Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
25.6.2020 Lausunnot

Suomen Asianajajaliiton lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon valmistelusta

Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiaan.   Lausuntonaan Suomen Asianajajaliitto toteaa seuraavaa.   Oikeusvaltioperiaate on yksi kantavia järjestäytyneen yhteiskunnan perusasioita. Oikeusvaltion turvaaminen edellyttää jokaisen yksilön oikeusturvan toteutumista, sillä ilman toimivaa ja kattavaa oikeusturvaa ei ole oikeusvaltiota. Asianajajaliitto kannattaa linjausta nostaa oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen yhdeksi pääteemaksi selonteossa. Oikeusvaltioperiaatteen turvaaminen on välttämätöntä niin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/suomen-asianajajaliiton-lausunto-valtioneuvoston-ihmisoikeusselonteon-valmistelusta/
17.1.2020 Tiedotteet

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin puhe Asianajajapäivässä 17.1.2020

Hyvät kuulijat, bästa åhörare, Jag vill tacka Advokatförbundet som har lyft ansvarsfullhet och rättsstaten till diskussion idag. Ni advokater har en central roll i förverkligandet av rättsordningen och rättsvården. Kiitos Asianajajaliitolle, joka on nostanut vastuullisuuden ja oikeusvaltion tämän päivän teemoiksi. Oikeusvaltioperiaatteen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Jos sen toteutumisessa on…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/oikeusministeri-anna-maja-henrikssonin-puhe-asianajajapaivassa-17-1-2020/
7.11.2019 Oikeusuutiset

Eduskunnan suuri valiokunta antoi lausunnon oikeusvaltioperiaatteen lujittamisesta EU:ssa

Eduskunnan suuri valiokunta antoi 6.11.2019 lausunnon (SuVL 2/2019) valtioneuvoston selvityksistä, jotka koskevat Euroopan komission tiedonantoja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittamisesta sekä oikeusvaltiokysymyksistä Suomen EU-puheenjohtajakaudella. Suuri valiokunta päätti yhtyä asioissa valtioneuvoston kantaan korostaen perusteluissaan oikeusvaltioperiaatteen merkityksen ja lujittamisen tiettyjä näkökohtia. Valiokunta äänesti muutosesityksestä. Lausuntoon jätettiin 1 eriävä mielipide. Valtioneuvoston selvitykset (E 16/2019, E…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/eduskunnan-suuri-valiokunta-antoi-lausunnon-oikeusvaltioperiaatteen-lujittamisesta-eussa/
26.7.2019 Oikeusuutiset

EU:n oikeusministerit keskustelivat oikeusvaltioperiaatteen ja rikosoikeudellisen yhteistyön vahvistamisesta

EU:n oikeusministerien Helsingissä 19. heinäkuuta pidetyn epävirallisen kokouksen pääaiheena oli yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen suojeleminen EU:ssa. Kokouksen puheenjohtajana toimi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, ja siihen osallistui myös oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová. Ministerit keskustelivat oikeusvaltioperiaatteesta oikeusalan näkökulmasta. ”Yhteiset arvot ja oikeusvaltioperiaate ovat keskeisiä tekijöitä kansalaisten luottamuksen lisäämisessä yhteiskuntaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/eun-oikeusministerit-keskustelivat-oikeusvaltioperiaatteen-ja-rikosoikeudellisen-yhteistyon-vahvistamisesta/
29.4.2019

Tapaohjeet

Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (15.1.2009, Asianajajaliiton valtuuskunta 26.1.2023)   1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa (Laki asianajajista 5 § 1 momentti ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 33 § 1 momentti).   1.1 Hyvän asianajajatavan velvoittavuus ja lähteet Hyvä asianajajatapa ilmenee…

https://asianajajaliitto.fi/tapaohjeet/
22.2.2019 Tiedotteet

Advokaatti: Turvapaikka-asioiden hoitamisesta tullut asianajajille hyväntekeväisyyttä

Advokaatti 1/2019 Turvapaikanhakijoiden oikeutta oikeusapuun rajoitettiin 2016. Turvapaikanhakijoiden avustamisesta on tämän jälkeen tullut asianajajille osittaista hyväntekeväisyyttä, selviää Asianajajaliiton turvapaikka-asioita hoitaville asianajajille tekemästä kyselystä.   Osa asianajajista on jättänyt turvapaikka-asiat kokonaan, koska nykyisin käytössä olevat asiakohtaiset palkkiot eivät kata työmäärää. Toiset haluavat yhä avustaa turvapaikanhakijoita, mutta joutuvat kompensoimaan näitä tehtäviä muilla,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/advokaatti-turvapaikka-asioiden-hoitamisesta-tullut-asianajajille-hyvantekevaisyytta-2/
24.9.2018 Oikeusuutiset

Oikeusvaltioperiaate: Euroopan komissio haastaa Puolan Euroopan unionin tuomioistuimeen Puolan korkeimman oikeuden riippumattomuuden suojelemiseksi

Euroopan komissio on tänään päättänyt nostaa Puolaa vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa, koska Puolan korkeinta oikeutta koskeva uusi laki loukkaa oikeuslaitoksen riippumattomuuden periaatetta. Tuomioistuinta pyydetään myös määräämään välitoimia siihen asti, että se antaa asiassa tuomion Kyseisellä uudella lailla alennetaan Puolan korkeimman oikeuden tuomarien eläkeikä 70:stä 65 ikävuoteen. Tämän seurauksena nykyisistä 72…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/oikeusvaltioperiaate-euroopan-komissio-haastaa-puolan-euroopan-unionin-tuomioistuimeen-puolan-korkeimman-oikeuden-riippumattomuuden-suojelemiseksi/
27.8.2018 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Katse tulevaan: parlamentin agendalla syksyllä 2018

Syksyn aikana mepit jatkavat keskustelua EU:n tulevaisuudesta ja äänestävät uusista säännöistä muun muassa energian, tietoliikenteen ja liikenteen alalla Euroopan unionin tila EU-politiikan syksy käynnistyy vuotuisella keskustelulla Euroopan unionin tilasta. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker linjaa meppien edessä komission suunnitelmat vaalikauden viimeiselle vuodelle. EU:n tulevaisuus Vuoden alussa lanseeratut keskustelut Euroopan tulevaisuudesta jatkuvat…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/euroopan-parlamentti-katse-tulevaan-parlamentin-agendalla-syksylla-2018/
31.7.2016 Oikeusuutiset

Oikeusvaltioperiaateen noudattamistapa Puolassa huolestuttaa komissiota

Puolalle asetettiin määräaika korjausten tekemiseksi The European Commission has today adopted a Rule of Law Recommendation on the situation in Poland, setting out the Commission’s concerns and recommending how these can be addressed. This new step under the Rule of Law Framework follows the intensive dialogue that has been ongoing…

https://asianajajaliitto.fi/2016/07/oikeusvaltioperiaateen-noudattamistapa-puolassa-huolestuttaa-komissiota/
22.5.2022 Oikeusuutiset

EU:n oikeusalan tulostaulu 2022: Missä ovat suomalaiset riita-asiat?

Euroopan komissio julkaisi 19.5.2022 EU:n oikeusalan tulostaulun 2022. Tässä vuotuisessa katsauksessa vertaillaan EU:n jäsenmaiden oikeusjärjestelmien tehokkuutta, laatua ja riippumattomuutta. Tulostaulu julkaistiin nyt jo kymmenettä kertaa. Tänä vuonna tulostaulu sisältää ensi kertaa myös tietoja covid-19-pandemian vaikutuksista oikeusjärjestelmien tehokkuuteen ja vammaisten oikeussuojan saatavuudesta. Tiedoissa painotetaan myös erityisesti liiketoiminnallista ulottuvuutta. Arvoista ja avoimuudesta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/eun-oikeusalan-tulostaulu-2022-missa-ovat-suomalaiset-riita-asiat/