Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
27.8.2018 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Katse tulevaan: parlamentin agendalla syksyllä 2018

Syksyn aikana mepit jatkavat keskustelua EU:n tulevaisuudesta ja äänestävät uusista säännöistä muun muassa energian, tietoliikenteen ja liikenteen alalla Euroopan unionin tila EU-politiikan syksy käynnistyy vuotuisella keskustelulla Euroopan unionin tilasta. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker linjaa meppien edessä komission suunnitelmat vaalikauden viimeiselle vuodelle. EU:n tulevaisuus Vuoden alussa lanseeratut keskustelut Euroopan tulevaisuudesta jatkuvat…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/euroopan-parlamentti-katse-tulevaan-parlamentin-agendalla-syksylla-2018/
31.7.2016 Oikeusuutiset

Oikeusvaltioperiaateen noudattamistapa Puolassa huolestuttaa komissiota

Puolalle asetettiin määräaika korjausten tekemiseksi The European Commission has today adopted a Rule of Law Recommendation on the situation in Poland, setting out the Commission’s concerns and recommending how these can be addressed. This new step under the Rule of Law Framework follows the intensive dialogue that has been ongoing…

https://asianajajaliitto.fi/2016/07/oikeusvaltioperiaateen-noudattamistapa-puolassa-huolestuttaa-komissiota/
22.5.2022 Oikeusuutiset

EU:n oikeusalan tulostaulu 2022: Missä ovat suomalaiset riita-asiat?

Euroopan komissio julkaisi 19.5.2022 EU:n oikeusalan tulostaulun 2022. Tässä vuotuisessa katsauksessa vertaillaan EU:n jäsenmaiden oikeusjärjestelmien tehokkuutta, laatua ja riippumattomuutta. Tulostaulu julkaistiin nyt jo kymmenettä kertaa. Tänä vuonna tulostaulu sisältää ensi kertaa myös tietoja covid-19-pandemian vaikutuksista oikeusjärjestelmien tehokkuuteen ja vammaisten oikeussuojan saatavuudesta. Tiedoissa painotetaan myös erityisesti liiketoiminnallista ulottuvuutta. Arvoista ja avoimuudesta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/eun-oikeusalan-tulostaulu-2022-missa-ovat-suomalaiset-riita-asiat/
17.1.2022 Lausunnot

Lausunto asianajosalaisuuden tulkinnasta valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtävissä kertyvissä arkistolain perusteella pysyvästi säilytettävissä (arkistoitavissa) asiakirjatiedoissa

Lausuntopyyntönne: KA/27845/07.01.01.01.00/2021 Lausuntopyyntö asianajosalaisuuden tulkinnasta valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtävissä kertyvissä arkistolain perusteella pysyvästi säilytettävissä (arkistoitavissa) asiakirjatiedoissa Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa, ja esittää pyydettynä lau­suntona seuraavaa. Yleistä asianajosalaisuudesta Asianajajista annetun lain (496/1958) 5 c §:ssä on säädetty asianajajan salassapitovelvollisuudesta eli asianajosalaisuudesta, jota on täsmennetty asianajajia edellä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-asianajosalaisuuden-tulkinnasta-valtion-oikeusapu-ja-edunvalvontapiirien-tehtavissa-kertyvissa-arkistolain-perusteella-pysyvasti-sailytettavissa-arkistoitavissa-asiakirjatiedoissa/
18.1.2019 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Oikeusvaltioperiaatetta uhkaavat EU-maat voivat menettää EU-maksuja

Mepit hyväksyivät kantansa sääntöihin, joiden myötä voitaisiin jäädyttää EU-maksuja jäsenmaihin, jotka puuttuvat tuomioistuimien toimintaan tai eivät pyri estämään petoksia ja korruptiota Uusi väline EU-budjetin suojelemiseen ja EU-arvojen turvaamiseen  EU-maksuja voitaisiin vähentää tai jäädyttää  Maksujen jatkuminen edunsaajille kuten tutkijoille ja järjestöille turvataa Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/euroopan-parlamentti-oikeusvaltioperiaatetta-uhkaavat-eu-maat-voivat-menettaa-eu-maksuja/
12.9.2018 Oikeusuutiset

Välimiesmenettelyn uudistamistarpeet arviointiin

Oikeusministeriö kerää palautetta alan toimijoilta ja tutkijoilta. Oikeusministeri Antti Häkkänen on käynnistänyt välimiesmenettelylain uudistamistarpeiden arvioinnin. Häkkänen kertoi 11.9.2018 Välimiesmenettelyseminaarissa Säätytalolla arvioivansa syksyn aikana välimiesmenettelylainsäädännön muutostarpeita. – Luotettava ja tehokas oikeusjärjestelmä nousee tulevina vuosina yhä suurempaan rooliin talouskasvun ja yritystoiminnan kannalta. Maailmalla poliittiset riskit kasvavat ja oikeusvaltioperiaatetta loukataan. Yritystoiminnan ja investointien…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/valimiesmenettelyn-uudistamistarpeet-arviointiin/
21.8.2018 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Oikeusvaltioperiaate: Komissio jatkaa rikkomusmenettelyä Puolan korkeimman oikeuden riippumattomuuden suojelemiseksi

Euroopan komissio on 14.8 päättänyt lähettää Puolalle perustellun lausunnon, joka koskee korkeimmasta oikeudesta annettua Puolan lakia Kyseisellä uudella lailla alennetaan Puolan korkeimman oikeuden tuomarien eläkeikä 70:stä 65 ikävuoteen. Tämän seurauksena nykyisistä 72 tuomarista 27 on vaarassa joutua eläkkeelle vastoin tahtoaan. Toimenpide koskee myös korkeimman oikeuden ensimmäistä presidenttiä, jonka perustuslaissa määritelty…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/euroopan-komissio-oikeusvaltioperiaate-komissio-jatkaa-rikkomusmenettelya-puolan-korkeimman-oikeuden-riippumattomuuden-suojelemiseksi/
18.7.2018 Oikeusuutiset

Euroopan tilintarkastustuomioistuin: Tarkastajat: olisi toivottavaa kytkeä EU:n rahoitus oikeusvaltioperiaatteeseen, mutta se edellyttäisi parempia kriteereitä ja enemmän suojatoimia

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 17.7 julkaiseman lausunnon mukaan Euroopan komission suunnitelmat vähentää EU:n rahoitusta mailta, jotka eivät noudata oikeusvaltioperiaatetta, edellyttävät parempia kriteereitä ja selkeämpiä suojatoimia EU:n ohjelmien edunsaajien osalta Tarkastajat suhtautuvat myönteisesti aloitteeseen, jonka tarkoituksena on suojata EU:n talousarviota oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvilta yleisiltä puutteilta, joilla voi olla kielteinen vaikutus unionin varainhoidon moitteettomuuteen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/euroopan-tilintarkastustuomioistuin-tarkastajat-olisi-toivottavaa-kytkea-eun-rahoitus-oikeusvaltioperiaatteeseen-mutta-se-edellyttaisi-parempia-kriteereita-ja-enemman-suojatoimia/
3.7.2018 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Oikeusvaltioperiaate: Komissio aloittaa rikkomusmenettelyn Puolan korkeimman oikeuden riippumattomuuden suojelemiseksi

Euroopan komissio on eilen aloittanut rikkomusmenettelyn lähettämällä Puolalle virallisen ilmoituksen, joka liittyy maan korkeinta oikeutta koskevaan lakiin Puolan korkeimman oikeuden 72 tuomarista 27 (eli useampi kuin joka kolmas) on vaarassa joutua pakolliselle eläkkeelle 3. heinäkuuta alkaen siksi, että korkeinta oikeutta koskevassa uudessa laissa korkeimman oikeuden tuomareiden eläkeikä alennetaan 70:stä 65…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/euroopan-komissio-oikeusvaltioperiaate-komissio-aloittaa-rikkomusmenettelyn-puolan-korkeimman-oikeuden-riippumattomuuden-suojelemiseksi/