Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.2.2017 Oikeusuutiset

Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista selvitetään

Tähän mennessä erillisvirastoina Valtakunnansyyttäjänvirasto, Rikosseuraamuslaitos ja Valtakunnanvoudinvirasto. Tuomioistuinvirasto on perusteilla. Oikeusministeriö on asettanut kaksi selvitysmiestä selvittämään valtakunnallisen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Selvityksen tekevät oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja Esa Kyllästinen ja varatuomari Christer Lundström. Selvitys tehdään tämän vuoden loppuun mennessä. Selvitysmiehet arvioivat oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisen vaikutuksia. Selvityksessä käsitellään muun muassa…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/oikeusapu-ja-edunvalvontaviraston-perustamista-selvitetaan/
22.2.2016 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä

Dnro 08/2016 Lausuntopyyntönne: OM 7/33/2015, OM025:00/2015, 9.2.2016 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VALTION OIKEUSAPU- JA EDUNVALVONTAPIIREISTÄ Suomen Asianajajaliitto (jatkossa ”Asianajajaliitto”) esittää lausuntonaan seuraavaa: Niiltä osin kuin Asianajajaliitto on aiemmin antanut lausunnon valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistuksesta (OM:n mietintöjä ja lausuntoja 25/2014), nyt esitetty luonnos lakiesitykseksi on oikeusapu- ja edunvalvontapiirien rakenteen osalta pääosin…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-valtion-oikeusapu-ja-edunvalvontapiireista/
15.2.2016 Oikeusuutiset

Oikeusasiamieheltä kahdet moitteet edunvalvonta-asioissa

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut Itä-Suomen maistraatille ja Kainuun yleiselle edunvalvonnalle moitteet holhousasioissa. Maistraatti oli ryhtynyt selvittämään kantelijan ja hänen puolisonsa edunvalvonnan tarvetta selvästi perusteettoman ilmoituksen nojalla.Oikeusasiamies katsoi maistraatin puuttuneen aiheettomasti asianosaisten perusoikeutena turvattuun yksityisyyden suojaan ja itsemääräämisoikeuteen. Yleinen edunvalvoja taas oli laiminlyönyt päämiehensä kuulemisen ennen tämän asunnon suursiivousta,…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/oikeusasiamiehelta-kahdet-moitteet-edunvalvonta-asioissa/
21.2.2015 Oikeusuutiset

Itä-Suomen HaO arvioi toimivaltaansa ja edunvalvonnan ja edunvalvontavaltuutuksen suhdetta.

Itä-Suomen HAO: Edunvalvontavaltuutus -Edunvalvoja – Itsemääräämisoikeus – Vähimmän puuttumisen periaate – Luottamuksensuoja – Olosuhteiden muuttuminen Käräjäoikeus oli antanut edunvalvojan määräyksen B:n taloudellisia asioita koskien. Edunvalvojan määräys ei ollut sen esteenä, että hallinto-oikeus saattoi antaa ratkaisun siitä, onko A sopiva toimimaan B:n edunvalvontavaltuutettuna taloudellisten asioiden osalta. Hallinto-oikeus vahvisti, että A ei…

https://asianajajaliitto.fi/2015/02/ita-suomen-hao-arvioi-toimivaltaansa-ja-edunvalvonnan-ja-edunvalvontavaltuutuksen-suhdetta/
19.11.2014 Oikeusuutiset

Oikeusasiamies: Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden ulkoistamisesta yhdenvertaisuusongelmia

Oikeusasiamies esittää oikeusministeriölle toimenpiteitä Eduskunnan oikeusasiamiehen Petri Jääskeläisen mukaan yleisessä edunvalvonnassa olevien henkilöiden eli päämiesten yhdenvertaisuus ei toteudu, kun ulkoistetussa edunvalvonnassa edunvalvontapalkkioon lisätään arvonlisävero. Oikeusasiamies tutki edunvalvonnan ulkoistamista omana aloitteenaan. Oikeusaputoimistot ovat viime vuosina enenevästi ostaneet yleisen edunvalvonnan palveluita erilaisilta palveluntuottajilta, kuten kunnilta, asianajotoimistoilta ja muilta yksityisiltä yrityksiltä. Sittemmin korkein…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/oikeusasiamies-holhoustoimen-edunvalvontapalveluiden-ulkoistamisesta-yhdenvertaisuusongelmia/
3.7.2013 Oikeusuutiset

OM: Asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista

Asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. Kuitenkin 31.12.2014 saakka Turun oikeusapupiirissä on Kankaanpäänoikeusaputoimisto, jonka toimipaikat sijaitsevat Ikaalisissa, Kankaanpäässä ja Parkanossa ja Turun oikeusaputoimisto, jonka toimipaikka sijaitsee Turussa sekä Vaasan oikeusapupiirissä Porin oikeusaputoimisto, jonka toimipaikat sijaitsevat Harjavallassa, Huittisissa, Kokemäellä, Merikarvialla, Porissa ja Säkylässä. Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/om-asetus-oikeusapupiireista-seka-oikeusaputoimistojen-toimipaikoista-ja-edunvalvonta-alueista/
4.9.2023 Oikeusuutiset

Valtioneuvosto hyväksyi syksyn ja kevään lainsäädäntösuunnitelman – oikeusavulle ja edunvalvonnalle keskusvirasto

Oikeusministeriö Viikko (arvio) Syksy 2023 37 HE laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulo- ja siirtymäsäännösten muuttamisesta Lakia täydennettäisiin uudella siirtymäsäännöksellä sen varmistamiseksi, että 1.7.2022 voimaan tulleet velkajärjestelylain muutokset eivät rajoita velkojien mahdollisuutta hakea velallisen lisäsuoritusten määrän ja maksuvelvollisuuden vahvistamista tuomioistuimelta. 40 HE laiksi tuomioistuimien turvatarkastuksista annetun lain…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/valtioneuvosto-hyvaksyi-syksyn-ja-kevaan-lainsaadantosuunnitelman-oikeusavulle-ja-edunvalvonnalle-keskusvirasto/
4.9.2023 Oikeusuutiset

Avopuolison pankkitilillä olleet varat oli otettava huomioon toimeentulotuen tarvetta arvioitaessa

KHO:2023:76 Toimeentulotuki – Toimeentulotuen myöntäminen – Perustoimeentulotuki – Käytettävissä olevat varat – Edunvalvonta Kansaneläkelaitos ei ollut myöntänyt A:lle perustoimeentulotukea, koska tukea myönnettäessä huomioon otettavat tulot ja varat olivat ylittäneet huomioon otettavat menot. Varoina oli otettu huomioon muun ohella A:n avopuolison eräällä pankkitilillä olleet merkittävät rahavarat. Hallinto-oikeus oli kumonnut Kansaneläkelaitoksen päätöksen.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/avopuolison-pankkitililla-olleet-varat-oli-otettava-huomioon-toimeentulotuen-tarvetta-arvioitaessa/
28.6.2023

Oikeuspoliittisten keskustelujen kevät

Viimeinen vuosi on ollut Asianajajaliiton oikeuspoliittisessa työssä poikkeuksellisen aktiivista aikaa. Lähestyvien vaalien vuoksi pohdimme hyvissä ajoin oikeuspoliittisten tavoitteidemme kärkiä. Olisi paljon asioita, joita haluaisimme edistää. Jos toiveiden tynnyrillä ei ole pohjaa, kaikki sekoittuu yhdeksi massaksi, josta mikään ei jää mieleen. Oikeuspoliittisten tavoitteidemme kärjet ovat asianajajien ja asianajolaitoksen itsenäisen ja riippumattoman…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/oikeuspoliittisten-keskustelujen-kevat/
16.6.2023 Oikeusuutiset

Hallitusohjelmassa ei asianajajalain uudistusta eikä perustuslain tarkistamista riippumattomuuden varmistamiseksi

Tänään julkistetussa hallitusohjelmassa on monia lupauksia oikeudenhoidon alalle. Etukäteen keskustelussa olleista asioista ohjelmaan eivät kuitenkaan päätyneet esimerkiksi perustuslain tarkistaminen oikeuslaitoksen riippumattomuuden takaamiseksi. Asianajajalain kokonaisuudistus ei kuulu hallituksen ohjelmaan, ei myöskään yksityisten avustajien oikeusapupalkkioiden korotus. Pienriitamenettely ei myöskään näy tavoitteiden joukossa, eikä julkisuuslain uudistaminen tai rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamislainsäädännön uudistaminen. Nämä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/hallitusohjelmassa-ei-asianajajalain-uudistusta-eika-perustuslain-tarkistamista-riippumattomuuden-varmistamiseksi/