Törkeä rattijuopumus mönkijällä johti aselupien menetykseen

26.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Törkeä rattijuopumus – Rangaistus – Ehdollinen vankeus – Mönkijä

Poliisilaitos oli peruuttanut A:lle myönnetyt aseiden hallussapitoon oikeuttavat luvat. Päätös oli perustunut siihen, että käräjäoikeus oli tuominnut A:n törkeästä rattijuopumuksesta 70 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. A oli kuljettanut tieliikennekäyttöön rekisteröimätöntä mönkijää yleisellä tiellä nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon jälkeen ollut 2,31 promillea. Käräjäoikeuden tuomio oli lainvoimainen.

 
Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen.

 
KHO totesi, että tässä tapauksessa törkeään rattijuopumukseen oli syyllistytty kuljettamalla kevyttä nelipyörää eli mönkijää. Tämä seikka sinällään lievensi teon moitittavuutta. Lisäksi teko oli tapahtunut yöllä, jolloin muita tienkäyttäjiä on ollut huomattavasti vähemmän kuin päiväaikaan. A oli kuitenkin kuljettanut ajoneuvoa erittäin vahvassa humalatilassa kevyen liikenteen väylällä. Nämä seikat lisäsivät teon moitittavuutta.

 
Törkeää rattijuopumusta on pidettävä sellaisena rikok­sena, josta sääde­tään ampuma-aselain 67 §:n 2 momentin 1 kohdassa, jos tekoa on kokonaisuudessaan pidettävä sellaisena, että se osoittaa te­ki­jässä vaarallisuutta tai piittaamattomuutta, minkä vuoksi hän on sopi­maton hankkimaan tai pitämään hallussaan ampuma-aseita, aseen osia, pat­ruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia. Kun otettiin huomioon A:n tekoon liittyneet olosuhteet sekä teosta tuomittu seuraamus, teko oli tässä tapauksessa sellainen, että ampuma-aseiden hallussapitolupien peruuttaminen ei ollut asiaa kokonaisuudessaan arvioitaessa ampuma-aselain 69 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla olosuhteisiin nähden kohtuutonta.

 
Ks. myös KHO 3.10.2011 T 2814 ja 9.2.2012 T 217

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments