Maaoikeusinsinöörille syyte virkasalaisuuden rikkomisesta – käräjänotaarille ei

23.1.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Apulaisoikeuskansleri päätti syytteen nostamisesta maaoikeusinsinööriä vastaan tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta.

Maaoikeusinsinöörin epäillään huolimattomuuttaan paljastaneen Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa saman asian käsittelyn aikana vastapuolelle kahdesti asianosaisen salassa pidettävän osoitetiedon. Maaoikeusinsinöörin menettelystä osoitteen epäillään paljastuneen taholle, jonka aiheuttaman uhan vuoksi tieto oli salassa pidettävä.

Maaoikeutena toimivissa käräjäoikeuksissa tuomareina toimivat käräjätuomareiden lisäksi maaoikeusinsinöörit. Syytteen nostamisesta tuomaria vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa päättää oikeuskansleri tai oikeusasiamies.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu ja muut asiakirjat ovat toistaiseksi salassa pidettäviä. Asian julkisuudesta päätetään tuomioistuinkäsittelyn alkaessa.

Tiedote

Apulaisoikeuskansleri antoi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa toimineelle käräjänotaarille huomautuksen, kun tämä oli paljastanut salassa pidettävän osoitetiedon.

Apulaisoikeuskanslerin määräyksestä poliisin toimittamassa esitutkinnassa käräjänotaarin epäiltiin syyllistyneen tuottamukselliseen virkasalaisuuden rikkomiseen.

Syyteharkinnassaan apulaisoikeuskansleri totesi, että käräjänotaarin teon seuraamukset olivat varsin haitalliset ja vahingolliset. Osoitetieto oli paljastunut sille henkilölle, jonka uhan takia tieto oli salainen.

Toisaalta tapauksessa kyse oli tuomioistuinharjoittelun alkuvaiheessa tapahtuneesta yksittäisestä huolimattomuudesta tehdystä virheestä. Esitutkinnan perusteella kukaan ei ollut ohjeistanut käräjänotaaria siitä, ettei turvakiellon alaista osoitetta tule kirjata asianhallintajärjestelmään. Virheen ilmenemisen jälkeen käräjänotaari oli välittömästi pyrkinyt selvittämään mahdollisuuksia estää salassa pidettävän tiedon paljastuminen.

Apulaisoikeuskansleri totesi asiassa olevan sekä teon vähäisyyttä puoltavia että sitä vastaan esitettäviä seikkoja. Kokonaisuudessa mikään ei viitannut siihen, että tuomioistuinharjoittelua suorittanut käräjänotaari olisi suhtautunut virkavelvollisuuksiinsa sinänsä välinpitämättömästi. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että teko oli kokonaisuutena arvioitaessa tuottamuksellisen virkasalaisuuden rikkomista ja tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomista koskevien säännösten tarkoittamalla tavalla vähäinen. Näin ollen syytettä ei nostettu, vaan apulaisoikeuskansleri antoi käräjänotaarina toimineelle laillisuusvalvonnallisen huomautuksen.

Lisäksi apulaisoikeuskansleri lähetti päätöksessään esittämänsä käräjänotaarien ohjeistukseen ja koulutukseen liittyvät näkemykset Tuomioistuinviraston, Helsingin hovioikeuden ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tietoon.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments