Turun yliopiston uusi Lakitutka läpivalaisee lainvalmistelun

30.4.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lakitutka kokoaa yhteen lainvalmistelun eri vaiheisiin liittyvät julkiset asiakirjat. Voit tutkia lakihankkeiden etenemistä hallituksen esitysten, annettujen lausuntojen, mietintöjen ja eduskuntakeskusteluiden kautta. Pääset tarkastelemaan yksittäisen hankkeen elinkaarta avaamalla minkä tahansa siihen liittyvän dokumentin.​ Katso tarkemmat ohjeet videoesimerkkeineen. Lakitutka on parhaillaan beta-kokeilukäytössä ja järjestelmää kehitetään edelleen käytettävyyden ja materiaalin osalta. Lakitutka on kehitetty Turun yliopistossa.

Lakitutkan avulla voit hakea tietoa esimerkiksi eduskunnan kuulemien asiantuntijoiden antamista lausunnoista.

Lainsäädäntöhankkeen tiedot ja hankkeisiin liittyvät asiakirjat, kuten lausuntokierrosten lausunnot, ovat saatavilla vuodesta 1995 alkaen. Hankkeet ja niihinliittyvät asiakirjat löytyvät ainoastaan osittain. Varsinkin vuosilta 1995-2000 puuttuu asiakirjoja, sillä niitä ei ole julkaistu sähköisessä muodossa. Samasta syystä asiakirjoja puuttuu myös myöhemmistä hankkeista. Jatkossa näitä on tarkoitus lisätä tietokantaan. Tiedot on haettu valtioneuvoston hankeikkunasta.

Hallituksen esitykset ovat saatavilla vuodesta 1991 alkaen. Uusia hallituksen esityksiä ja niihin liittyviä dokumentteja päivitetään Lakitutkaan. Myös vanhempaa tietoa pyritään tulevaisuudessa lisäämään palveluun. Lähteenä eduskunnan avoimen datan verkkopalvelu.

Valiokunta-asiakirjat eli valiokuntien lausunnot ja mietinnöt ovat saatavilla vuodesta 1991 alkaen. Tämän välilehden alta löytyvät myös valiokuntien asiantuntijalausunnot, jotka ovat saatavilla vuodesta 2015 alkaen. Lähteenä eduskunnan avoimen datan verkkopalvelu.

Eduskuntakeskustelujen pöytäkirjat ovat saatavilla vuodesta 2015 alkaen. Lakitutkassaon tällä hetkellä pöytäkirjat vain niistä keskusteluista, jotka liittyvät johonkin valmisteltavaan lakiin. Lähteenä eduskunnan avoimen datan verkkopalvelu.

https://lakitutka.fi/

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments