KKO:n ennakkopäätös lapsen tapaamisoikeuden täytäntöönpanosta kun tapaamisissa oli ollut pitkä tauko

21.9.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:61 Lapsen huolto ja tapaamisoikeus – Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano – Tapaamisoikeuden ehtojen muuttaminen – Valvottu tapaaminen

Vuonna
2005 syntynyt lapsi oli tavannut isäänsä viimeksi toukokuussa 2011.
Lapselle oli maaliskuussa 2013 annetulla päätöksellä (perustepäätös)
vahvistettu oikeus tavata isäänsä siten, että tapaamiset olisivat aluksi
valvottuja ja lyhyitä ja laajenisivat ajan kulumisen myötä portaittain.
Tapaamiset eivät olleet toteutuneet miltään osin. Isä vaati
käräjäoikeudessa, että äiti velvoitetaan sakon uhalla sallimaan
tapaamiset. Jo käräjäoikeuden ratkaisun antamisen ajankohtana
helmikuussa 2015 lapsen oli perustepäätöksen mukaan tarkoitus tavata
isäänsä ja olla tämän luona muun muassa viikonloppuisin.

Korkein oikeus katsoi, että ajan kulumisen ja tapaamisten
toteutumattomuuden vuoksi lapsen edun mukaista oli muuttaa
tapaamisoikeuden ehtoja väliaikaisesti siten, että tapaamiset ovat
aluksi valvottuja ja laajenevat portaittain, kun tietty määrä tapaamisia
on toteutunut.

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1474370328777.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments