15.2.2023

Hyödynnä maksuton Ethics for Lawyers -kurssi

Nyt on saatavilla maksutonta koulutusta etiikasta, jonka hyödyntämistä suosittelen ihan kaikille asianajajille. On tärkeää ymmärtää eettisten periaatteiden merkitys päivittäisessä työssä osana oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien turvaamista.

Itse sain mahdollisuuden osallistua Suomen Asianajajaliiton edustajana Euroopan neuvoston ja Euroopan asianajajaliittojen neuvosto CCBE:n yhdessä järjestämään asianajajien etiikkaa koskevaan kurssiin – Ethics for Lawyers. Kurssi sisälsi käynnistystapahtuman lokakuussa Strasbourgissa Ranskassa ja kuudelle viikolle aikataulutetun online-verkkokoulutuksen. Kurssille kutsuttiin edustajat Euroopan neuvoston jäsenvaltiosta. Osallistujaryhmä koostui eri maiden asianajajista, jotka kansalliset asianajajaliitot/yhdistykset olivat nimenneet.

Kurssi oli osa kokonaisuutta Ethics for Judges, Prosecutors and Lawyers, joka on kehitetty vuosina 2020–2021 EU:n ja Euroopan neuvoston HELP in the EU II -hankkeessa yhteistyössä CCBE:n ja useiden Euroopan neuvoston elinten ja yksiköiden kanssa. Kurssi on osa oikeusvaltion vahvistamiseen ja ihmisoikeuksien turvaamiseen liittyvää projektia. Nämä asiat eivät ole itsestäänselvyyksiä edes Euroopassa. Euroopan Neuvosto on jo 25.10.2000 hyväksymässään jäsenvaltioiden Ministerikomitean suosituksessa No. R (2000)21 todennut seuraavaa:

Legal education, including programmes of continuing education, should seek to strengthen legal skills, increase awareness of ethical and human rights issues, and train lawyers to respect, protect and promote the rights and interests of their clients and support the proper administration of justice.

Eettistä koulutusta on edellä mainitun hankkeen puitteissa järjestetty tuomareille, syyttäjille ja nyt asianajajille, joita kaikkia yhdistävät tietyt perusarvot ja periaatteet: oikeusvaltioperiaatteen puolustaminen, perus- ja ihmisoikeuksien puolustaminen ja osapuolten kunnioittaminen. Koulutuksen tarkoitus on auttaa oikeudenhoidon ammattilaisia ymmärtämään etiikan perusta, sisältö ja merkitys oikeudenkäytössä.

Euroopan Neuvosto yhteistyötahoineen on tehnyt tärkeää työtä kouluttaessaan ja muistuttaessaan eri toimijoita eettisten periaatteiden tärkeydestä osana oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien turvaamista. Myös jäsenvaltioissa tulee tehdä kansallisella tasolla tätä työtä. Eettisillä periaatteilla on pitkä yleismaailmallinen historia, mutta silti saatamme törmätä niiden vähättelyyn. Suomen Asianajajaliiton tapaohjeet ja sääntely pohjaavat samoihin periaatteisiin ja arvoihin, ja velvoittavat asianajajia 24/7. On tärkeää, että eettisten periaatteiden merkitys ymmärretään ja niitä noudatetaan, ja että niistä ollaan tietoisia myös laajemmin yhteiskunnassa kansalaisten ja valtiovallan toimijoiden keskuudessa.

Kaikilla on mahdollisuus osallistua englanninkieliseen Ethics for Lawyers -verkkokurssiin maksutta ja omassa tahdissaan. Kurssi löytyy Euroopan neuvoston HELP Online Courses -sivustolta. Kurssi on toteutettu laadukkaasti sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti. Koulutus tukee keskeisten käsitteiden tunnistamista sekä yhteisten arvojen ja eettisten periaatteiden ymmärtämistä. Aineistoon sisältyy teemakohtaisesti muun muassa tärkeimmät kansainväliset sopimukset, päätöslauselmat, suositukset sekä ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan tuomioistuimen ratkaisuja. Kurssi koostuu kaikkiaan kuudesta moduulista, joista 1–3 koskevat asianajajia; halutessaan voi myös perehtyä moduuleihin 4 ja 5:

  1. Introduction
  2. International and European Framework
  3. Ethics for Lawyers
  4. Etchis for Judges
  5. Ethics for Prosecutors

Vaikka Ethics for Lawyers -kurssi on ensisijaisesti suunniteltu asianajajille, hyödyntää se kaikkia juristeja sekä oikeudenhoidossa ja sen rajapinnassa työskenteleviä. Toivoisin myös, että kaikki oikeustieteen opiskelijat voisivat käydä kurssin osana opiskeluaan ja päästä ymmärtämään näiden periaatteiden merkitys jo uransa alkutaipaleella.

Asianajajaliitto tiedottaa tulevassa koulutusviestinnässään tarkemmin kurssista. Suosittelen kaikille!

HELP Online Courses

Kirjoittaja

Mari Lampenius

Asianajaja, Asianajajaliiton koulutusvaliokunnan puheenjohtaja

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments