Generic filters
Exact matches only
25.4.2024 Oikeusuutiset

Talousrikoksia ennätyksellinen määrä vuonna 2023 − talouden heikko tilanne näkyy harmaan talouden torjuntatilastoissa

Taloudellisen tilanteen heikkeneminen näkyy talousrikosten, konkurssien ja verovelan määrän kasvuna. Tiedot selviävät harmaan talouden ja talousrikollisuuden vuoden 2023 valvontatuloksista. Lisäksi pakotteiden valvonta on kasvattanut viranomaisten valvontatehtävien määrää. Poliisin tietoon tuli vuonna 2023 lähes 2 400 talousrikosasiaa, joka on noin 15 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/talousrikoksia-ennatyksellinen-maara-vuonna-2023-%e2%88%92-talouden-heikko-tilanne-nakyy-harmaan-talouden-torjuntatilastoissa/
9.4.2024 Oikeusuutiset

Konkurssien määrä edelleen nousussa

Tammi–maaliskuussa 2024 asetettiin konkurssiin 806 yritystä. Vuonna 2023 vastaavana aikana määrä oli 687. Koko viime vuoden konkurssien määrän kasvu oli merkittävää, ja sama on jatkunut tämän vuoden alun. Konkurssien määrä kasvoi 17 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Mikäli konkurssien määrän kasvu jatkuu koko vuoden 2024 alkuvuoden tahtia, tulee jälleen merkittävä kasvun…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/konkurssien-maara-edelleen-nousussa/
26.3.2024 Oikeusuutiset

Konkurssiasiain neuvottelukunta on antanut suosituksen yrityssaneerausvelallisen neuvonnasta ja ohjauksesta

Tärkeä osa suositusta on sen liitteenä oleva yrityssaneerausvelalliselle annettavaksi tarkoitettu esite ”Velallisena yrityssaneerausmenettelyssä”. Suositus ja sen liite julkaistu Konkurssiasiamiehen toimiston kotisivulla. Taustana uuden suosituksen laatimiselle on se, että suositusta nro 16 selvittäjän asemasta ja tehtävistä ei ole päivitetty 1.7.2022 jälkeen, ja neuvottelukunta on päättänyt laatia yrityssaneerausmenettelyn eri aihepiireistä erilliset suositukset,…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/konkurssiasiain-neuvottelukunta-on-antanut-suosituksen-yrityssaneerausvelallisen-neuvonnasta-ja-ohjauksesta/
22.3.2024 Oikeusuutiset

Konkurssiasiamiehen toimiston toimintakertomus 2023 on julkaistu

Konkurssihakemuksia tehtiin vuonna 2023 yhteensä 3 315 kappaletta (2 656), mikä on 24,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2023 aloitettiin 2 715 (2 189) konkurssimenettelyä. Aloitettujen konkurssien määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 23,9 prosentilla. Yrityssaneerausten määrä alkoi kasvaa merkittävästi 2023 vuoden alusta alkaen. Yrityssaneeraushakemusten määrä oli vuonna 2023 yhteensä 448…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/konkurssiasiamiehen-toimiston-toimintakertomus-2023-on-julkaistu/
15.3.2024 Oikeusuutiset

Saneerausohjelman mukaisesti tehty saatavan leikkaus ei verotuksessa vähennyskelpoinen tulonhankkimismeno

KHO:2024:28 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulonhankkimismeno – Lainasaatavan menetys – Tavallinen velkakirja – Yrityssaneeraus A oli vuonna 2018 sijoittanut 374 000 euroa B Oy:n vieraan pääoman ehtoisiin tavallisiin velkakirjoihin. A:n verotus oli toimitettu tuloverolain mukaan ja hänen velkakirjoista saamiaan korkotuloja oli pidetty hänen veronalaisena pääomatulonaan. A ei esittänyt selvitystä siitä,…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/saneerausohjelman-mukaisesti-tehty-saatavan-leikkaus-ei-verotuksessa-vahennyskelpoinen-tulonhankkimismeno/
8.1.2024 Oikeusuutiset

Lähes neljännes enemmän konkursseja vuonna 2023 verrattuna edelliseen vuoteen

Tammi–joulukuussa 2023 asetettiin konkurssiin 2 715 yritystä. Vuonna 2022 vastaava luku oli 2 189, joten konkurssien määrä kasvoi 23,90 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Konkurssiin asettamisen jälkeen vuonna 2023 on peruuntunut 48 konkurssia (2022: 64) ja rauennut 1 681 konkurssia (2022: 1 379). Varojen puutteessa rauenneiden konkurssien osuus alkaneista konkursseista on…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/lahes-neljannes-enemman-konkursseja-vuonna-2023-verrattuna-edelliseen-vuoteen/
29.12.2017 Oikeusuutiset

Käräjäoikeuksien toimipaikat vuoden 2019 alusta vahvistettu

Käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrä vähenee nykyisestä 57:stä 36:een. Vuoden 2019 alusta muodostettavien 20 käräjäoikeuden tuomiopiirit sekä kanslia- ja istuntopaikkakunnat on vahvistettu tänään annetuilla asetuksilla. Käräjäoikeuspaikkakuntia ovat jatkossa Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa. Käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/karajaoikeuksien-toimipaikat-vuoden-2019-alusta-vahvistettu/
15.9.2017 Oikeusuutiset

Yrityssaneerauksessa vakuutena olevan omaisuuden arvoa vähentävänä rahaksimuuttokustannuksena huomioitava myös konkurssin yleiskustannukset

KKO:2017:63 Yrityssaneeraus – Saneerausohjelman vahvistaminen Yrityskiinnitys Kun yrityskiinnitykseen perustuvan vakuusvelan määrä arvioidaan yrityssaneerauksessa, vakuutena olevan omaisuuden arvosta on rahaksimuuttokustannuksina vähennettävä välittömien realisointikulujen lisäksi muut arvioidut kustannukset, jotka yrityssaneerauksen vaihtoehtona olevassa konkurssimenettelyssä vähentäisivät kiinnityksenhaltijalle tulevaa suoritusta. KKO:2017:63

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/yrityssaneerauksessa-vakuutena-olevan-omaisuuden-arvoa-vahentavana-rahaksimuuttokustannuksena-huomioitava-myos-konkurssin-yleiskustannukset/
26.1.2017 Oikeusuutiset

Esitys käräjäoikeusverkoston uudistamiseksi annettiin eduskunnalle

Esityksen mukaan nykyisten 27 sijaan jatkossa käräjäoikeuksia olisi 20. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä käräjäoikeusverkoston uudistamiseksi. Tavoitteena on toteuttaa uudistus vuoden 2019 alusta. Käräjäoikeuspaikkakunnat olisivat Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa. Uudistuksella yhdistettäisiin Espoon ja…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/esitys-karajaoikeusverkoston-uudistamiseksi-annettiin-eduskunnalle/
11.2.2016 Oikeusuutiset

Käräjäoikeusverkosto uudistuu: jatkossa käräjäoikeuksia on 20

Jatkossa käräjäoikeuspaikkakuntia olisi 20, kun niitä nyt on 27. Käräjäoikeuspaikkakunnat olisivat: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa. Oikeus- ja työministeri Jari Lindström on päättänyt käräjäoikeusverkoston tulevista tuomiopiireistä. Hallituksen esitys asiasta on tarkoitus eduskunnalle antaa syksyllä.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/karajaoikeusverkosto-uudistuu-jatkossa-karajaoikeuksia-on-20/