Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
27.10.2021 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin velvoittaa Puolan maksamaan miljoona euroa päivässä niin pitkään kuin oikeusvaltioperiaatetta rikotaan

As it has not suspended the application of the provisions of national legislation relating, in particular, to the areas of jurisdiction of the Disciplinary Chamber of the Supreme Court, Poland is ordered to pay the European Commission a daily penalty payment in an amount of € 1 000 000. Compliance…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/eu-tuomioistuin-velvoittaa-puolan-maksamaan-miljoona-euroa-paivassa-niin-pitkaan-kun-oikeusvaltioperiaatetta-rikotaan/
8.7.2021 Oikeusuutiset

EU-parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jonka mukaan komission täytyy ryhtyä pikaisesti tutkimaan mahdollisia oikeusvaltioperiaatteen rikkomuksia EU:ssa.

Parlamentti vaatii komissiota osoittamaan, että se pystyy suojaamaan EU-varoja jäsenmailta, jotka rikkovat oikeusvaltioperiaatetta. Oikeusvaltioperiaatteella tarkoitetaan sitä, että EU-maiden hallitusten tulee noudattaa lakia. Periaatteen mukaan hallitukset eivät saa tehdä mielivaltaisia päätöksiä ja kansalaisten tulee voida haastaa niiden päätökset itsenäisissä tuomioistuimissa. Myös korruption vastainen toiminta sekä lehdistönvapauden puolustaminen kuuluvat oikeusvaltioperiaatteeseen. Parlamentti hyväksyi…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/eu-parlamentti-hyvaksyi-paatoslauselman-jonka-mukaan-komission-taytyy-ryhtya-pikaisesti-tutkimaan-mahdollisia-oikeusvaltioperiaatteen-rikkomuksia-eussa/
30.9.2020 Oikeusuutiset

EU:n komissio arvioi Suomen oikeusvaltiotilannetta

Osana eurooppalista oikeusvaltioselvitystä komission raportissa on esitelty ja arvioitu myös suomalainen oikeusvaltio: The Finnish justice system is characterised by a consistently high level of perceived judicial independence among both businesses and the general public. The recent creation of an independent National Courts Administration, which has taken over tasks concerning the…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/eun-komissio-arvioi-suomen-oikeusvaltiotilannetta/
30.9.2020 Oikeusuutiset

Oikeusvaltioperiaate: Ensimmäinen vuosikertomus oikeusvaltiotilanteesta Euroopan unionissa

Euroopan komissio on tänään julkaissut ensimmäisen EU:n laajuisen oikeusvaltiokertomuksen. Kaikki jäsenmaat ovat antaneet panoksensa kertomukseen, jossa käsitellään sekä myönteistä että kielteistä kehitystä eri puolilla EU:ta. Siitä käy ilmi, että monissa jäsenmaissa on tiukat oikeusvaltionormit, mutta oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu EU:ssa merkittäviä haasteita. Kertomuksessa käsitellään myös kehitystä, joka johtuu jäsenmaiden koronaviruskriisin vuoksi…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/oikeusvaltioperiaate-ensimmainen-vuosikertomus-oikeusvaltiotilanteesta-euroopan-unionissa/
25.6.2020 Lausunnot

Suomen Asianajajaliiton lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon valmistelusta

Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiaan.   Lausuntonaan Suomen Asianajajaliitto toteaa seuraavaa.   Oikeusvaltioperiaate on yksi kantavia järjestäytyneen yhteiskunnan perusasioita. Oikeusvaltion turvaaminen edellyttää jokaisen yksilön oikeusturvan toteutumista, sillä ilman toimivaa ja kattavaa oikeusturvaa ei ole oikeusvaltiota. Asianajajaliitto kannattaa linjausta nostaa oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen yhdeksi pääteemaksi selonteossa. Oikeusvaltioperiaatteen turvaaminen on välttämätöntä niin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/suomen-asianajajaliiton-lausunto-valtioneuvoston-ihmisoikeusselonteon-valmistelusta/
17.1.2020 Tiedotteet

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin puhe Asianajajapäivässä 17.1.2020

Hyvät kuulijat, bästa åhörare, Jag vill tacka Advokatförbundet som har lyft ansvarsfullhet och rättsstaten till diskussion idag. Ni advokater har en central roll i förverkligandet av rättsordningen och rättsvården. Kiitos Asianajajaliitolle, joka on nostanut vastuullisuuden ja oikeusvaltion tämän päivän teemoiksi. Oikeusvaltioperiaatteen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Jos sen toteutumisessa on…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/oikeusministeri-anna-maja-henrikssonin-puhe-asianajajapaivassa-17-1-2020/
7.11.2019 Oikeusuutiset

Eduskunnan suuri valiokunta antoi lausunnon oikeusvaltioperiaatteen lujittamisesta EU:ssa

Eduskunnan suuri valiokunta antoi 6.11.2019 lausunnon (SuVL 2/2019) valtioneuvoston selvityksistä, jotka koskevat Euroopan komission tiedonantoja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittamisesta sekä oikeusvaltiokysymyksistä Suomen EU-puheenjohtajakaudella. Suuri valiokunta päätti yhtyä asioissa valtioneuvoston kantaan korostaen perusteluissaan oikeusvaltioperiaatteen merkityksen ja lujittamisen tiettyjä näkökohtia. Valiokunta äänesti muutosesityksestä. Lausuntoon jätettiin 1 eriävä mielipide. Valtioneuvoston selvitykset (E 16/2019, E…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/eduskunnan-suuri-valiokunta-antoi-lausunnon-oikeusvaltioperiaatteen-lujittamisesta-eussa/
26.7.2019 Oikeusuutiset

EU:n oikeusministerit keskustelivat oikeusvaltioperiaatteen ja rikosoikeudellisen yhteistyön vahvistamisesta

EU:n oikeusministerien Helsingissä 19. heinäkuuta pidetyn epävirallisen kokouksen pääaiheena oli yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen suojeleminen EU:ssa. Kokouksen puheenjohtajana toimi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, ja siihen osallistui myös oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová. Ministerit keskustelivat oikeusvaltioperiaatteesta oikeusalan näkökulmasta. ”Yhteiset arvot ja oikeusvaltioperiaate ovat keskeisiä tekijöitä kansalaisten luottamuksen lisäämisessä yhteiskuntaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/eun-oikeusministerit-keskustelivat-oikeusvaltioperiaatteen-ja-rikosoikeudellisen-yhteistyon-vahvistamisesta/
29.4.2019

Tapaohjeet

Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (15.1.2009, Asianajajaliiton valtuuskunta 26.1.2023)   1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa (Laki asianajajista 5 § 1 momentti ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 33 § 1 momentti).   1.1 Hyvän asianajajatavan velvoittavuus ja lähteet Hyvä asianajajatapa ilmenee…

https://asianajajaliitto.fi/tapaohjeet/
22.2.2019 Tiedotteet

Advokaatti: Turvapaikka-asioiden hoitamisesta tullut asianajajille hyväntekeväisyyttä

Advokaatti 1/2019 Turvapaikanhakijoiden oikeutta oikeusapuun rajoitettiin 2016. Turvapaikanhakijoiden avustamisesta on tämän jälkeen tullut asianajajille osittaista hyväntekeväisyyttä, selviää Asianajajaliiton turvapaikka-asioita hoitaville asianajajille tekemästä kyselystä.   Osa asianajajista on jättänyt turvapaikka-asiat kokonaan, koska nykyisin käytössä olevat asiakohtaiset palkkiot eivät kata työmäärää. Toiset haluavat yhä avustaa turvapaikanhakijoita, mutta joutuvat kompensoimaan näitä tehtäviä muilla,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/advokaatti-turvapaikka-asioiden-hoitamisesta-tullut-asianajajille-hyvantekevaisyytta-2/