4.6.2020

Koronamyllerrys Asianajajaliitossa

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi kaikkien meidän työhömme. Arjen on soljuttava tilanteesta riippumatta ja haasteet on otettava vastaan sellaisina kuin ne eteen tulevat. Myös meillä Asianajajaliitossa.

Tehtävämme on muun ohessa tarjota laadukasta koulutusta asianajajille ja korkeatasoinen asianajajatutkinto alalle aikoville. Näin myös koronamyllerryksessä, jossa lähikontaktit eivät ole mahdollisia ja koko Asianajajaliiton väki on siirretty turvallisuussyistä etätöihin. Onneksi se on nykyvälineillä mahdollista. Etätyö on osoittautunut toimivaksi ja työtehot eivät ole ainakaan laskeneet. Henkilökunnan asenne on esimerkillistä. Jokainen joustaa, tekee parhaansa ja auttaa kollegaansa.

Koronapandemia käänsi meillä turbovaihteen päälle. Asianajajatutkinnon eettinen osa oli tarkoitus järjestää toukokuun puolessa välissä kaksipäiväisinä luentoina. Palikat menivät kerralla uuteen järjestykseen ja kevään eettisestä osasta muodostui Asianajajaliiton henkilökunnan ja toteutukseen osallistuneiden asianajajien huikea taidonnäyte. Veimme eettisen osan kokonaisuutena verkko-opinnoiksi. Tällä varmistettiin se, että kaikki asianajajaksi haluavat saavat suoritettua tutkinnon. Poikkeusajat ovat haastavia myös tuleville asianajajille, joten ajasta ja paikasta riippumaton tutkinnon suorittaminen helpotti monen arkea. Maakunnissa asuvat säästyivät Helsinkiin matkustamiselta. Eettisen osan suorittamiselle annettiin aikaa noin kaksi viikkoa, joten työn ja tutkinnon yhteensovittaminen oli joustavaa.

Tätä kirjoitettaessa yli sata henkilöä on antanut palautteen eettisestä osasta, ja asteikolla 1-4 jokainen osa-alue on saanut yli kolmen keskiarvon. Ja yli puolet kaikista osallistujista antoi kokonaisuudesta kouluarvosanan 9. Sitä voi pitää huippusuorituksena näissä oloissa, joissa koronapandemian aiheuttamien poikkeusvaatimusten lisäksi meillä on käynnissä muitakin isoja projekteja. Esimerkiksi järjestörekisterin kokonaisuudistukeen liittyväasiointipalvelun määrittelytyö oli juuri samaan aikaan hektisimmillään. Jokainen, joka on osallistunut laajoihin IT-projekteihin tietää, miten isosta urakasta on kyse. Voimme siis olla ylpeitä tekemästämme kovasta työstä.

Myös täydennyskoulutus sai oman tällinsä koronasta. Onneksi olemme jo tottuneet digitaaliseen maailmaan ja koulutuksiamme on normaalioloissakin ollut mahdollista seurata etänä. Kauempanakin toimiva asianajaja on jo voinut napata kahvikupin, avata yhteyden koulutukseen, seurata koulutusta, esittää kysymyksiä kouluttajalle chatissa ja koulutuksen jälkeen jatkaa töitä siitä mihin jäi ennen koulutusta. Enää ei tarvitse lähteä liikkeelle edellisenä iltana, yöpyä hotellissa, osallistua koulutukseen ja olla yön pimeinä tunteina takaisin kotona. Vain puolen päivän tähden. Korona pakotti viemään koulutukset täysin verkkoon. Asianajajille tämä muutos on hyvä asia, koska myös koronapandemian aikana asianajajilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan laadukkaasti. Emme ole luopumassa perinteisestä lähiopetuksesta, mutta sen rinnalle kehitetään uusia kouluttamisen tapoja.

Eettisen osan myötä saimme testattua Asianajajaliitolle räätälöityä oppimisympäristöä, jota tullaan tulevaisuudessa käyttämään asianajajatutkinnon lisäksi myös asianajajien täydennyskoulutuksissa. Kouluttautuminen tulee saamaa uusia muotoja ja antamaan uusia mahdollisuuksia. Ajasta ja paikasta riippumaton kouluttautuminen mahdollistuu ja tarjoaa joustavuutta kiireen keskellä. Asianajajille on tärkeää ammattitaidon kehittäminen ja siihen halutaan tarjota parhaat mahdolliset keinot. Uudistuksista kerrotaan lisää lähitulevaisuudessa, kannattaa jäädä kuulolle ja seurata jäsenviestejä ja liiton nettisivuja.

Liisa Aro
Suomen Asianajajaliiton palvelujohtaja

 

Kirjoittaja

Liisa Aro

Suomen Asianajajaliiton palvelujohtaja

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments