Myöhemmässä edunvalvontavaltakirjassa valtuutettu ei voinut valittaa päätöksestä, jolla aiemman valtuutuksen perusteella toinen oli määräty edunvalvontavaltuutetuksi

26.5.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Turun HAO: Valitusoikeus – Asianosainen – Edunvalvontavaltuutus – Edunvalvontavaltuutuksen peruuttaminen – Uusi edunvalvontavaltuutus

Asiassa oli kysymys siitä, voiko edunvalvontavaltakirjan vahvistamista koskevasta päätöksestä valittaa henkilö, joka on nimetty valtuutetuksi vahvistetun valtakirjan tekemisen jälkeen annetussa ja sen kanssa ristiriidassa olevassa uudessa valtakirjassa, kun uusi valtakirja on annettu ennen aikaisemmin annetun valtakirjan vahvistamista.

Maistraatti oli 30.1.2019 A:n hakemuksesta vahvistanut B:n 12.4.2017 allekirjoittaman edunvalvontavaltuutuksen, jolla B oli määrännyt A:n valtuutettuna hoitamaan asioitaan. Valtakirjassa on nimetty valtuutetuksi A, toissijaiseksi valtuutetuksi C ja varavaltuutetuksi D.

C oli valittanut maistraatin päätöksestä ja vaatinut sen kumoamista. Perusteinaan C oli lausunut, että B oli 15.6.2018 laatinut uuden edunvalvontavaltakirjan, jolla B oli valtuuttanut C:n hoitamaan asioitaan. C oli kertonut asiasta maistraatille 4.2.2019 ja toimittanut valtakirjan maistraatille maaliskuussa 2019. Uudessa edunvalvontavaltakirjassa valtuutetuksi on nimetty C, toissijaiseksi valtuutetuksi A ja varavaltuutetuksi D.

Valtakirjat ovat samansisältöiset valtuutetun ja toissijaisen valtuutetun henkilöä koskevia määräyksiä lukuun ottamatta.

Maistraatti on hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa muun ohella todennut, että C ei ole hakenut valtuutuksen vahvistamista vuoden 2018 valtuutuksen osalta, jossa hänet on nimetty ensisijaiseksi edunvalvontavaltuutetuksi. Toisaalta valituksenalaisella päätöksellä vahvistettu valtuutus on vielä voimassa, joten joko A:n tulisi luopua tehtävästään tai sitten vahvistamispäätös tulisi ensin kumota hallinto-oikeuden päätöksellä ennen kuin C voisi hakea 15.6.2018 annetun valtuutuksen vahvistamista osaltaan.

Hallinto-oikeus jätti C:n valituksen tutkimatta.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments