Elinkeinoelämän keskusliitto: EU-tavaramerkit päivitettävä kevään 2016 aikana

13.8.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:ssa selkiytetään ja harmonisoidaan tavaramerkkijärjestelmiä. Yritysten tulee tarkistaa ja tarvittaessa päivittää EU-tavaramerkkinsä luokittelutiedot, jotta sen suoja säilyisi kattavana

Euroopan komissio, parlamentti ja neuvosto pääsivät kesäkuussa yhteisymmärrykseen tavaramerkkijärjestelmän uudistamisesta.

Uudistushankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa EU:n sisämarkkinoilla siten, että eurooppalaiset tavaramerkkijärjestelmät tehdään nykyistä selkeämmiksi, edullisemmiksi ja tehokkaammiksi. Olennaista on se, että kansalliset ja EU-tason rekisteröintijärjestelmät saadaan toimimaan sujuvasti rinnakkain ja täydentämään toisiaan.

EU-tavaramerkkien luokituskäytäntö muuttuu

Uudistus on myönteinen ja harmonisointi hyödyttää myös Euroopassa toimivia suomalaisyrityksiä. Siirtymävaiheessa yrityksille kuitenkin aiheutuu lisätyötä.
Kiireellisin käytännön muutos koskee EU-tasoisia tavaramerkkejä. EU-tavaramerkkien luokittelua harmonisoidaan, jolloin Suomessakin tulee siirtyä yhteiseen ns. Nizzan luokittelujärjestelmään.

Muutos on luonteeltaan tekninen, mutta sillä voi olla huomattava vaikutus tavaramerkin antamaan suojaan:

  • Tavaramerkkiluokkien otsikko käsittää vastaisuudessa vain nimikkeen sanallisen merkityksen. Otsikko ei käsitä enää sen alla olevia yksityiskohtaisempia tavaroiden tai palvelujen luetteloita, kuten esimerkiksi Suomessa on tähän asti luokkaotsikon tulkittu kattavan.
  • Tulevaisuudessa suojan laajuus täytyy kuvata yksityiskohtaisemmin nimeämällä myös ne luokkaan kuuluvat tavarat ja/tai palvelut, jotka halutaan suojattavan mutta jotka eivät suoraan sisälly luokkaotsikon kirjaimelliseen tulkintaan.
  • Muutos tulee huomioida uusia hakemuksia tehtäessä. Tämän lisäksi kaikkien yritysten, joiden EU-tavaramerkki on haettu ennen 22.6.2012, täytyy varautua täsmentämään ja täydentämään sen luokitus. Jotta tavaramerkin suoja säilyy keskeytymättä, on tämä syytä tehdä kevään 2016 aikana (tarkka takaraja täsmentyy syksyn aikana). Jos tätä ei tee, tavaramerkin suoja-ala supistuu luokkaotsikon nimikkeen kirjaimelliseen tulkintaan.

Jatkossa EU-tavaramerkkiä haetaan suoraan EU:n viranomaiselta

Uudistus tuo myös muita muutoksia. EU:n tavaramerkkiasioita hoitavan viranomaisen (OHIM, Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto) nimi muuttuu Euroopan unionin immateriaalioikeusvirastoksi (European Union Intellectual Property Office). Yhteistyötä sen ja EU-maiden tavaramerkkiviranomaisten kesken pyritään vahvistamaan.

Vastaisuudessa puhutaan Yhteisön tavaramerkin asemesta Eurooppalaisesta tavaramerkistä (”EU-tavaramerkki”). Iso muutos on se, että EU-tavaramerkkejä haetaan jatkossa suoraan EU:n immateriaalioikeusvirastolta (nykynimeltään vielä OHIM). Väliporras poistuu eli haku ei enää tapahdu oman maan viraston (esim. PRH) kautta.

EU-tavaramerkkien hakemus- ja ylläpitomaksut halpenevat. Rekisteröintimaksu uudistuu ”yksi luokka, yksi maksu” -periaatteen mukaiseksi, kun nykyinen hinnoittelu käsittää kolme tavara- tai palveluluokkaa. Muutoksella halutaan ohjata hakemaan suojaa aiempaa kohdennetummin vain tarpeen mukaisiin tavaramerkkiluokkiin.

Samoin uudistusten myötä tuoteväärennösten torjunta tehostuu: viranomaisten on jatkossa helpompi puuttua tapauksiin, jossa ne vasta epäilevät EU:n kautta kuljetettavan piraattituotteita.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments