Generic filters
Exact matches only
29.10.2021 Oikeusuutiset

Euroopan tuomarineuvostojen verkosto (ENCJ) erotti Puolan tuomarineuvoston (KRS) verkoston jäsenyydestä

Eu­roo­pan tuo­ma­ri­neu­vos­to­jen ver­kos­to (ENCJ) on ei­len te­ke­mäl­lään pää­tök­sel­lä erot­ta­nut Puo­lan tuo­ma­ri­neu­vos­ton (KRS) ver­kos­ton jä­se­nyy­des­tä. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on ENCJ:n jä­sen. Vi­ras­ton yli­joh­ta­ja Riku Jaak­ko­la sekä joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mika Il­ves­ke­ro osal­lis­tui­vat täl­lä vii­kol­la jär­jes­tet­tyyn ver­kos­ton yleis­ko­kouk­seen Liet­tuas­sa. ENCJ rajoitti Puolan KRS:n osallistumista verkoston toimintaan jo syyskuussa 2018. Puolan tilannetta on tarkkailtu siitä lähtien…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/euroopan-tuomarineuvostojen-verkosto-encj-erotti-puolan-tuomarineuvoston-krs-verkoston-jasenyydesta/
27.10.2021 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin velvoittaa Puolan maksamaan miljoona euroa päivässä niin pitkään kuin oikeusvaltioperiaatetta rikotaan

As it has not suspended the application of the provisions of national legislation relating, in particular, to the areas of jurisdiction of the Disciplinary Chamber of the Supreme Court, Poland is ordered to pay the European Commission a daily penalty payment in an amount of € 1 000 000. Compliance…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/eu-tuomioistuin-velvoittaa-puolan-maksamaan-miljoona-euroa-paivassa-niin-pitkaan-kun-oikeusvaltioperiaatetta-rikotaan/
1.12.2020 Oikeusuutiset

EIT: Islannin muutoksenhakutuomioistuimen tuomarinimityksissä vakavia puutteita – tuomioistuin ei täytä EIS:n asettamia vaatimuksia

Unanimous violation of right to a “tribunal established by law” on account of grave breaches in the appointment of a judge to Icelandic Court of Appeal In today’s Grand Chamber judgment in the case of Guðmundur Andri Ástráðsson v. Iceland (application no. 26374/18) the European Court of Human Rights held,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/eit-islannin-muutoksenhakutuomioistuimen-tuomarinimityksissa-vakavia-puutteita-tuomioistuin-ei-tayta-eisn-asettamia-vaatimuksia/
19.4.2020 Oikeusuutiset

EUT: Puolan on keskeytettävä ylimmän tuomioistuimen kurinpitojaostoa koskevien säännösten soveltaminen

Puolan on välittömästi keskeytettävä ylimmän tuomioistuimen kurinpitojaoston toimivallasta tuomareita koskevissa kurinpitoasioissa annettujen kansallisten säännösten soveltaminen Komission esittämät tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevat perusteet oikeuttavat väliaikaisten toimenpiteiden myöntämisen. Vuonna 2017 Puolassa säädettiin Sąd Najwyższyn (ylin tuomioistuin, Puola) ja yleisten tuomioistuinten tuomareita koskevasta uudesta kurinpitojärjestelmästä. Tämän lainsäädäntöuudistuksen nojalla Sąd Najwyższyyn perustettiin uusi…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/eut-puolan-on-keskeytettava-ylimman-tuomioistuimen-kurinpitojaostoa-koskevien-saannosten-soveltaminen/
5.11.2019 Oikeusuutiset

Puolan laki tuomareiden ja syyttäjien eläkeiästä on EU-oikeuden vastainen: ministerillä vapaa valta sallia virassa jatkaminen

Polish rules relating to the retirement age of judges and public prosecutors, adopted in July 2017, are contrary to EU law In today’s judgment the Court, upholds the action for failure to fulfil obligations brought by the Commission against the Republic of Poland and held that that Member State had…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/puolan-laki-tuomareiden-ja-syyttajien-elakeiasta-on-eu-oikeuden-vastainen-ministerilla-vapaa-valta-sallia-virassa-jatkaminen/
24.6.2019 Oikeusuutiset

Ylimmän tuomioistuimen tuomareiden eläkeiän alentamista koskevat säännökset Puolassa ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa

Tuomio asiassa C-619/18 komissio v. Puola Riidanalaisilla toimenpiteillä loukataan tuomareiden erottamattomuuden ja tuomioistuimen riippumattomuuden periaatteita. Ylimmästä tuomioistuimesta annettu uusi Puolan laki (jäljempänä ylimmästä tuomioistuimesta annettu laki) tuli voimaan 3.4.2018. Kyseisen lain nojalla ylimmän tuomioistuimen tuomareiden eläkeikä alennettiin 65 vuoteen. Uutta ikärajaa sovellettiin lain voimaantuloajankohdasta alkaen ja myös ennen tätä ajankohtaa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/ylimman-tuomioistuimen-tuomareiden-elakeian-alentamista-koskevat-saannokset-puolassa-ovat-ristiriidassa-unionin-oikeuden-kanssa/
15.6.2018 Lausunnot

Lausunto tuomioistuinviraston perustamisesta

Dnro 34/2018   Lausuntopyyntönne: OM 20/021/2017, 18.5.2018   TUOMIOISTUINVIRASTON PERUSTAMINEN   Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ’Asianajajaliitto’) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuomioistuinviraston perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.   Asianajajaliitto pitää tuomioistuinviraston perustamista tärkeänä ja hyvänä hankkeena. Lausunnossamme vastaamme tarkemmin esitettyihin kysymyksiin siltä osin kuin Asianajajaliitolla on niistä lausuttavaa.     1.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/lausunto-tuomioistuinviraston-perustamisesta-2/
9.5.2017 Lausunnot

Lausunto tuomioistuinviraston perustamisesta

Dnro 24/2017 Lausuntopyyntönne: OM 9/021/2016, 21.4.2017 LAUSUNTO TUOMIOISTUINVIRASTON PERUSTAMISESTA Suomen Asianajajaliitto (jatkossa ”Asianajajaliitto”) kiittää lausuntopyynnöstä koskien tuomioistuinviraston perustamista ja lausuu seuraavaa: Asianajajaliitto on jo pitkään kannattanut tuomioistuinviraston perustamista. Tuomioistuinviraston perustaminen on tarpeen tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden turvaamiseksi. Asianajajaliitto kannattaa mietinnön ehdotuksia ja erityisesti siinä esitettyjä tuomioistuinviraston tehtäviä sekä perustettavan uuden viraston johtamisorganisaatiota.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/lausunto-tuomioistuinviraston-perustamisesta/