Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.10.2020 Oikeusuutiset

P-SHAO: Keinotekoiseksi katsottavan yritysjärjestelyn pääasiallisena syynä oli pidettävä veron välttämistä

Pohjois-Suomen HAO: Ennakkoratkaisu – Yritysjärjestely – Kokonaisjakautuminen – Sarjatoimi – Veron kiertäminen Ennakkoratkaisun hakija A ja hänen veljensä B omistivat kumpikin noin 45,7 prosenttia elinkeinotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön X Oy:n osakekannasta. A ja B aikoivat toteuttaa jäljempänä selostetun kolmivaiheisen järjestelyn. Järjestelyn ensimmäisessä vaiheessa A ja B perustaisivat uuden osakeyhtiön Y Holding…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/p-shao-keinotekoiseksi-katsottavan-yritysjarjestelyn-paaasiallisena-syyna-oli-pidettava-veron-valttamista/
11.3.2020 Oikeusuutiset

Osakkeiden tuotto-oikeuden pidättämisen ilmeisenä tarkoituksena on ollut vapautua osasta lahjaveron määrää, ei vähentänyt osakkeen arvoa

Helsingin HAO: Lahjavero – Tuotto-oikeuden pidättäminen – Ketjutus – Veron kiertäminen Asiassa oli kysymys lahjanantajan pidättämän osakkeiden tuotto-oikeuden vähentämisestä lahjan arvosta lahjaverotusta toimitettaessa. Suunnitellussa järjestelyssä lahjanantajan A oli tarkoitus pidättää lahjansaajille C ja D lahjoittamiensa osakkeiden tuotto-oikeus ensisijaisesti itselleen 50 prosentin osalta samaan aikaan pidättäen lahjansaajille C ja D tuotto-oikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/osakkeiden-tuotto-oikeuden-pidattamisen-ilmeisena-tarkoituksena-on-ollut-vapautua-osasta-lahjaveron-maaraa-ei-vahentanyt-osakkeen-arvoa/
13.12.2019 Oikeusuutiset

KHO: Konsernijärjestelyyn oli ryhdytty vain siinä tarkoituksessa, että vältyttäisiin kauppahinnan perusteella laskettavan varainsiirtoveron suorittamiselta

KHO:2019:156 Varainsiirtoverotus – Verovelvollisuus – Arvopapereiden luovutus – Ulkomaalaiset luovutuksen osapuolet – Veron kiertäminen – Eurooppayhtiön kotipaikan siirto Suomeen E-konsernissa oli 7.12.2010 päätetty uudistaa konsernin organisaatiota niin, että konsernin Suomen yhtiö C Oy yhdistettäisiin Nordic-alueeseen ja että alueen yhtiöiden omistukset siirrettäisiin uudelle holdingyhtiölle. Päätös uuden holdingyhtiön, A SE:n, perustamisesta oli…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/kho-konsernijarjestelyyn-oli-ryhdytty-vain-siina-tarkoituksessa-etta-valtyttaisiin-kauppahinnan-perusteella-laskettavan-varainsiirtoveron-suorittamiselta/
8.2.2019 Oikeusuutiset

Konkurssiin menneen yhtiön osakkeiden myynti puolisolle yhden euron hinnalla katsottin veronkierroksi

Itä-Suomen HAO: Henkilökohtaisen tulon verotus – Osakkeiden myynti – Luovutustappio – Veron kiertäminen A oli omistanut 3 000 kappaletta X Oyj:n osaketta. X Oyj oli asetettu konkurssiin 17.7.2014. A oli 3.9.2015 myynyt omistamansa ja käytännössä arvonsa menettäneet X Oyj:n osakkeet nimelliseen yhden euron hintaan puolisolleen. Näin menetellen valittajalle oli muodostunut…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/konkurssiin-menneen-yhtion-osakkeiden-myynti-puolisolle-yhden-euron-hinnalla-katsottin-veronkierroksi/
21.3.2018 Oikeusuutiset

Kommandiittiyhtiön käyttöön perustuva lääkäriyhtiön toimintamalli oli liiketaloudellisilta perusteiltaan suhteellisen ohut ja osin keinotekoinen

KHO:2018:40 Tuloverotus – Henkilökohtaisen tulon verotus – Työpanososinko – Holdingyhtiö – Kommandiittiyhtiö – Veron kiertäminen – Lääkäriyhtiö A oli ollut C Oy:n osakkeenomistaja, ja C Oy oli ollut B Ky:n vastuunalainen yhtiömies. Lääkärien pääsääntöisesti itse omistamat osakeyhtiöt olivat toimineet B Ky:n vastuunalaisina yhtiömiehinä. Kullekin vastuunalaiselle yhtiömiehelle oli B Ky:ssä perustettu…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/kommandiittiyhtion-kayttoon-perustuva-laakariyhtion-toimintamalli-oli-liiketaloudellisilta-perusteiltaan-suhteellisen-ohut-ja-osin-keinotekoinen/
14.8.2017 Oikeusuutiset

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön vasta hallinto-oikeudessa esittämät perusteet olisi tullut tutkia

KHO:2017:128 Henkilökohtaisen tulon verotus – Verotusmenettely – Veron kiertäminen – Valituksen hylkäämistä tarkoittavan vaatimuksen esittäminen – Asian tutkimisen laajuus tuomioistuimessa Asiassa oli kysymys siitä, oliko A (FI) LLC:llä (jäljempänä A) oikeus vähentää omistajilta ottamista mezzanine-lainoista maksetut korot. A ei ollut ilmoittanut korkoja eikä vaatinut niitä vähennettäväksi yhtiön verovuosilta 2005–2010 antamissa…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/veronsaajien-oikeudenvalvontayksikon-vasta-hallinto-oikeudessa-esittamat-perusteet-olisi-tullut-tutkia/
12.5.2017 Oikeusuutiset

Yritystoiminnan uudelleenjärjestelyssä ei ollut kyse veron kiertämisestä

KHO:2017:78 Henkilökohtaisen tulon verotus – Osakevaihto – Yritysjärjestelydirektiivi – Liiketaloudelliset perusteet – Veron kiertäminen A Oy harjoitti sijoitustoimintaa, ja X omisti sen koko osakekannan. B Oy toimi puualalla, ja X omisti sen osakekannasta 50,60 prosenttia. Tarkoituksena oli järjestää osakevaihto siten, että A Oy toteutti osakeannin ja X merkitsi osakeannissa kaikki…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/yritystoiminnan-uudelleenjarjestelyssa-ei-ollut-kyse-veron-kiertamisesta/
29.12.2016 Oikeusuutiset

Lääkäriyhtiön osakkeiden luovutusta verotettiin luovutusvoittona

KHO:2016:219 Tuloverotus – Omien osakkaiden hankkiminen – Osakas – Luovutusvoitto – Pääomatulo – Työpanososinko – Veron kiertäminen – Peitelty osinko – Lääkäriyhtiö A oli osakkaana lääkärien omistamassa X Oy:ssä, jossa kullekin osakkaalle laskettiin tulospiste, jonka tuottoina olivat muun muassa osakkaan aikaansaama liikevaihto ja muut tuotot ja kuluina muun muassa osakkaan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/laakariyhtion-osakkeiden-luovutusta-verotettiin-luovutusvoittona/
6.5.2015 Oikeusuutiset

Työpanokseen perustuva osakkeiden luovutushinta osakkaan lopettaessa työn ei ollut peiteltyä osinkoa tai veronkiertoa

Pohjois-Suomen HAO: Ennakkoratkaisu – Työpanososinko – Luovutusvoitto – Veron kiertäminen – Peitelty osingonjako Tuloverolain 33 b §:n 3 momentin sanamuoto huomioon ottaen sen nojalla ei voida katsoa tuon lainkohdan mukaiseksi ansiotuloksi vastiketta, jonka Yhtiön osakas saa omistamiensa osakkeiden luovutuksesta Yhtiölle. Hallinto-oikeus katsoi myös, että Yhtiöstä vähäistä suurempia määriä palkkaa ja…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/tyopanokseen-perustuva-osakkeiden-luovutushinta-osakkaan-lopettaessa-tyon-ei-ollut-peiteltya-osinkoa-tai-veronkiertoa/
19.3.2015 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Yhtiöveron kiertämisen torjuminen

Komissio esittelee verotuksen avoimuutta käsittelevän toimenpidepaketin Euroopan komissio esitteli 18.3 osana kunnianhimoista työohjelmaansa verotuksen avoimuutta käsittelevän toimenpidepaketin, jolla torjutaan yhtiöveron kiertämistä ja vahingollista verokilpailua EU:ssa. Keskeinen osa tätä toimenpidepakettia on ehdotus veropäätöksiä koskevan automaattisen tietojenvaihdon käyttöön ottamisesta EU-maiden välillä. Yhtiöveron kiertämisestä arvioidaan koituvan EU-maille miljardien eurojen menetykset vuosittain. Se myös heikentää…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/euroopan-komissio-yhtioveron-kiertamisen-torjuminen/