Generic filters
Exact matches only
23.5.2018 Lausunnot

Lausunto tavaramerkkilain kokonaisuudistuksesta

Dnro 18/2018   Viite: Lausuntopyyntönne TEM/912/00.04.01/2016, 20.3.2018 LAUSUNTO TAVARAMERKKILAIN KOKONAISUUDISTUSTA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ   Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä “Asianajajaliitto”) lausuntoa koskien tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmisteelleen työryhmän mietintöön sisältyvää luonnosta hallituksen esitykseksi.    Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa.   1 Yleistä Asianajajaliitto puoltaa esitystä siitä, että useilla osittaisuudistuksilla…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/lausunto-tavaramerkkilain-kokonaisuudistuksesta/
30.11.2016 Oikeusuutiset

Kaksi ennakkopäätöstä tavaramerkeistä

KHO:n ratkaisuissa kyse mm. etusijasta KHO:2016:191 Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Aikaisempi oikeusperuste – Etusija – Erottamiskyky – Vakiintunut tunnus – Aikaisempi rinnakkaisrekisteröinti Tavaramerkkilain aikaisempaan oikeusperusteeseen perustuvaa etusijaa koskeva säännös ei soveltunut tavaramerkin MENU (kuvio) rekisteröinnin edellytyksiä koskevaan arviointiin. Hakijan oma tavaramerkkioikeus, joka oli etuoikeudeltaan esterekisteröintiä aikaisempi, saattoi kuitenkin estetavaramerkin erottamiskykyä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/kaksi-ennakkopaatosta-tavaramerkeista/
11.3.2016 Oikeusuutiset

KKO: Verkkokauppa.com on laajalti tunnettu tavaramerkki. Sitä loukkaavan merkin käyttö kiellettiin.

KKO:2016:16 Tavaramerkki – Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja Verkkokauppa.com Oyj:lle oli 15.10.2004 rekisteröity sanamerkkinä tavaramerkki Verkkokauppa.com. Oy Waltic Ab oli käyttänyt elinkeinotoiminnassaan sille vuonna 2009 myönnettyä verkkotunnusta veneilijanverkkokauppa.com ja tunnusmerkkiä, joka sisälsi tekstin Veneilijän verkkokauppa.com. Kysymys siitä, – oliko Verkkokauppa.com tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu laajalti tunnettu tavaramerkki,– olivatko Oy…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/kko-verkkokauppa-com-on-laajalti-tunnettu-tavaramerkki-sita-loukkaavan-merkin-kaytto-kiellettiin/
13.8.2015 Oikeusuutiset

Elinkeinoelämän keskusliitto: EU-tavaramerkit päivitettävä kevään 2016 aikana

EU:ssa selkiytetään ja harmonisoidaan tavaramerkkijärjestelmiä. Yritysten tulee tarkistaa ja tarvittaessa päivittää EU-tavaramerkkinsä luokittelutiedot, jotta sen suoja säilyisi kattavana Euroopan komissio, parlamentti ja neuvosto pääsivät kesäkuussa yhteisymmärrykseen tavaramerkkijärjestelmän uudistamisesta. Uudistushankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa EU:n sisämarkkinoilla siten, että eurooppalaiset tavaramerkkijärjestelmät tehdään nykyistä selkeämmiksi, edullisemmiksi ja tehokkaammiksi. Olennaista on se, että…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/elinkeinoelaman-keskusliitto-eu-tavaramerkit-paivitettava-kevaan-2016-aikana/
24.2.2014 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Kohti modernimpia, joustavampia ja halvempia tavaramerkkejä

Kaupankäynti pohjautuu nykypäivänä vahvasti tavaramerkkeihin. Koska brändeistä on tullut tärkeämpiä ja globaalimpia, on tavaramerkkisuojan täytynyt myös kehittyä. Cecilia Wikström (ALDE, Ruotsi) vastaa EU-tavaramerkkilainsäädännön uudistamisen läpiviennistä parlamentissa Kuinka tärkeitä tavaramerkit ovat brändäämisen kannalta? Wikström: Ne ovat erittäin tärkeitä. Elämme globalisoituvassa maailmassa, jossa tavaramerkkien ja niiden omistajien suojeleminen on olennaista. Tavaramerkki on…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/euroopan-parlamentti-kohti-modernimpia-joustavampia-ja-halvempia-tavaramerkkeja/
16.9.2013 Oikeusuutiset

KHO:n päätös kyriliisn kirjaimin kirjoitettavan tavaramerkin sekoitettavuudsta

KHO:2013:145 Tavaramerkki – Sekoitettavuus – Merkkiyhteys – Translitteraatio – Kyrilliset kirjaimet – Kansainvälinen tavaramerkki – Hyväksyminen Suomea koskevaksi Kansainvälinen tavaramerkki Имунеле ja yhteisön tavaramerkki Imunel olivat visuaalisesti tarkasteltuina huomattavan erilaiset. Tavaramerkit eivät olleet sekoitettavissa pelkästään sillä perusteella, että kyrillisin kirjaimin kirjoitetun tavaramerkin translitteraatio oli Imunele. KHO:2013:145

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/khon-paatos-kyriliisn-kirjaimin-kirjoitettavan-tavaramerkin-sekoitettavuudsta/
4.4.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio ehdottaa tavaramerkkisuojan saannin helpottamista ja suojan lujittamista

Ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa Euroopan unionin tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmiä edullisemmiksi, nopeammiksi, luotettavammiksi ja ennakoitavammiksi Ehdotetulla uudistuksella parannettaisiin yritysten innovointiolosuhteita ja mahdollisuutta hyödyntää tavaramerkkien tehokkaampaa suojaamista väärennöksiltä ja myös EU:n alueen kautta kulkevilta väärennetyiltä tavaroilta. Maksujen osalta komissio ehdottaa “one-class-per-fee” -periaatetta, jota sovelletaan sekä yhteisön tavaramerkin että kansallisten tavaramerkkien hakemuksiin. Tämä mahdollistaa…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/euroopan-komissio-ehdottaa-tavaramerkkisuojan-saannin-helpottamista-ja-suojan-lujittamista/