Ehdotus oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta

18.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriössä hoidettavat keskushallinnon tehtävät siirtyisivät perustettavalle virastolle.

Oikeusministeriön asettamat
selvitysmiehet esittävät valtakunnallisen oikeusapu- ja
edunvalvontaviraston perustamista. Selvityksen mukaan uudistus
keventäisi hallintoa ja mahdollistaisi palveluiden yhtenäistämisen.

Ehdotuksen mukaan tällä hetkellä oikeusministeriössä hoidettavat
keskushallinnon tehtävät, kuten muun muassa talous- ja
henkilöstöhallinto sekä toimitilahallinto, siirtyisivät perustettavalle
virastolle.

Keskushallinnosta vastaisi oikeusapu- ja edunvalvontavirasto ja
varsinaisesta oikeusapu- ja edunvalvontatoiminnasta neljästä kuuteen
alueellista yksikköä. Nykyisten kuuden oikeusapu- ja edunvalvontapiirin
toiminta lakkaisi.

Valtakunnallisen viraston tehtävänä olisi huolehtia, että oikeusapua
ja edunvalvontapalvelua sekä talous- ja velkaneuvontaa olisi saatavilla
riittävästi ja yhdenvertaisesti koko maassa. Kun oikeusavun ja
edunvalvonnan hallintotehtävät keskitettäisiin viraston kansliaan,
toimistot voisivat keskittyä ydintoimintaan, selvityksessä todetaan.

Selvitysmiesten ehdotuksen mukaan oikeusapu ja edunvalvonta
toimisivat edelleen alueen sisällä toisistaan erillään, koska toiminnat
poikkeavat merkittävästi toisistaan. Niillä olisi kuitenkin yhteinen
johtaja.

Selvitysmiesten mukaan uudistus keventäisi hallintoa ja parantaisi
mahdollisuuksia yhtenäistää oikeusapu- ja edunvalvontatoimintoja sekä
talous- ja velkaneuvontapalveluita koko maassa.

Selvityksen ovat laatineet Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja Esa Kyllästinen sekä varatuomari Christer Lundström.

Selvitys lähetetään lausuntokierrokselle, jonka tulokset ovat
käytettävissä seuraavan hallituksen ohjelmaan mahdollisesti tehtäviä
ehdotuksia valmisteltaessa.