Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
28.7.2023 Oikeusuutiset

AOA:n ratkaisu Follo-sovittelun asiantuntija-avustajan esteellisyydestä

Kantelija arvosteli sosiaalityöntekijä B:tä myös sen vuoksi, että tämä oli osallistunut asiantuntija-avustajana kantelijan ja hänen entisen puolisonsa väliseen tuomioistuinsovitteluun, joka koski lasten tapaamisoikeutta ja elatusapua. Kantelijan mielestä asiantuntija-avustaja toisti samoja näkemyksiä kuin käsitellessään vanhempien ja lasten asiaa lastensuojelussa. Kantelijan mielestä nuo näkemykset olivat vääriä ja puolueellisia. Apulaisoikeusasiamies Sarja: Käsitykseni mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/aoan-ratkaisu-follo-sovittelun-asiantuntija-avustajan-esteellisydesta/
31.3.2023 Oikeusuutiset

Kunta ei ollut velvollinen kouluttamaan viranhaltijaa viestintäasiantuntijan tehtäviin irtisanomisen välttämiseksi

KHO:2023:28 Kunnallinen viranhaltija – Irtisanominen – Taloudelliset ja tuotannolliset syyt – Kouluttamisvelvollisuus Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko B:n kaupungilla ollut lainmukainen peruste irtisanoa A:n kirjasto- ja museopalveluiden tiimivastaavan virkasuhde taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla siitä huolimatta, että kaupungilla oli irtisanomisaikana ollut avoinna viestintäasiantuntijan työsopimussuhteinen tehtävä. Kysymys oli erityisesti sen arvioimisesta, olisiko…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/kunta-ei-ollut-velvollinen-kouluttamaan-viranhaltijaa-vioestintaasioantuntijan-tehtaviin-irtisanomisen-valttamiseksi/
6.10.2022 Tiedotteet

Hallitus on nimennyt valiokuntien ja asiantuntijaryhmien jäsenet kaudelle 2022–2024

Asianajajaliiton hallitus on nimennyt valiokuntien ja oikeudellisten asiantuntijaryhmien jäsenet toimikaudeksi 2022–2024: Valiokunnat Ammatillinen valiokunta Lotta Kroneld pj., Kirsi Ikävalko-Lähde, Petri Impola, Mikko Iso-Aho, Klaus Kinanen, Max Lindholm, Jarkko Männistö, Kaija Ruosteenoja, Kirsi-Marja Salokangas, Heikki Sillanpää ja Samuli Tarkiainen. Eettinen valiokunta Hannu Kalkas pj., Björn Boucht, Jussi Ikonen (CCBE)*, Petra Lindberg,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/hallitus-on-nimennyt-valiokuntien-ja-asiantuntijaryhmien-jasenet-kaudelle-2022-2024/
20.6.2022 Tiedotteet

Hakuilmoitus: Asianajajaliiton valiokunnat ja asiantuntijaryhmät toimikaudelle 2022–2024

Asianajajaliiton hallitus valitsee syyskuussa 2022 seuraavaksi kahdeksi vuodeksi jäsenet liiton valiokuntiin ja asiantuntijaryhmiin.  Valiokuntien tarkoituksena on avustaa hallitusta valiokuntien toimialan mukaisissa asioissa. Valiokunnan tehtävänä on seurata oman toimialansa asioita, toimia kyseisen sektorin asiantuntijaryhmänä ja tehdä aloitteita hallitukselle toimialaansa koskevista asioista. Hallitus määrää keskuudestaan valiokunnille puheenjohtajat. Valiokuntien sihteerinä toimii liiton työntekijä. …

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/hakuilmoitus-asianajajaliiton-valiokunnat-ja-asiantuntijaryhmat-toimikaudelle-2022-2024/
28.9.2021 Tiedotteet

Jouko Katajamäki Asianajajaliiton ICT-asiantuntijaksi

Jouko Katajamäki aloitti liiton uutena ICT-asiantuntijana tiistaina 28.9.2021. Katajamäki on toiminut noin kymmenen vuotta asianajotoimistossa ICT-tiimin jäsenenä ja sitä ennen muissa yrityksissä. Joukolla on kokemusta myös kansainvälisestä toimintaympäristöstä: hän on työskennellyt useamman vuoden Hong Kongissa tarjoten tukipalveluita Lontooseen ja New Yorkiin. Tervetuloa taloon, Jouko!

