Euroopan tuomarineuvostojen verkosto (ENCJ) erotti Puolan tuomarineuvoston (KRS) verkoston jäsenyydestä

29.10.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Eu­roo­pan tuo­ma­ri­neu­vos­to­jen ver­kos­to (ENCJ) on ei­len te­ke­mäl­lään pää­tök­sel­lä erot­ta­nut Puo­lan tuo­ma­ri­neu­vos­ton (KRS) ver­kos­ton jä­se­nyy­des­tä. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on ENCJ:n jä­sen. Vi­ras­ton yli­joh­ta­ja Riku Jaak­ko­la sekä joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mika Il­ves­ke­ro osal­lis­tui­vat täl­lä vii­kol­la jär­jes­tet­tyyn ver­kos­ton yleis­ko­kouk­seen Liet­tuas­sa.

ENCJ rajoitti Puolan KRS:n osallistumista verkoston toimintaan jo syyskuussa 2018. Puolan tilannetta on tarkkailtu siitä lähtien ja koska parannuksia neuvoston toiminnassa ei ollut nähtävissä, päätti ENCJ:n hallitus esittää Puolan KRS:n erottamista verkostosta.

Erottamista perustellaan sillä, että verkoston jäsenyyden ehtona on riippumattomuus toimeenpanovallasta ja lainsäätäjistä sekä tuomioistuinten riippumattoman päätöksenteon tukeminen. ENCJ:n mukaan KRS ei enää täytä näitä ehtoja.

“ENCJ korosti, ettei päätös anna aihetta juhlaan, koska KRS oli yksi verkoston perustajajäsenistä. Heidän edustajansa olivat arvotettuja ja osallistuivat ansiokkaasti verkoston työhön vuosien ajan”, Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola kertoo.

”Tällä päätöksellä pystymme kuitenkin puolustamaan tuomioistuinten riippumattomuutta ja parantamaan kansalaisten oikeusturvaa Euroopan tasolla”, Jaakkola jatkaa.

ENCJ on perustettu EU:n tuomarineuvostojen yhteistyöverkostoksi. Sen tehtävänä on parantaa yhteistyötä ja yhteistä ymmärrystä eri maiden tuomioistuinlaitosten kesken.

Lisätietoja verkostosta: https://www.encj.eu/

TIV:n tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments