Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
1.12.2017 Lausunnot

Lausunto lapsenhuoltolain uudistamisesta

Dnro 60/2017 Lausuntopyyntönne: OM 31/41/2015 LAPSENHUOLTOLAIN UUDISTAMINEN (OM:N TYÖRYHMÄMIETINTÖ 47/2017) Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä Asianajajaliitto) pitää lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lakiin esitettyjä muutoksia sekä asiakokonaisuuteen liittyvien muiden lakien muutosesityksiä myönteisinä. Lapsenhuoltolaki modernisoituu muutosten myötä vastaamaan jo pitkään vallinneita käytäntöjä ja nykyistä yleistä ajattelutapaa lapsen edun huomioon ottamisesta. Mietinnössä korostetaan muun…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/lausunto-lapsenhuoltolain-uudistamisesta/
12.10.2017 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää oikeudenkäyntikuluja koskevassa asiassa

KKO:2017:68 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste Lapsen huolto ja tapaamisoikeus – Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano Oikeudenkäyntikulut Lapsen isä haki lapsen tapaamisoikeutta koskevan lainvoimaisen päätöksen täytäntöönpanoa käräjäoikeudessa. Lapsen äiti vaati, että hakemus hylätään. Samalla hän vaati, että päätöksen mukaisia tapaamisoikeuden ehtoja muutetaan väliaikaisesti. Käräjäoikeus hylkäsi isän vaatimuksen päätöksen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-oikeudenkayntikuluja-koskevassa-asiassa/
29.9.2017 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa uudistuksia lapsenhuoltolakiin

Vuoroasuminen kirjattaisiin lakiin. Tapaamisoikeus voitaisiin vahvistaa myös lapsen ja hänelle erityisen läheisen henkilön välille. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa uudistuksia lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan lakiin. Ehdotuksilla parannettaisiin lapsen oikeutta osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn ja korjattaisiin lakia vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia, kuten perheiden monimuotoistumista. Tavoitteena on myös nopeuttaa oikeudenkäyntejä ja keventää…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/tyoryhma-ehdottaa-uudistuksia-lapsenhuoltolakiin/
11.7.2017 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää lapsen tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa koskevassa asiassa

KKO:2017:54 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa Lapsen huolto ja tapaamisoikeus – Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano Lapsen tapaamisoikeutta koskevaan päätökseen sisältyi vanhempien sopimuksen mukaisesti ehto, jonka mukaan äidin ja lasten tapaamiset muuttuvat valvotuiksi, jos äiti ei palauta lasta tapaamisesta sovittuna aikana eikä hänellä ole esittää ulkopuolisen terveydenhuollon ammattilaisen toteamaa hyväksyttävää…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-lapsen-tapaamisoikeuden-taytantoonpanoa-koskevassa-asiassa/
28.3.2017 Oikeusuutiset

Hovioikeus vahvisti tapaamisoikeuden keinohedelmöitystä omilla sukusoluillaan auttaneelle aviomiehen isälle

I-SHO:2017:4 Lapsen tapaamisoikeus – Keinohedelmöitys – Ulkomailla asuminen – Turvakielto Aviopuolisot B ja D olivat saaneet lapsen keinohedelmöityksen avulla siten, että hedelmöitys oli tapahtunut käyttäen hyväksi D:n isän A:n sukusoluja. Lapsen C synnyttyä avioliitto oli purkautunut ja B oli hakenut D:n isyyden kumoamista. Isyyden kumoamisen jälkeen A:n kanteesta hänen isyytensä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/hovioikeus-vahvisti-tapaamisoikeuden-keinohedelmoitysta-omilla-sukusoluillaan-auttaneelle-aviomiehen-isalle/
21.9.2016 Oikeusuutiset

KKO:n ennakkopäätös lapsen tapaamisoikeuden täytäntöönpanosta kun tapaamisissa oli ollut pitkä tauko

KKO:2016:61 Lapsen huolto ja tapaamisoikeus – Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano – Tapaamisoikeuden ehtojen muuttaminen – Valvottu tapaaminen Vuonna 2005 syntynyt lapsi oli tavannut isäänsä viimeksi toukokuussa 2011. Lapselle oli maaliskuussa 2013 annetulla päätöksellä (perustepäätös) vahvistettu oikeus tavata isäänsä siten, että tapaamiset olisivat aluksi valvottuja ja lyhyitä ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/kkon-ennakkopaatos-lapsen-tapaamisoikeuden-taytantoonpanosta-kun-tapaamisissa-oli-ollut-pitka-tauko/
21.4.2016 Oikeusuutiset

Osallistu lapsenhuoltolain uudistamiseen – verkkokeskustelu alkanut

Oikeusministeriö käynnistänyt verkkokeskustelun lainvalmistelun tueksi Tapaamisoikeuden vahvistaminen on nykyisin mahdollista vain lapsen ja vanhemman välille. Olisiko laissa säädettävä mahdollisuus vahvistaa tapaamisoikeus myös lapsen ja isovanhemman tai muun lapselle erityisen läheisen henkilön välille? Joissakin tilanteissa vanhempi saattaa pyrkiä rajoittamaan lapsen ja toisen vanhemman välistä yhteyttä (ns. vieraannuttaminen). Tulisiko laissa säätää nykyistä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/osallistu-lapsenhuoltolain-uudistamiseen-verkkokeskustelu-alkanut/
24.3.2016 Oikeusuutiset

Belgialaista tapaamisoikeutta turvaavaa uhkasakkoa ei voitu panna täytäntöön Suomessa ilman rahamäärän vahvistamista Belgiassa

KKO:2016:23 Euroopan unionin oikeus Uhkasakko – Uhkasakkopäätöksen julistaminen täytäntöönpanokelpoiseksi Lapsen huolto ja tapaamisoikeus – Lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano – Bryssel IIa -asetus Belgialainen tuomioistuin oli päätöksellään määrännyt A:n ja B:n yhteiset lapset asumaan A:n luona ja lasten oikeudesta tavata B:tä. Samalla tuomioistuin oli asettanut tapaamisoikeuden toteutumisen turvaamiseksi uhkasakon, joka…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/belgialaista-tapaamisoikeutta-turvaavaa-uhkasakkoa-ei-voitu-panna-taytantoon-suomessa-ilman-rahamaaran-vahvistamista-belgiassa/
15.2.2016 Lausunnot

Lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Dnro 05/2016 Lausuntopyyntönne: OM 31/41/2015, 26.1.2016 LAPSEN HUOLTOA JA TAPAAMISOIKEUTTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 26.1.2016 päivätyn lausuntopyynnön lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Asianajajaliitto lausuu esityksen johdosta seuraavaa. 2. Lapsen tapaamisoikeus 2.1. Vuoroasumisjärjestelyt Oikeuskäytännössä vuoroasuminen on voitu vahvistaa yleensä vain sellaisissa tilanteissa, joissa lapsen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lausunto-lapsen-huoltoa-ja-tapaamisoikeutta-koskevan-lainsaadannon-uudistamisesta/
29.1.2016 Oikeusuutiset

OM: Lapsenhuoltolain muutostarpeita pohditaan, sähköinen kuuleminen tulossa

Oikeusministeriössä on valmistunut muistio, johon on koottu lain soveltamisessa ministeriön tietoon tulleita ongelmia sekä ehdotuksia lain uudistamistarpeiksi Muistio lähetetään aluksi lausuntokierrokselle viranomaisille ja asiantuntijoille. Kaikille avoin sähköinen kuuleminen käynnistyy helmi-maaliskuussa, jolloin hankkeesta voidaan käydä laajempaa keskustelua. Sähköisestä kuulemisesta tiedotetaan erikseen. Muistioon kirjatut muutostarpeet koskevat muun muassa lapsen vuoroasumiseen sekä lasten…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/om-lapsenhuoltolain-muutostarpeita-pohditaan-sahkoinen-kuuleminen-tulossa/