Valtakunnansyyttäjänvirasto: Esitutkinnan rajoittaminen vähäisyysperusteella, tärkeä yleinen ja yksityinen etu, henkilörekisteririkos/henkilörekisteririkkomus

12.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asia on tullut vireille Valtakunnansyyttäjänvirastoon eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä saapuneella selvitys- ja lausuntopyynnöllä. Koska kyseessä on ollut myös syyttäjän esitutkinnanrajoittamispäätökseen kohdistuva muutosharkintapyyntö, on asia tältä osin otettu uudelleen ratkaistavaksi Valtakunnnansyyttäjänvirastossa

Kantelijan mukaan
sairaalassa työskentelevä puolituttu sairaanhoitaja olisi käynyt
katsomassa hänen potilastietojaan ilman, että hänellä olisi ollut
hoitosuhdetta kantelijaan. Kantelijalla on ja hänen lapsillaan on ollut
turvakielto. Hän on pelännyt sen ja potilastietojensa
luottamuksellisuuden vaarantuneen. Kantelija on lisäksi tuonut ilmi
häneen ja epäiltyyn tekijään liittyviä asioita, jotka ovat mahdollisesti
vaikuttaneet epäiltyyn tekoon ja sen arvioimiseen.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi, että epäiltyä menettelyä koskeva esitutkinta tulee aloittaa uudelleen.

Päätös
perustui siihen, että rikosoikeudellinen järjestelmä perustuu vahvasti
yleisestävyyden ajatukseen. Yleisprevention kannalta järjestelmän
toiminnassa ei ole keskeistä pelkästään rangaistuksen langettaminen,
vaan myös se, että järjestelmä toimii yleisen oikeustajunnan
suuntaisesti ja luottamusta herättävällä tai ylläpitävällä tavalla.
Epäilty rikosasia on laadultaan sellainen, että järjestelmää kohtaan
tunnettavan luottamuksen ylläpitäminen edellyttää rikosepäillyn
selvittämistä ja esitutkinnan toimittamista. Tämän lisäksi myös
epäillyssä rikosasiassa tärkeä yksityinen etu vaatii rikosepäillyn
selvittämistä ja esitutkinnan toimittamista.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments