Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
6.9.2016 Oikeusuutiset

KKO:n ennakkopäätös ehdollisen rangaistuksen panemisesta täytäntöön

KKO 2016:56 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Ehdollinen vankeus – Ehdollisen vankeuden määrääminen täytäntöönpantavaksi – Yhteisen rangaistuksen mittaaminen A oli tuomittu törkeästä pahoinpitelystä 1 vuoden 1 kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeuteen. A oli noin kahdeksan kuukauden kuluttua törkeään pahoinpitelyyn syyllistymisestä ja noin kuukausi ehdollisen vankeuden koeajan alkamisesta syyllistynyt neljään pahoinpitelyyn,…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/kkon-ennakkopaatos-ehdollisen-rangaistuksen-panemisesta-taytantoon/
30.5.2016 Oikeusuutiset

Tuomioistuinten ratkaisuissa merkittäviä alueellisia eroja

Väitös rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen alalta, HTM Mika Sutela Suomen yleisten tuomioistuinten – käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus – ratkaisutoiminnassa luotetaan vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, mutta tästä huolimatta oikeudellisessa päätöksenteossa on havaittavissa alueellisia eroja, osoittaa hallintotieteiden maisteri Mika Sutelan väitöstutkimus. Sutelan tutkimuksen tavoite oli tuottaa tietoa siitä, kuinka yhdenmukaista oikeudellinen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/tuomioistuinten-ratkaisuissa-merkittavia-alueellisia-eroja/
26.4.2016 Oikeusuutiset

Törkeä rattijuopumus mönkijällä johti aselupien menetykseen

KHO: Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Törkeä rattijuopumus – Rangaistus – Ehdollinen vankeus – Mönkijä Poliisilaitos oli peruuttanut A:lle myönnetyt aseiden hallussapitoon oikeuttavat luvat. Päätös oli perustunut siihen, että käräjäoikeus oli tuominnut A:n törkeästä rattijuopumuksesta 70 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. A oli kuljettanut tieliikennekäyttöön rekisteröimätöntä mönkijää yleisellä tiellä nautittuaan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/torkea-rattijuopumus-monkijalla-johti-aselupien-menetykseen/
24.11.2014 Oikeusuutiset

Törkeästä ryöstöstä ehdollista ja YKPta 10 vuoden kuluttua teosta

KKO:2014:87 Ryöstö – Törkeä ryöstö Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Kohtuullistamisperusteet – Rangaistuslajin valinta – Ehdollinen vankeus A, joka oli 17.3.2000 puukolla kioskin sisätiloissa myyjää uhkaamalla anastanut rahaa ja savukkeita, oli tuomittu törkeästä ryöstöstä. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta ja siitä, voitiinko rikoksen tekemisestä kulunut aika ottaa huomioon rangaistusta lieventävänä seikkana.…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/torkeasta-ryostosta-ehdollista-ja-ykpta-10-vuoden-kuluttua-teosta/
16.5.2013 Oikeusuutiset

15-vuotiaana törkeää rikokseen syyllistynyttä ei tuomittu ehdottomaan vankeuteen

KKO:2013:31 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Ehdollinen vankeus – Oheisrangaistus Seksuaalirikos – Raiskaus Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Nuori rikoksentekijä A, joka oli rikokset tehdessään 15-vuotias ja jota ei ollut aikaisemmin tuomittu vankeusrangaistukseen, tuomittiin 12-vuotiaaseen B:hen kohdistuneesta raiskauksesta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kahden vuoden vankeusrangaistukseen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/15-vuotiaana-torkeaa-rikokseen-syyllistynytta-ei-tuomittu-ehdottomaan-vankeuteen/
24.4.2013 Oikeusuutiset

OM: Uusi yhdistelmävankeus toisi mahdollisuuden liittää vankeusjakso pitkiin ehdollisina tuomittuihin rangaistuksiin

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa mahdollisuutta liittää pitkiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin lyhyt ehdoton vankeusjakso Rikoslakiin lisättävä uusi rangaistuslaji olisi nimeltään yhdistelmävankeus, joka koostuisi pidemmästä ehdollisen vankeuden osasta ja lyhyemmästä ehdottoman vankeuden osasta. Tavoite kehittää seuraamusjärjestelmää siten, että pitkiin ehdollisiin tuomioihin voitaisiin yhdistää lyhyt ehdoton rangaistus, on mainittu hallitusohjelmassa. Taustalla on osaksi arvostelu,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/om-uusi-yhdistelmavankeus-toisi-mahdollisuuden-liittaa-vankeusjakso-pitkiin-ehdollisina-tuomittuihin-rangaistuksiin/
22.2.2023 Oikeusuutiset

Tuomarin tuomionpurkua koskeva hakemus hylättiin, koska purkaminen ei olisi ollut syytetyn edun mukaista

KKO:2023:13 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa A:n syyksi oli luettu käräjäoikeuden lainvoiman saaneella tuomiolla törkeä ampuma-aserikos. Asiassa ei ollut toimitettu pääkäsittelyä. Asian ratkaissut tuomari vaati tuomion purkamista, koska asiaa ei olisi saanut ratkaista kirjallisessa menettelyssä. Korkein oikeus hylkäsi hakemuksen katsoen, että tuomiota ei voitu oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/tuomarin-tuomionpurkua-koskeva-hakemus-hylattiin-koska-se-ei-olisi-ollut-syytetyn-edun-mukaista/
13.10.2022 Oikeusuutiset

Ehdolliseen vankeuteen aiemmin tuomitulle voitiin tuomita sakko myöhemmässä oikeudenkäynnissä, vaikka syytteet olisi voitu käsitellä yhdessä

THO:2022:6 Rangaistuksen määrääminen – Yhteinen rangaistus – Aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottaminen – Sakko A oli tuomittu vahingonteosta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta yhteiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Tämän jälkeen käräjäoikeus on tuominnut A:n kahdesta vahingonteosta, lievästä vahingonteosta ja haitanteosta virkamiehelle yhteiseen 40 päiväsakon sakkorangaistukseen. Kysymys siitä, voitiinko aikaisempi ehdollinen vankeusrangaistus katsoa riittäväksi…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/ehdolliseen-vankeuteen-aiemmin-tuomitulle-voitiin-tuomita-sakko-myohemmassa-oikeudenkaynnissa-vaikka-syytteet-olisi-voitu-kasitella-yhdessa/
9.4.2021 Oikeusuutiset

20-vuotiaalle nuorelle rikoksentekijälle riittää ehdollinen rangaistus seksistä 15-vuotiaan kanssa

KKO:2021:22 Seksuaalirikos – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Nuori rikoksentekijä Iältään 20-vuotias A oli viestitellyt entuudestaan tuntemansa 15-vuotiaan X:n kanssa ja lähettänyt tälle kuvan sukupuolielimestään sekä saanut X:n lähettämään itsestään intiimejä kuvia. Lisäksi A oli X:lle lähettämissään viesteissään kuvaillut yksityiskohtaisesti, miten hän haluaisi harrastaa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/20-vuotiaalle-nuorelle-rikoksentekijalle-riittaa-ehdollinen-rangaistus-seksista-15-vuotiaan-kanssa/
29.1.2021 Oikeusuutiset

RHO: Vapaudenmenetysaikaa ei vähennetä kun oheisseuraamuksena tuomittu yhdyskuntapalvelu muutetaan vankeudeksi

RHO:2021:1 Vapaudenmenetysajan vähentäminen – Yhdyskuntapalvelu – Muuntaminen vankeudeksi Syyttäjä oli vaatinut käräjäoikeudessa, että K:lle Rovaniemen hovioikeudessa 23.4.2018 tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena tuomittu 60 yhdyskuntapalvelu muunnetaan ehdottomaksi vankeudeksi. Käräjäoikeus katsoi, että K oli rikkonut törkeästi yhdyskuntapalvelun velvollisuuksiaan ja muunsi kokonaan suorittamatta olleet 60 tuntia yhdyskuntapalvelua 60 päiväksi ehdotonta vankeutta. Käräjäoikeus katsoi,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/rho-vapaudenmenetysaikaa-ei-vahenneta-kun-oheisseuraamuksena-tuomittu-yhdyskuntapalvelu-muutetaan-vankeudeksi/