Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
29.5.2022 Oikeusuutiset

Kannabiksen kasvatuksesta rikollisryhmän lukuun ei ollut esitetty niin vahvaa näyttöä, että koventamisperusteen edellytyksestä ei jäisi varteenotettavaa epäilyä

KKO:2022:37 Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Koventamisperusteet Järjestäytyneen rikollisryhmän jäsen A oli viljellyt kannabiskasveja vuokraamallaan kiinteistöllä. Rikoksen tekemiseen oli osallistunut kaksi muuta henkilöä, joista toinen oli ollut saman rikollisryhmän jäsen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, että asiassa ei ollut esitetty riittävää näyttöä siitä,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/kannabiksen-kasvatuksesta-rikollisryhman-lukuun-ei-ollut-esitetty-niin-vahvaa-nayttoa-etta-koventamisperusteen-edellytyksesta-ei-jaisi-varteenotettavaa-epailya/
17.5.2021 Oikeusuutiset

KKO:n ennakkopäätös tuomitsemiskynnyksen ylittymisestä raiskausasiassa

KKO:2021:31 Seksuaalirikos – Raiskaus – Todistelu – Näytön arviointi Kysymys näytön arvioinnista ja DNA-tutkimustulosten merkityksestä raiskausta koskevassa asiassa. Korkein oikeus toteaa, että syytteen tueksi on esitetty vahva asianomistajan kertomusta tukeva suullinen ja kirjallinen näyttö. Arvioitavaksi tulee tämän jälkeen se, voidaanko vastaajan kertomia vaihtoehtoisia tapahtumainkulkuja pitää varteenotettavina KKO:2021:31

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/kkon-ennakkopaatos-tuomitsemiskynnyksen-ylittymisesta-raiskausasiassa/
30.4.2021 Oikeusuutiset

Vaasan hovioikeus: Tappojutussa todistajan kertomus olisi tullut tallentaa videolle

Vaa­HO:2021:4 Tappo – Todistelu – Tuomitsemiskynnys – Varteenotettava epäily Näytön arviointi henkirikosta koskevassa asiassa. Hovioikeuden arvioitavana on ollut se, onko A syyllistynyt tappoon. 69. – – – Kun esitutkinnassa tutkinnan kohteena on ollut erityisen vakavaa rikosepäilyä koskeva asia, hovioikeus katsoo, että E:n esitutkintakertomus olisi pitänyt tallentaa videolle. Vaa­HO:2021:4 Lehdistötiedote

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/vaasan-hovioikeus-tappojutussa-todistajan-kertomus-olisi-tullut-tallentaa-videolle/
27.8.2020 Oikeusuutiset

Pääkäsittelyssä peruutettu tunnustus ei riittänyt ampuma-aserikoksen syyksilukemiseen

KKO:2020:61 Ampuma-ase – Ampuma-aserikos – Todistelu – Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä Vastaaja oli esitutkinnassa antanut tunnustuslausuman, jonka hän oli käräjäoikeudessa peruuttanut. Kysymys näytön arvioinnista ampuma-aserikosta koskevassa asiassa. Ks. KKO:2000:35   KKO:2020:61

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/paakasittelyssa-peruutettu-tunnustus-ei-riittanyt-ampuma-aserikoksen-syyksilukemiseen/
4.6.2020 Oikeusuutiset

VaaHO: Näyttö ei riittänyt ylittämään tuomitsemiskynnystä

VaaHO:2020:3 Hätävarjelu – Pahoinpitely – Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Rikosasia – Todistelu – Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä – Näytön arviointi Vastaajaa oli syytetty käräjäoikeudessa pahoinpitelystä. Syytteen tueksi oli esitetty muun ohella asianomistajan vankiterveydenhuollon käyntikertomukseen kirjattu kertomus tapahtumista. Asianomistaja oli ennen pääkäsittelyä käännytetty kotimaahansa eikä vastaaja ollut voinut esittää tälle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/vaaho-naytto-ei-riittanyt-ylittamaan-tuomitsemiskynnysta/
14.6.2019 Oikeusuutiset

KKO hylkäsi syytteen, väite toimimisesta unitilassa synnytti epäilyn syyllisyydestä

KKO:2019:55 Seksuaalirikos – Raiskaus – Tahallisuus – Todistelu – Näytön arviointi A:n katsottiin olleen sukupuoliyhteydessä nukkuvan B:n kanssa työntämällä kaksi tai kolme sormea B:n emättimeen. A kertoi toimineensa unitilassa. Kysymys näytön arvioinnista ja siitä, oliko tekoa pidettävä tahallisena. (Ään.) KKO:2019:55

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/kko-hylkasi-syytteen-vaite-toimimisesta-unitilassa-synnytti-epailyn-syyllisyydesta/
20.4.2017 Oikeusuutiset

Ruotsin HD:lta kaksi tuomiota näytön arvioinnista seksuaalirikosasioissa

Ruotsin korkein oikeus (HD) on antanut kaksi tuomiota, jossa se on pohtinut näytön arviointia seksuaalirikosasioissa. Toisessa tapauksessa asianomistajaa ei kuultu tuomioistuimessa ja hänen esitutkinnassa antamansa kertomus ei ollut siten luotettava, että tuomitsemiskynnys olisi ylittynyt. Toisessa tapauksessa asianomistajan kertomuksen katsottiin olleen luotettava, ja vastaajan kertomus ei puolestaan ollut siten uskottava, että…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/ruotsin-hdlta-kaksi-tuomiota-nayton-arvioinnista-seksuaalirikosasioissa/
28.4.2015 Oikeusuutiset

Vaasan HO julkaisi Ulvilan murhatuomionsa Finlexissä

VaaHO:2015:2 Murha Todistelu – Tuomitsemiskynnys – Varteenotettava epäily Puolustaja – Puolustajan palkkio – Equality of arms Käräjäoikeus oli tuominnut äänestyksen jälkeen Anneli Auerin elinkaudeksi vankeuteen Jukka Lahden murhasta. Käräjäoikeus oli katsonut, ettei Anneli Auerin kertomus taloon tunkeutuneesta ulkopuolisesta tekijästä pitänyt paikkaansa vaan että Anneli Auer oli surmannut aviopuolisonsa. Hovioikeus totesi,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/vaasan-ho-julkaisi-ulvilan-murhatuomionsa-finlexissa/