EU:n oikeusministerit keskustelivat oikeusvaltioperiaatteen ja rikosoikeudellisen yhteistyön vahvistamisesta

26.7.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n oikeusministerien Helsingissä 19. heinäkuuta pidetyn epävirallisen kokouksen pääaiheena oli yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen suojeleminen EU:ssa.

Kokouksen puheenjohtajana toimi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, ja siihen osallistui myös oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová.

Ministerit keskustelivat oikeusvaltioperiaatteesta oikeusalan näkökulmasta. ”Yhteiset arvot ja oikeusvaltioperiaate ovat keskeisiä tekijöitä kansalaisten luottamuksen lisäämisessä yhteiskuntaan ja Euroopan unioniin. Tämänpäiväinen antaa minusta hyvät eväät jatkaa keskustelua oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa”, ministeri Henriksson totesi.

Oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen on yksi Suomen puheenjohtajakauden painopisteistä.

Yhteistyö nojautuu keskinäiseen luottamukseen

”Yhteinen arvopohja on erityisen tärkeä meidän oikeusministerien toimialalla, sillä oikeudellinen yhteistyö EU:ssa perustuu jäsenvaltioiden tuomioiden ja oikeudellisten päätösten vastavuoroiseen tunnustamiseen. Yhteistyö ei sujuisi ilman jäsenvaltioiden vahvaa keskinäistä luottamusta”, ministeri Henriksson totesi.

Ministerit keskustelivat EU:n oikeusalan välineiden kehittämisestä ja siitä, kuinka jäsenvaltiot voisivat vaihtaa keskenään parhaita käytäntöjä. Oikeusministereille olisi etua säännöllisestä vuoropuhelusta, ja jäsenvaltiot voisivat hyötyä toistensa kokemuksista.

Vankeudelle vaihtoehtoiset seuraamukset esillä

Oikeusministerien toisessa istunnossa käsiteltiin rikosoikeudellisen yhteistyön toimivuutta ja sen tehostamista.

Ministerit keskustelivat vankiloiden tilanpuutteesta ja muista olosuhteista. Erityistä huomiota kiinnitettiin vankeusrangaistuksen vaihtoehtoihin. Alustuspuheenvuoron pitänyt EU:n perusoikeusviraston johtaja Michael O’Flaherty painotti puheenvuorossaan vankeuteen liittyviä perusoikeusnäkökulmia.

”Vankilaoloihin ja vankeusrangaistuksen vaihtoehtoihin liittyviin haasteisiin tarttuminen ei ole helppoa tai yksinkertaista. Yhteisvoimin voimme kuitenkin löytää kestäviä ratkaisuja ja samalla vahvistaa keskinäistä luottamusta. Jatkamme työskentelyämme yhdessä turvallisen Euroopan hyväksi”, Henriksson tähdensi.

EU:n täytyy puolustaa sääntöihin perustuvaa oikeusyhteistyötä

Haagin kansainvälisen yksityisoikeudn konferenssin pääsihteeri Christophe Bernasconi kertoi ministerien työlounaalla EU:n siviilioikeuden asemasta kansainvälisessä oikeusyhteistyössä. 

”EU:n on tänä päivänä puolustettava monenvälistä, sääntöihin perustuvaa oikeusyhteistyötä. Meidän on ilmaistava selkeä tukemme YK:lle ja muille keskeisille monenvälisille järjestöille. Totesimme, että myös oikeusalalla monenvälinen toimintatapa on yhteistyön keskeinen tekijä”, Henriksson summasi.

EU:n oikeusministerit keskustelivat oikeusvaltioperiaatteen ja rikosoikeudellisen yhteistyön vahvistamisesta

Avainsanat