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/jouko-katajamaki-asianajajaliiton-ict-asiantuntijaksi/
26.9.2020 Oikeusuutiset

Tietosuojavaltuutetun toimiston asiantuntijalautakunta nimitettiin

Valtioneuvosto asetti 24. syyskuuta tietosuojalain mukaisen asiantuntijalautakunnan toimikaudeksi 1.10.2020–30.9.2023. Asiantuntijalautakunta antaa lausuntoja henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön soveltamiseen liittyvistä merkittävistä kysymyksistä. Asiantuntijalautakunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Helsingin yliopiston apulaisprofessori ja Legal Tech Labin johtaja Riikka Koulu. Varapuheenjohtajana toimii oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Tanja Jaatinen. Lautakunnan jäseniä ovat Kilpailu- ja kuluttajaviraston ryhmäpäällikkö Riikka Rosendahl, Digi- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/tietosuojavaltuutetun-toimiston-asiantuntijalautakunta-nimitettiin/
23.4.2020 Oikeusuutiset

KHO arvioi tuomioistuinvalvonnan ulottuvuutta valitettaessa asiantuntijaviranomaisen ratkaisusta

KHO:2020:45 Kuvaohjelman ikärajaluokittelu – Animaatiosarja – Lapsen kehitykselle haitallinen kuvaohjelma – Seksuaaliseen väkivaltaan viittaava sisältö – Pelottava ja ahdistava sisältö – Kansallinen audiovisuaalinen instituutti – Kuvaohjelmalautakunta – Viranomaisen harkintavalta – Tuomioistuinvalvonnan ulottuvuus Kansallinen audiovisuaalinen instituutti oli luokitellut Kehoni on minun -animaatiosarjan kaikkien neljän jakson ikärajaksi 12 vuotta. Kuvaohjelmalautakunta oli Pelastakaa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kho-arvioi-tuomioistuinvalvonnan-ulottuvuutta-valitettaessa-asiantuntijaviranomaisen-ratkaisusta/
27.2.2020 Oikeusuutiset

Tuomioistuimille annettaville lääketieteellisille asiantuntijalausunnoille erillisrahoitus

Apulaisoikeuskansleri on tyytyväinen viimein toteutettuun lainmuutokseen ja rahoitusratkaisuun, joka luo pysyvän järjestelmän tuomioistuinten tarvitsemien lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antamiseen. Tammikuun alusta 2020 voimaan tulleen lain mukaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vastattavaksi määrätylle tehtävälle on osoitettu erillisrahoitus valtion talousarviossa. Apulaisoikeuskansleri tulee seuraamaan järjestelmän toimivuutta tuomioistuimiin ja viranomaisiin kohdistuvassa laillisuusvalvonnassaan. Aiemmin tuomioistuinten tarvitsemien lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen laatimista…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/tuomioistuimille-annettaville-laaketieteellisille-asiantuntijalausunnoille-erillisrahoitus/
26.11.2019 Tiedotteet

Katja Vattulainen Asianajajaliiton talousasiantuntijaksi

Katja Vattulainen on aloittanut Asianajajaliiton talousasiantuntijana. Katjalla on noin 20 vuoden laaja-alainen työkokemus erilaisista vaativistakin taloushallinnon tehtävistä, sekä kokemusta useista taloushallinnon prosessien kehittämisprojekteista. Lisäksi hänellä on vankka osaaminen palkanlaskennasta ja erilaisista henkilöstöhallinnon tehtävistä. Työkokemusta on kertynyt sekä osakeyhtiö-, että säätiömaailmasta, niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin tehtävissä. Katja odottaa tässä tehtävässä pääsevänsä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/katja-vattulainen-asianajajaliiton-talousasiantuntijaksi/
22.11.2019 Tiedotteet

Salla Vainio Asianajajaliiton koulutusasiantuntijaksi

Teologian maisteri Salla Vainio on aloittanut Asianajajaliiton koulutusasiantuntijana. Salla on toiminut 10 vuotta opetuksen ja koulutuksen alalla pedagogisten metodien kehittäjänä ja kouluttajana niin kuntasektorilla, kansainvälisellä yksityisellä sektorilla, kuin valtakunnallisen täydennyskoulutuksen tehtävissä. Opetuksen kentällä hänet tunnetaan digimaailman pedagogisten mallien sekä verkkomateriaalien innovoijana, kehittäjänä ja tuottajana.  Sallaa innostaa ajatus siitä, että pääsee…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/salla-vainio-asianajajaliiton-koulutusasiantuntijaksi/