Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
24.4.2017 Oikeusuutiset

Liikkeen luovutus ei käynnistänyt kanneaikaa palkkasaatavien perimiseksi liikkeen luovuttaneelta työnantajalta

HelHO:2017:5 Työsopimus Liikkeen luovutus – kanneaika A oli ollut työsuhteessa B Oy:öön. B Oy:n ravintola, jossa A oli työskennellyt, oli siirtynyt liikkeen luovutuksen myötä C Oy:lle 1.9.2013. A:n työsuhde oli jatkunut C Oy:n palveluksessa ja päättynyt 17.11.2013. A vaati työsuhteeseen perustuvia palkkasaatavia vuosilta 2010–2012 B Oy:ltä 13.10.2015 vireille tulleella kanteella.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/liikkeen-luovutus-ei-kaynnistanyt-kanneaikaa-palkkasaatavien-perimiseksi-liikkeen-luovuttaneelta-tyonantajalta/
25.5.2023 Lausunnot

Lausunto peruspankkipalvelu- ja luottolaitoslainsäädännön muutostarpeista

Valtionvarainministeriölle    Dnro L2023-20   Lausuntopyyntönne: VN/4219/2023, 14.4.2023 LAUSUNTO PERUSPANKKIPALVELU- JA LUOTTOLAITOSLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSTARPEISTA   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Yleistä   Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa osana luottolaitoslainsäädännön muutostarpeiden kartoittamiseksi ja arvioimiseksi käynnistettyä selvitystyötä (VN/4219/2023) (jäljempänä ”Arviointi”).   Arvioinnin teemoina ovat    1)…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/lausunto-peruspankkipalvelu-ja-luottolaitoslainsaadannon-muutostarpeista/
10.3.2017 Oikeusuutiset

Helsingin hovioikeudelta nippu merimiesten irtisanomisratkaisuja

Hoviouikeus julkaisi seitsemän ratkaisuaan merimiesten työsuhteen päättämistä koskevasta asiasta Kysymys 38 merimiehen työsuhteen päättämistä koskevasta asiasta, joka on käsitelty kolmessa eri vaiheessa Helsingin hovioikeudessa. Ks. myös asiakokonaisuuteen liittyvä lainvalintaa koskeva Helsingin HO:n päätös 14.9.2015 ( I vaihe) sekä Saksan lain mukaista irtisanomisen tehokkuutta koskeva tuomio 12.2.2016 (II vaihe). Tässä asian…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/helsingin-hovioikeudelta-nippu-merimiesten-irtisanomisratkaisuja/