen laiminlyöntinsä oli johtunut viranomaisen antamasta virheellisestä neuvosta ja että hän oli noudattanut sellaista huolellisuutta kuin hänen asemassaan olevalta yleisen käsityksen mukaan voitiin edellyttää, työnantaja ei ollut sopimusrikkomuksesta huolimatta velvollinen korvaamaan kuolleen työntekijänsä perilliselle saamatta jäänyttä henkivakuutuskorvausta.

Vaa­HO:2021:2

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments