Osallistu lapsenhuoltolain uudistamiseen – verkkokeskustelu alkanut

21.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö käynnistänyt verkkokeskustelun lainvalmistelun tueksi

Tapaamisoikeuden vahvistaminen on nykyisin mahdollista vain lapsen ja
vanhemman välille. Olisiko laissa säädettävä mahdollisuus vahvistaa
tapaamisoikeus myös lapsen ja isovanhemman tai muun lapselle erityisen
läheisen henkilön välille?

Joissakin tilanteissa vanhempi saattaa
pyrkiä rajoittamaan lapsen ja toisen vanhemman välistä yhteyttä (ns.
vieraannuttaminen). Tulisiko laissa säätää nykyistä selkeämmin
vanhempien velvollisuudesta myötävaikuttaa tapaamisoikeuden
toteutumiseen?

Kun lapsi asuu vuorotellen vanhempiensa luona,
pitäisikö olla mahdollista jakaa lapsilisä vanhempien kesken? Entä
tulisiko lapsen muuttoa harkitsevalle huoltajalle säätää velvollisuus
ilmoittaa muuttoaikeesta etukäteen toiselle vanhemmalle?

Myös
moniin muihin kysymyksiin on mahdollisuus ottaa kantaa. Keskusteluun voi
osallistua rekisteröitymällä verkkosivulle. Ehdotuksia ja kommentteja
voi lukea ilman rekisteröitymistä. Verkkokeskustelu on auki kolme
viikkoa eli 8. toukokuuta saakka.

Verkkokeskustelua hyödynnetään lainvalmistelussa

Lapsen
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistushanke
käynnistettiin oikeusministeriössä tammikuussa 2016. Nyt alkavaan
verkkokeskusteluun valitut teemat ovat alustavia ehdotuksia siitä, mihin
suuntaan uudistuksessa olisi mahdollista edetä näiden kysymysten
osalta.

Keskustelussa esitettyjä näkemyksiä on tarkoitus hyödyntää
hankkeen jatkovalmistelussa, jota varten perustetaan myöhemmin
työryhmä. Lapsenhuoltolain uudistaminen sisältyy pääministeri Sipilän
hallituksen ohjelmaan.

www.vaikuta-lakiin.fi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments