17.3.2021

Asianajajatutkinto digitalisoitui – joustavampaa opiskelua kokelaille

Arvostettu asianajajatutkinto digitalisoitui vauhdilla koronan puututtua peliin. Mitään tutkinnon kolmesta osasta ei voitu pandemian vuoksi toteuttaa suunnitellusti tiloissa, jotka oli varattu sadoille tutkintoa suorittaville ja kymmenille rinnakkaisille pienryhmille. Muutostyöt oli aloitettava välittömästi, jotta pystyimme takaamaan asianajajien valmistumisen Suomessa koronasta huolimatta.

Kirjallinen koe, joka oli järjestetty paperisena valvojien silmien alla, vietiin verkkoon. Eettisen osan aiemmasta kahdesta lähipäivästä tuotettiin kahden viikon verkko-opinnot monipuolisine tehtävineen. Oikeudenkäyntiosan 12 viikon verkko-opintojen jälkeiset harjoittelupäivät kymmenine rinnakkaisryhmineen toteutettiin etänä ja koulutuksen huipentuma, valinnaisia teemoja ja rikosprosessidemon sisältävä moduulipäivä striimattiin vuorovaikutteisesti Helsingistä.

Jotta pystyimme tuottamaan kaiken etänä, loimme kevään aikana verkkoympäristön verkko-opintoja ja kirjallista koetta varten. Solmimme kouluttajien kanssa kymmeniä käyttöoikeussopimuksia luentojen viennistä verkkoon, kuvasimme koulutusvideoita, tuotimme monipuolisia ja vuorovaikutteisia verkkotehtäviä ja viilasimme verkkoympäristön sekä tutkinnon visuaalista ilmettä.

Ensimmäinen täysin verkko-opintoina suoritettu eettinen osa alkoi huhtikuussa 2020. Toukokuussa pidimme oikeudenkäyntiosassa useampana päivänä kymmeniä rinnakkaisia pienryhmiä yhtä aikaa etänä asianajajien ja tuomarien johdolla. Syksyllä 2020 järjestimme ensimmäisen sähköisen kirjallisen kokeen tutkinnon historiassa yli 340 kokelaalle, koska huhtikuun koe oli jouduttu perinteisessä muodossaan perumaan. Syksyllä tuotimme lisäksi eettisen ja oikeudenkäyntiosan verkossa uudelleen.

Koronasta huolimatta asianajajatutkintoon osallistui vuonna 2020 yli 1100 kokelasta. Tutkinnosta valmistuneita, kaikki kolme osaa hyväksytysti suorittaneita, oli ennätykselliset 298.

Tutkintolautakunta päätti maaliskuussa, ettei koronavuoden kokemukset ja kerätty kehittämispääoma valu hukkaan, vaan kirjallinen koe järjestetään jatkossakin sähköisenä, eettinen osa kaksiviikkoisena verkossa ja oikeudenkäyntiosan harjoittelupäivät etänä. Oikeudenkäyntiosan toinen harjoittelupäivä, ns. moduulipäivä, järjestetään kuitenkin lähitoteutuksena niin pian kuin se on mahdollista. Tämä päätös tarkoittaa mm. sitä, että kirjalliseen kokeeseen jää tästä eteenpäin vuosittain printtaamatta tuhansia tehtäväpapereita ja vastausten kopioita arvioitsijoille. Eettisen osan voi nyt kahden pitkän lähikoulutuspäivän sijaan suorittaa joustavammin kahden viikon aikana verkossa omaan työelämään ja arkeen sovittaen. Oikeudenkäyntiosan harjoittelupäiviin voi osallistua nyt etänä sekä aikaa että luontoa säästäen.

Hyvä suunnittelu, avoin dialogi keskeisten toimijoiden välillä ja yhteistyön voima mahdollistivat sen, että pystyimme tuottamaan asianajajatutkinnon tällä tasolla ja näillä tuloksilla koronasta riippumatta.

Asianajajatutkinnon eri osiin osallistui koronavuonna toiseksi eniten kokelaita koko sen historiassa samaan aikaan, kun monessa muussa maassa tai organisaatiossa tutkintoa ei voitu toteuttaa lainkaan. Tämän kokemuksen jälkeen iloitsen todella siitä, mitä saimme aikaan yhteistyöllä uudessa ja yllättävässä yhteiskunnallisessa tilanteessa. Haluankin nyt rohkaista muitakin astumaan eteenpäin tutkintojen digitalisoinnissa ja päästämään irti niistä ajatuksista ja peloista, jotka pidättelevät muutoksen mahdollisuutta. Sisältöjä voi säilyttää muuttamalla opiskelun tapoja joustavammiksi ja ekologisemmiksi. Virheistäkin voi oppia pitkin matkaa ja muuttaa ne lamautumisen sijaan toimijuudeksi ja tutkinnon parhaaksi.

Kirjoittaja

Salla Vainio

Asianajajaliiton koulutusasiantuntija

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments