Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
28.4.2018 Oikeusuutiset

EU:n tavaramerkki- ja yhteisömalliasetusten mukaisten oikeuksien rikkominen ei ole rangaistavaa teollisoikeusrikoksena

KKO:2018:36 Teollisoikeusrikos Tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkki Mallioikeus – Yhteisömalli Laillisuusperiaate – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate A:ta ja B:tä syytettiin teollisoikeusrikoksesta, koska he olivat tahallaan loukanneet asianomistajien yhteisön tavaramerkkiasetuksen ja yhteisömalliasetuksen mukaisia tavaramerkki- ja mallioikeuksia tuomalla maahan tuoteväärennöksiksi väitettyjä tuotteita. Koska teollisoikeusrikoksen tunnusmerkistö koski vain nimettyjen kansallisten lakien vastaisia oikeudenloukkauksia, A:n ja B:n…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/eun-tavaramerkki-ja-yhteisomalliasetusten-mukaisten-oikeuksien-rikkominen-ei-ole-rangaistavaa-teollisoikeusrikoksena/
11.10.2017 Oikeusuutiset

Vilpillinen mieli oli tavaramerkin rekisteröintiesteenä ehdoton

KHO:2017:155 Tavaramerkki – Vilpillinen mieli – Ehdoton rekisteröintieste – Puhevalta – Oikeussuojan tarve Tavaramerkin rekisteröinti vilpillisessä mielessä oli rekisteröintiesteenä sillä tavalla ehdoton, ettei rekisteröintiä vastaan väitteen tehneen oikeus vedota samankaltaisen tavaramerkin ennen rekisteröintihakemuksen jättöpäivää tapahtuneeseen käyttöön riippunut siitä, oliko kysymys sen omasta vai kolmannen taholta tapahtuneesta käytöstä.

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/vilpillinen-mieli-oli-tavaramerkin-rekisterointiesteena-ehdoton/
28.6.2017 Oikeusuutiset

MTV Oy:n tavaramerkkiä ei rekisteröity sekaantumisvaaran vuoksi

KHO:2017:109 Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Aikaisempi oikeusperuste – Toiminimi – Rauhanomainen rinnakkaiselo tai -käyttö – Rekisteröintisuostumus – Viran puolesta tutkiminen – Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli hylännyt MTV Oy:n tavaramerkin mtvSPORT (kuvio) rekisteröintiä koskevan hakemuksen. Rekisteröinnistä olisi päätöksen mukaan seurannut sekaannusvaara kolmeen aikaisempaan EU-tavaramerkkiin, jotka koostuivat kirjainyhdistelmästä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/mtv-oyn-tavaramerkkia-ei-rekisteroity-sekaantumisvaaran-vuoksi/
13.6.2017 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös ulkoasuun perustuvan tavaramerkin sekoitettavuudesta

KKO:2017:42 Tavaramerkki – Sekoitettavuus – Sekaannusvaara EXEC-avain A Oy:lle oli rekisteröity tavaran muotoon perustuvat tavaramerkit, jotka esittivät avaimen lehteä eli sitä avaimen osaa, josta pidetään kiinni lukkoa avattaessa. A Oy:n lukitsemisjärjestelmää suojanneen patentin päättymisen jälkeen B Oy toi markkinoille kilpailevan avaimen aihion, joka äärilinjoiltaan vastasi A Oy:n tavaramerkkejä. Korkein oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/ennakkopaatos-ulkoasuun-perustuvan-tavaramerkin-sekoitettavuudesta/
23.5.2017 Oikeusuutiset

Apetit Ruoka Oy:n pakastepizzan markkinointi loukkasi Dennis Food Factoryn tavaramerkkiä

Markkinaoikeus: Dennis Food Factory Oy ym. > Apetit Ruoka Oy Tavaramerkki – tavaramerkki loukkaus – sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa 20. Kuten edellä on todettu, vertailtavat merkit kattavat samankaltaisia tavaroita. Merkit ovat myös ulkoasultaan jossain määrin samankaltaisia sekä merkityssisällöltään vähäisemmässä määrin samankaltaisia. Kysymyksessä olevia tavaroita saatetaan joissakin tilanteissa ostaa lausumalla merkki. Markkinaoikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/apetit-ruoka-oyn-pakastepizzan-markkinointi-loukkasi-dennis-food-factoryn-tavaramerkkia/
30.11.2016 Oikeusuutiset

Kaksi ennakkopäätöstä tavaramerkeistä

KHO:n ratkaisuissa kyse mm. etusijasta KHO:2016:191 Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Aikaisempi oikeusperuste – Etusija – Erottamiskyky – Vakiintunut tunnus – Aikaisempi rinnakkaisrekisteröinti Tavaramerkkilain aikaisempaan oikeusperusteeseen perustuvaa etusijaa koskeva säännös ei soveltunut tavaramerkin MENU (kuvio) rekisteröinnin edellytyksiä koskevaan arviointiin. Hakijan oma tavaramerkkioikeus, joka oli etuoikeudeltaan esterekisteröintiä aikaisempi, saattoi kuitenkin estetavaramerkin erottamiskykyä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/kaksi-ennakkopaatosta-tavaramerkeista/
11.3.2016 Oikeusuutiset

KKO: Verkkokauppa.com on laajalti tunnettu tavaramerkki. Sitä loukkaavan merkin käyttö kiellettiin.

KKO:2016:16 Tavaramerkki – Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja Verkkokauppa.com Oyj:lle oli 15.10.2004 rekisteröity sanamerkkinä tavaramerkki Verkkokauppa.com. Oy Waltic Ab oli käyttänyt elinkeinotoiminnassaan sille vuonna 2009 myönnettyä verkkotunnusta veneilijanverkkokauppa.com ja tunnusmerkkiä, joka sisälsi tekstin Veneilijän verkkokauppa.com. Kysymys siitä, – oliko Verkkokauppa.com tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu laajalti tunnettu tavaramerkki,– olivatko Oy…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/kko-verkkokauppa-com-on-laajalti-tunnettu-tavaramerkki-sita-loukkaavan-merkin-kaytto-kiellettiin/
13.8.2015 Oikeusuutiset

Elinkeinoelämän keskusliitto: EU-tavaramerkit päivitettävä kevään 2016 aikana

EU:ssa selkiytetään ja harmonisoidaan tavaramerkkijärjestelmiä. Yritysten tulee tarkistaa ja tarvittaessa päivittää EU-tavaramerkkinsä luokittelutiedot, jotta sen suoja säilyisi kattavana Euroopan komissio, parlamentti ja neuvosto pääsivät kesäkuussa yhteisymmärrykseen tavaramerkkijärjestelmän uudistamisesta. Uudistushankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa EU:n sisämarkkinoilla siten, että eurooppalaiset tavaramerkkijärjestelmät tehdään nykyistä selkeämmiksi, edullisemmiksi ja tehokkaammiksi. Olennaista on se, että…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/elinkeinoelaman-keskusliitto-eu-tavaramerkit-paivitettava-kevaan-2016-aikana/