Osakkeiden tuotto-oikeuden pidättämisen ilmeisenä tarkoituksena on ollut vapautua osasta lahjaveron määrää, ei vähentänyt osakkeen arvoa

11.3.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HAO: Lahjavero – Tuotto-oikeuden pidättäminen – Ketjutus – Veron kiertäminen

Asiassa oli kysymys lahjanantajan pidättämän osakkeiden tuotto-oikeuden vähentämisestä lahjan arvosta lahjaverotusta toimitettaessa. Suunnitellussa järjestelyssä lahjanantajan A oli tarkoitus pidättää lahjansaajille C ja D lahjoittamiensa osakkeiden tuotto-oikeus ensisijaisesti itselleen 50 prosentin osalta samaan aikaan pidättäen lahjansaajille C ja D tuotto-oikeuden 50 prosentin osalta lahjansaajalle B lahjoittamistaan osakkeista. Lahjanantaja A oli hakenut ja saanut ennakkoratkaisun Verohallinnolta, jonka mukaan lahjansaajille C ja D lahjaveroa määrättäessä tulee osakkeiden käypää arvoa määritettäessä osakkeiden arvosta voida vähentää luovuttajan pidättämä tuotto-oikeuden arvo.

Hallinto-oikeus katsoi, että lahjoituksissa on ketjutettu lahjoitettavien osakkeiden tuotto-oikeus. Lahjanantaja ei ollut hallinto-oikeudelle antamassa vastineessaan tai muutoinkaan asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa antanut uskottavaa lahjaverotuksesta riippumatonta selvitystä siitä, miksi lahjansaajille C ja D lahjoitettujen osakkeiden osalta on ollut osin tarpeen pidättää tuotto-oikeus, vaikka lahjanantajan tarkoitus on ennakkoratkaisuhakemuksessa esitetyin tavoin ollut antaa heille lahjoitettujen osakkeiden lukumäärää suurempi tuotto-oikeus kompensoidakseen heidän saamaansa pienempää omistusosuutta yhtiössä. Näissä olosuhteissa lahjansaajille C ja D lahjoitettujen osakkeiden tuotto-oikeuden pidättämisen ilmeisenä tarkoituksena on ollut vapautua osasta lahjaveron määrää. Hallinto-oikeus kumosi Verohallinnon ennakkoratkaisun osittain ja lausui uutena ennakkoratkaisuna, että lahjansaajille C ja D lahjoitettujen osakkeiden arvosta ei vähennetä pidätetyn tuotto-oikeuden arvoa.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments