Generic filters
Exact matches only
24.10.2022 Tiedotteet

Asianajajaliiton kampanja saavutti miljoonayleisön

Asianajajaliitto toteutti Löydä asianajaja -mainoskampanjan syyskuussa 2022. Sen tavoitteena oli asianajajien työn tunnettuuden lisääminen suuren yleisön keskuudessa sekä ohjaaminen julkiseen asianajajahakuun, Löydä asianajaja -palveluun.  Kampanja-aikana Asianajajaliitto näkyi valtakunnallisesti eri medioissa ja somekanavissa. Näkyvyys oli kattavaa: esimerkiksi tv:ssä ja suoratoistossa mainoksia näki vähintään kerran 68 prosenttia 35–64-vuotiaista. Kaikkiaan kaikenikäisten katselukertoja oli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/asianajajaliiton-kampanja-saavutti-miljoonayleison/
24.10.2022

Asianajajaliiton kampanja saavutti suuren yleisön

Asianajajaliitto toteutti näyttävän Löydä asianajaja -kampanjan syyskuussa 2022. Sen tavoitteena oli asianajajien työhön liittyvän tunnettuuden lisääminen suuren yleisön keskuudessa sekä julkiseen asianajajaluetteloon, Löydä asianajaja -palveluun ohjaaminen. Kampanjan taustalla oli hallituksen vuonna 2020 teettämä mielikuvatutkimus asianajajista ja Asianajajaliitosta. Halusimme selvittää, millä perusteilla asianajajien asiakkaat hakeutuvat asianajajan palveluiden ääreen eli ymmärtääkö asiakas,…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/asianajajaliiton-kampanja-saavutti-suuren-yleison/
31.1.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi

Lausuntopyyntönne: VN/4118/2019 Lausuntopyyntö parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi Kannatatteko avoimuusrekisterin perustamista Suomeen? Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä” Asianajajaliitto”) kannattaa avoimuusrekisterin perustamista päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamiseksi sekä luottamuksen vahvistamiseksi. Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että avoimuusrekisterille asetetut tavoitteet toteutuvat. Mikä esillä olevista kolmesta avoimuusrekisterin soveltamisalavaihtoehdosta tulisi valita (eli mihin tahoihin kohdistuvaa lobbausta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-avoimuusrekisterilaiksi/
30.4.2020 Oikeusuutiset

Turun yliopiston uusi Lakitutka läpivalaisee lainvalmistelun

Lakitutka kokoaa yhteen lainvalmistelun eri vaiheisiin liittyvät julkiset asiakirjat. Voit tutkia lakihankkeiden etenemistä hallituksen esitysten, annettujen lausuntojen, mietintöjen ja eduskuntakeskusteluiden kautta. Pääset tarkastelemaan yksittäisen hankkeen elinkaarta avaamalla minkä tahansa siihen liittyvän dokumentin.​ Katso tarkemmat ohjeet videoesimerkkeineen. Lakitutka on parhaillaan beta-kokeilukäytössä ja järjestelmää kehitetään edelleen käytettävyyden ja materiaalin osalta. Lakitutka on…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/turun-yliopiston-uusi-lakitutka-lapivalaisee-lainvalmistelun/
7.8.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä

Dnro 38/2018   Lausuntopyyntönne: VM008:00/2017, 14.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI PANKKI- JA MAKSUTILIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄSTÄ JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI   Lakiehdotus pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä Hallituksen esitysluonnos liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) (2018/843) (ns. viides rahanpesudirektiivi) kansalliseen täytäntöönpanoon.   Viidennessä rahanpesudirektiivissä jäsenvaltioille asetetaan velvollisuus ottaa käyttöön…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-pankki-ja-maksutilien-valvontajarjestelmasta/
27.6.2017 Lausunnot

Lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

Dnro 35/2017 Lausuntopyyntönne: VM008:00/2017, 22.5.2017 LAUSUNTO PANKKI- JA MAKSUTILIJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISHANKKEEN ARVIOMUISTIOSTA Euroopan komissio, jäljempänä komissio, antoi 4. päivänä heinäkuuta 2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 (neljäs rahanpesudirektiivi) ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta (COM(2016) 450 final), jäljempänä rahanpesudirektiivin muutosehdotus. Komissio…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-pankki-ja-maksutilijarjestelman-uudistamishankkeen-arviomuistiosta/
14.10.2015 Oikeusuutiset

OM: Finlex-tietopankki tarjolla jatkossa avoimena datana

Oikeusministeriön Finlex-tietopankin yhteyteen on valmistumassa Finlex-aineistojen jakelu avoimena datana. Oikeusministeriön tavoitteena on avata Finlexin avoimen datan palvelu vuoden 2016 alussa Hanke toteutetaan oikeusministeriön, valtiovarainministeriön ja Aalto-yliopiston yhteistyönä osana julkishallinnon tietovarantojen avaamista. Lisäksi mukana on Edita Publishing Oy, joka vastaa Finlex-palvelun ylläpidosta. Nykyinen Finlex on tarjolla vain ihmisluettavassa muodossa verkkosivustona. Muiden…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/om-finlex-tietopankki-tarjolla-jatkossa-avoimena-datana/