Generic filters
Exact matches only
14.6.2024 Lausunnot

Lausunto työryhmämietinnöstä Aserikoksia koskevan sääntelyn muuttaminen

Oikeusministeriölle   Dnro L2024-28   Lausuntopyyntönne: VN/34181/2022, 24.4.2024 TYÖRYHMÄMIETINTÖ ASERIKOKSIA KOSKEVAN SÄÄNTELYN MUUTTAMINEN   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua työryhmämietinnöstä Aserikoksia koskevan sääntelyn muuttaminen (OM Mietintöjä ja lausuntoja 2024:12).   Yhtenä Asianajajaliiton sääntömääräisenä tehtävänä on seurata oikeuskehitystä maassa ja lausuntoja antamalla sekä aloitteita tekemällä tarjota kokemuksensa yhteiskunnan käytettäväksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/lausunto-tyoryhmamietinnosta-aserikoksia-koskevan-saantelyn-muuttaminen/
5.12.2019 Oikeusuutiset

Ehdollinen vankeusrangaistus tuomittiin, vaikka kyse oli suuresta määrästä erittäin vaarallista huumausainetta.

KKO:2019:107 Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Ehdollinen vankeus – Rangaistuksen mittaaminen A oli tilannut internetin kautta itselleen postitse toimitettavaksi 1 gramman fentanyyliä. Hänelle oli lähetetty 0,9 grammaa 86,8-painoprosenttista fentanyyliä. Kysymys oli erittäin vaarallisesta huumausaineesta, ja aineesta saatavissa olevien noin 2 600 käyttöannoksen perusteella kysymys…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/ehdollinen-vankeusrangaistus-tuomittiin-vaikka-kyse-oli-suuresta-maarasta-erittain-vaarallisesta-huumausaineesta/
4.8.2017 Oikeusuutiset

Hovioikeus lievensi rangaistuksen ehdolliseksi päihdehoitoon hakeutumisen johdosta

I-SHO:2017:6 Ryöstö Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Koventamisperusteet – Rangaistuslajin valinta – Ehdollinen vankeus A oli noin vuoden aikana syyllistynyt säännöllisin väliajoin useisiin pääasiassa mietoihin alkoholijuomiin kohdistuneisiin näpistyksiin sekä lisäksi kahteen ryöstöön hänen yritettyä väkivalloin pitää hallussaan kaupasta anastamansa alkoholijuomat ja elintarvikkeet. A oli tehnyt pääosan rikoksista hänelle aikaisemmin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/hovioikeus-lievensi-rangaistuksen-ehdolliseksi-paihdehoitoon-hakeutumisen-johdosta/
21.6.2017 Oikeusuutiset

Oikeustajututkimus: Kansalaisten käsitykset sopivasta rangaistustasosta vaihtelevat

Tutkimuksessa sekä kansalaisia että tuomareita pyydettiin antamaan rangaistus samoihin heille esitettyihin rikostapauksiin. Kun annettuja rangaistuksia vertaillaan, huomataan, että kansalaisten antamissa rangaistuksissa on huomattavaa hajontaa. Esimerkiksi sukupuoliyhteydestä lapsen kanssa osa tutkimukseen osallistuneista kansalaisista jätti kokonaan tuomitsematta ja osa antoi ehdotonta vankeutta. Näin ollen ajatus väestön yleisestä oikeustajusta osoittautui varsin ongelmalliseksi. Yleisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/oikeustajututkimus-kansalaisten-kasitykset-sopivasta-rangaistustasosta-vaihtelevat/
6.9.2016 Oikeusuutiset

KKO:n ennakkopäätös ehdollisen rangaistuksen panemisesta täytäntöön

KKO 2016:56 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Ehdollinen vankeus – Ehdollisen vankeuden määrääminen täytäntöönpantavaksi – Yhteisen rangaistuksen mittaaminen A oli tuomittu törkeästä pahoinpitelystä 1 vuoden 1 kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeuteen. A oli noin kahdeksan kuukauden kuluttua törkeään pahoinpitelyyn syyllistymisestä ja noin kuukausi ehdollisen vankeuden koeajan alkamisesta syyllistynyt neljään pahoinpitelyyn,…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/kkon-ennakkopaatos-ehdollisen-rangaistuksen-panemisesta-taytantoon/
30.5.2016 Oikeusuutiset

Tuomioistuinten ratkaisuissa merkittäviä alueellisia eroja

Väitös rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen alalta, HTM Mika Sutela Suomen yleisten tuomioistuinten – käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus – ratkaisutoiminnassa luotetaan vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, mutta tästä huolimatta oikeudellisessa päätöksenteossa on havaittavissa alueellisia eroja, osoittaa hallintotieteiden maisteri Mika Sutelan väitöstutkimus. Sutelan tutkimuksen tavoite oli tuottaa tietoa siitä, kuinka yhdenmukaista oikeudellinen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/tuomioistuinten-ratkaisuissa-merkittavia-alueellisia-eroja/
26.4.2016 Oikeusuutiset

Törkeä rattijuopumus mönkijällä johti aselupien menetykseen

KHO: Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Törkeä rattijuopumus – Rangaistus – Ehdollinen vankeus – Mönkijä Poliisilaitos oli peruuttanut A:lle myönnetyt aseiden hallussapitoon oikeuttavat luvat. Päätös oli perustunut siihen, että käräjäoikeus oli tuominnut A:n törkeästä rattijuopumuksesta 70 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. A oli kuljettanut tieliikennekäyttöön rekisteröimätöntä mönkijää yleisellä tiellä nautittuaan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/torkea-rattijuopumus-monkijalla-johti-aselupien-menetykseen/
24.11.2014 Oikeusuutiset

Törkeästä ryöstöstä ehdollista ja YKPta 10 vuoden kuluttua teosta

KKO:2014:87 Ryöstö – Törkeä ryöstö Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Kohtuullistamisperusteet – Rangaistuslajin valinta – Ehdollinen vankeus A, joka oli 17.3.2000 puukolla kioskin sisätiloissa myyjää uhkaamalla anastanut rahaa ja savukkeita, oli tuomittu törkeästä ryöstöstä. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta ja siitä, voitiinko rikoksen tekemisestä kulunut aika ottaa huomioon rangaistusta lieventävänä seikkana.…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/torkeasta-ryostosta-ehdollista-ja-ykpta-10-vuoden-kuluttua-teosta/
16.5.2013 Oikeusuutiset

15-vuotiaana törkeää rikokseen syyllistynyttä ei tuomittu ehdottomaan vankeuteen

KKO:2013:31 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Ehdollinen vankeus – Oheisrangaistus Seksuaalirikos – Raiskaus Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Nuori rikoksentekijä A, joka oli rikokset tehdessään 15-vuotias ja jota ei ollut aikaisemmin tuomittu vankeusrangaistukseen, tuomittiin 12-vuotiaaseen B:hen kohdistuneesta raiskauksesta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kahden vuoden vankeusrangaistukseen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/15-vuotiaana-torkeaa-rikokseen-syyllistynytta-ei-tuomittu-ehdottomaan-vankeuteen/
24.4.2013 Oikeusuutiset

OM: Uusi yhdistelmävankeus toisi mahdollisuuden liittää vankeusjakso pitkiin ehdollisina tuomittuihin rangaistuksiin

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa mahdollisuutta liittää pitkiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin lyhyt ehdoton vankeusjakso Rikoslakiin lisättävä uusi rangaistuslaji olisi nimeltään yhdistelmävankeus, joka koostuisi pidemmästä ehdollisen vankeuden osasta ja lyhyemmästä ehdottoman vankeuden osasta. Tavoite kehittää seuraamusjärjestelmää siten, että pitkiin ehdollisiin tuomioihin voitaisiin yhdistää lyhyt ehdoton rangaistus, on mainittu hallitusohjelmassa. Taustalla on osaksi arvostelu,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/om-uusi-yhdistelmavankeus-toisi-mahdollisuuden-liittaa-vankeusjakso-pitkiin-ehdollisina-tuomittuihin-rangaistuksiin/