Vaasan HO julkaisi Ulvilan murhatuomionsa Finlexissä

28.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


VaaHO:2015:2

Murha
Todistelu – Tuomitsemiskynnys – Varteenotettava epäily
Puolustaja – Puolustajan palkkio – Equality of arms

Käräjäoikeus oli tuominnut äänestyksen jälkeen Anneli Auerin
elinkaudeksi vankeuteen Jukka Lahden murhasta. Käräjäoikeus oli
katsonut, ettei Anneli Auerin kertomus taloon tunkeutuneesta
ulkopuolisesta tekijästä pitänyt paikkaansa vaan että Anneli Auer oli
surmannut aviopuolisonsa.

Hovioikeus totesi, että syyttäjillä oli
todistustaakka kaikista murhan tai tapon rikostunnusmerkistöön
kuuluvista seikoista. Anneli Auerilla ei sen sijaan ollut velvollisuutta
esittää syyttömyyttään tukevaa näyttöä eikä myötävaikuttaa oman
syyllisyytensä selvittämiseen. Esitutkinnan puutteellisuudesta johtuva
näytön epävarmuus ei saa varsinkaan vakavien rikosten yhteydessä koitua
syytetyn vahingoksi.

Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin
jääneen näyttämättä, että Anneli Auerin hätäkeskukseen soittaman puhelun
taustalta kuuluvat Jukka Lahden valitusäänet olisivat peräisin
aikaisemmin äänitetyltä tallenteelta. Anneli Auerin ja Jukka Lahden
nuorimpien lasten kertomukset surmayön tapahtumista eivät olleet
uskottavia eivätkä yhteensopivia poliisin teknisessä rikostutkinnassa
hankkiman selvityksen kanssa. Kun otettiin huomioon lukuisat
ulkopuoliseen tekijään viittaavat seikat ja se, ettei Anneli Auerin
ollut selvitetty lavastaneen rikospaikkaa, Anneli Auerin syyllisyydestä
jäi vähintäänkin varteenotettava epäily. Näin ollen hovioikeus katsoi
jääneen näyttämättä, että Anneli Auer olisi tappanut Jukka Lahden
syytteen teonkuvauksissa esitetyin tavoin. Syyte murhasta tai taposta
oli sen vuoksi hylättävä. (Ään.)

Kysymys myös puolustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulujen korvauksesta. (Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments