VaaHO: Näyttö ei riittänyt ylittämään tuomitsemiskynnystä

4.6.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2020:3 Hätävarjelu – Pahoinpitely – Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Rikosasia – Todistelu – Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä – Näytön arviointi

Vastaajaa oli syytetty käräjäoikeudessa pahoinpitelystä. Syytteen tueksi oli esitetty muun ohella asianomistajan vankiterveydenhuollon käyntikertomukseen kirjattu kertomus tapahtumista. Asianomistaja oli ennen pääkäsittelyä käännytetty kotimaahansa eikä vastaaja ollut voinut esittää tälle kysymyksiä oikeudenkäynnissä tai esitutkinnassa. Käräjäoikeus oli katsonut johtopäätöksenään käyntikertomuksesta ja muista todisteista, että vastaaja ei ollut toiminut hätävarjelussa tai hätävarjelun liioittelussa, vaan hän oli asianomistajaa ruokailuveitsellä pahoinpidellen aiheuttanut tälle syytteessä tarkoitetut vammat. Käräjäoikeus oli lukenut vastaajan syyksi pahoinpitelyn.

Hovioikeus, jonne vastaaja valitti, katsoi käräjäoikeuden tavoin, että vankiterveydenhuollon käyntikertomukseen kirjattu asianomistajan kertomus voitiin ottaa vastaan todisteena. Hovioikeus katsoi lisäksi, että asiassa oli kysymys suullisen todistelun uskottavuusarvioinnin asemesta siitä, voitiinko syytteen tueksi esitettyä näyttöä pitää tuomitsemiskynnyksen ylittymiseen riittävänä. Kun myöskään asian laatu ja merkitys eivät edellyttäneet pääkäsittelyn toimittamista, vastaajan pyyntö pääkäsittelyn toimittamisesta hylättiin.

Hovioikeus katsoi, että vastaajan väite hätävarjelussa toimimisesta sai tukea hänestä esitetystä erikoisalan sairauskertomuksesta ja valokuvista. Kun asianomistajan vankiterveydenhuollon käyntikertomukseen kirjattua kertomusta ja muuta syytteen tueksi esitettyä näyttöä ei voitu pitää riittävänä selvityksenä tapahtumainkulusta ja siitä, että asianomistajalla todetut naarmut eivät olisi aiheutuneet vastaajan väittämästä puolustautumisesta kynsin, asiassa jäi varteenotettava epäilys hätävarjelussa toimimisesta. Siihen nähden, että vastaajalla ei hätävarjelutilanteesta esittämänsä perusteella ollut ollut käytössään ruokailuveistä tai muuta lyöntivälinettä, hänen puolustautumisensa ei katsottu ilmeisesti ylittäneen sitä, mitä voitiin kokonaisuutena arvostellen pitää puolustettavana. Syyte pahoinpitelystä hylättiin.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments