Generic filters
Exact matches only
23.1.2023 Oikeusuutiset

Maaoikeusinsinöörille syyte virkasalaisuuden rikkomisesta – käräjänotaarille ei

Apulaisoikeuskansleri päätti syytteen nostamisesta maaoikeusinsinööriä vastaan tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta. Maaoikeusinsinöörin epäillään huolimattomuuttaan paljastaneen Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa saman asian käsittelyn aikana vastapuolelle kahdesti asianosaisen salassa pidettävän osoitetiedon. Maaoikeusinsinöörin menettelystä osoitteen epäillään paljastuneen taholle, jonka aiheuttaman uhan vuoksi tieto oli salassa pidettävä. Maaoikeutena toimivissa käräjäoikeuksissa tuomareina toimivat käräjätuomareiden lisäksi maaoikeusinsinöörit. Syytteen nostamisesta tuomaria…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/maaoikeusinsinoorille-syyte-virkasalaisuuden-rikkomisesta-karajanotaarille-ei/
3.5.2017 Oikeusuutiset

Kun vanhemmalla oli oikeus saada tietoja lapsestaan, jonka huoltaja hän ei ollut, ei lapselle talletettu turvakielto estänyt vanhempaa saamasta lapsensa osoitetietoja

KHO:2017:67 Turvakielto – Huoltajuudesta erotettu vanhempi – Puhevalta turvakiellon kumoamisasiassa – Käräjäoikeuden määräämä tiedonsaantioikeus – Osoitetiedot – Turvakiellon edellytysten arviointi osoitetietojen pyytämisen yhteydessä Maistraatti oli A:n hakemuksesta tallettanut A:lle ja hänen alaikäiselle lapselleen B:lle turvakiellon 22.9.2014. A oli B:n yksinhuoltaja. Turvakielto oli perustunut A:n maistraatille antamaan selvitykseen B:n isän C:n…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/kun-vanhemmalla-oli-oikeus-saada-tietoja-lapsestaan-jonka-huoltaja-han-ei-ollut-ei-lapselle-talletettu-turvakielto-estanyt-vanhempaa-saamasta-lapsensa-osoitetietoja/
28.3.2017 Oikeusuutiset

Hovioikeus vahvisti tapaamisoikeuden keinohedelmöitystä omilla sukusoluillaan auttaneelle aviomiehen isälle

I-SHO:2017:4 Lapsen tapaamisoikeus – Keinohedelmöitys – Ulkomailla asuminen – Turvakielto Aviopuolisot B ja D olivat saaneet lapsen keinohedelmöityksen avulla siten, että hedelmöitys oli tapahtunut käyttäen hyväksi D:n isän A:n sukusoluja. Lapsen C synnyttyä avioliitto oli purkautunut ja B oli hakenut D:n isyyden kumoamista. Isyyden kumoamisen jälkeen A:n kanteesta hänen isyytensä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/hovioikeus-vahvisti-tapaamisoikeuden-keinohedelmoitysta-omilla-sukusoluillaan-auttaneelle-aviomiehen-isalle/
12.6.2014 Oikeusuutiset

Valtakunnansyyttäjänvirasto: Esitutkinnan rajoittaminen vähäisyysperusteella, tärkeä yleinen ja yksityinen etu, henkilörekisteririkos/henkilörekisteririkkomus

Asia on tullut vireille Valtakunnansyyttäjänvirastoon eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä saapuneella selvitys- ja lausuntopyynnöllä. Koska kyseessä on ollut myös syyttäjän esitutkinnanrajoittamispäätökseen kohdistuva muutosharkintapyyntö, on asia tältä osin otettu uudelleen ratkaistavaksi Valtakunnnansyyttäjänvirastossa Kantelijan mukaan sairaalassa työskentelevä puolituttu sairaanhoitaja olisi käynyt katsomassa hänen potilastietojaan ilman, että hänellä olisi ollut hoitosuhdetta kantelijaan. Kantelijalla on ja hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/valtakunnansyyttajanvirasto-esitutkinnan-rajoittaminen-vahaisyysperusteella-tarkea-yleinen-ja-yksityinen-etu-henkilorekisteririkos-henkilorekisteririkkomus/
31.5.2013 Oikeusuutiset

TEM: Henkilötietojen suojaa kaupparekisterissä vahvistetaan

Yritysten ja asunto-osakeyhtiöiden vastuuhenkilöiden henkilötunnuksen loppuosan saa kaupparekisteristä vastaisuudessa vain perustellusta syystä Vastuuhenkilöiden tarvitsee ilmoittaa rekisteriin kotiosoitetietojen sijasta pelkkä kotikunta. Hallitus antoi eduskunnalle muutoksia koskevan lakiesityksen 30.5.2013.   Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alussa. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa yksilön oikeusturvaa ja turvallisuutta. Lisäksi se yhdenmukaistaa hallinnon menettelytapoja, sillä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/tem-henkilotietojen-suojaa-kaupparekisterissa-vahvistetaan/