Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
11.6.2020 Oikeusuutiset

EU:n perusoikeusviraston raportti tarkastelee EU:n perusoikeuskirjan kymmenvuotista taivalta

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) on julkaissut tänään vuosittaisen raporttinsa perusoikeuksien toteutumisesta EU:ssa. Vuotta 2019 tarkastelevan raportin keskiöön on nostettu kymmenettä vuottaan oikeudellisesti sitovana juhlinut EU:n perusoikeuskirja. Raportin fokus-jaksossa tarkastellaan perusoikeuskirjan soveltamistilanteita ja pohditaan, miten sen käyttöä ja tunnettuutta voidaan vahvistaa tulevaisuudessa. FRA:n mukaan perusoikeuskirja on nostanut keskusteluun myös laajemmin ihmisoikeusasioita…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/eun-perusoikeusviraston-raportti-tarkastelee-eun-perusoikeuskirjan-kymmenvuotista-taivalta/
17.1.2020 Tiedotteet

Joka neljäs kyselyyn vastannut asianajotoimistossa työskentelevä nainen harkitsee alanvaihtoa – Asianajajaliitto perää muutosta

Asianajajaliitto teetti viime vuonna tutkimuksen naisten ja perheellisten asemasta asianajoalalla. Asianajajapäivässä 17.1.2020 julkaistun tutkimuksen tavoite oli selvittää, miksi naiset hyvin yleisesti lähtevät asianajoalalta perheen perustamisen yhteydessä, mutta perheelliset miehet jatkavat työssään. Asianajajaliitto pyrkii löytämään uusia keinoja tekemään asianajoalasta houkutteleva myös elämän kiireisiä ruuhkavuosia eläville ammattilaisille. Uusista asianajajista yli puolet (60…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/joka-neljas-kyselyyn-vastannut-asianajotoimistossa-tyoskenteleva-nainen-harkitsee-alanvaihtoa-asianajajaliitto-peraa-muutosta/
16.5.2017 Oikeusuutiset

Työehtosopimuksen määräys johti välilliseen syrjintään sukupuolen perusteella

KKO:2017:25 Naisten ja miesten välinen tasa-arvo – Raskaudesta johtuva syrjintä R oli palannut työhön hoitovapaalta 1.9.2008 ja jäänyt uudelleen äitiysvapaalle 18.12.2008. R:n työsuhteeseen sovelletun työehtosopimuksen mukaan ”uusi palkallinen vapaajakso seuraavan lapsen johdosta edellyttää kuuden kuukauden työssäolojakson täyttymistä perhevapaajaksojen välillä”. R:lle ei ollut maksettu toisen äitiysloman aikana palkkaa. R oli asetettu…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/tyoehtosopimuksen-maarays-johti-valilliseen-syrjintaan-sukupuolen-perusteella/
21.4.2015 Oikeusuutiset

Tasa-arvovaltuutettu: Raskauden vaikutus nollatyösopimukseen (TAS 320/2013, annettu 24.3.2015)

Siivoustyötä tekevä nainen pyysi tasa-arvovaltuutetulta kannanottoa siitä, onko häntä syrjitty naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa kielletyllä tavalla, kun hänelle ei raskaudesta kertomisen jälkeen enää annettu samaa määrää työtunteja kuin aikaisemmin Lausunnonpyytäjä oli ollut tarvittaessa töihin kutsuttava työntekijä ja hänen työsopimuksensa oli ollut niin kutsuttu nollatyösopimus. Hän oli siis…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/tasa-arvovaltuutettu-raskauden-vaikutus-nollatyosopimukseen-tas-320-2013-annettu-24-3-2015/
17.3.2015 Oikeusuutiset

Tasa-arvovaltuutettu: Isän oikeus saada isyys- ja vanhempainrahaa, jos hän ei ole asunut samassa taloudessa lapsen äidin kanssa

Yksinhuoltajaisä otti tasa-arvovaltuutettuun yhteyttä siitä, että hänellä ei ole oikeutta saada isyys- ja vanhempainrahaa, koska hän ei ole koskaan asunut samassa taloudessa lapsen äidin kanssa Isä piti menettelyä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain vastaisena, koska yksinhuoltajaäiti saa vastaavassa tilanteessa joka tapauksessa äitiys- ja vanhempainrahaa. Isä oli valittanut Kelan…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/tasa-arvovaltuutettu-isan-oikeus-saada-isyys-ja-vanhempainrahaa-jos-han-ei-ole-asunut-samassa-taloudessa-lapsen-aidin-kanssa/
15.7.2014 Oikeusuutiset

Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2013

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien sekä translain uudistamiseen liittyvät kysymykset painottuivat tasa-arvovaltuutetun toiminnassa vuonna 2013. Myös työelämän syrjintäepäilyt olivat vahvasti esillä tasa-arvolain valvontatyössä Tasa-arvovaltuutetun vuonna 2012 toteuttaman Oikeutta odottaville   -kampanjan vaikutus näkyi valtuutetulle tulleissa yhteydenotoissa: huomattavan suuri osa työelämän syrjintää koskevista asiakasyhteydenotoista liittyi raskaussyrjintään. Vuosikertomuksessa on kuvattu erilaisia valtuutetun tutkimia syrjintäepäilyjä.…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/tasa-arvovaltuutetun-vuosikertomus-2013/
12.3.2014 Oikeusuutiset

Euroopan komissio esitteli toimintakehyksen oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseksi EU:ssa

Euroopan komissio hyväksyi 11.3 uuden toimintakehyksen, jolla torjutaan oikeusvaltion systeemisiä uhkia EU-maissa Euroopan komissio hyväksyi 11.3 uuden toimintakehyksen, jolla torjutaan oikeusvaltion systeemisiä uhkia EU-maissa. Hyväksymistä edelsi EU-komissaarien kaksi periaatekeskustelua 28.8.2013 ja 25.2.2014. Niissä todettiin, että tarvitaan EU-tason väline torjumaan oikeusvaltion systeemisiä uhkia. Uusi oikeusvaltiota puolustava toimintakehys täydentää rikkomusmenettelyjä – EU-jäsenyysvelvoitteiden…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/euroopan-komissio-esitteli-toimintakehyksen-oikeusvaltioperiaatteen-turvaamiseksi-eussa/
3.9.2013 Oikeusuutiset

Tasa-arvovaltuutettu: Transsukupuolisten ihmisten oikeus hedelmöityshoitoihin

Tasa-arvovaltuutetun saamien ilmoitusten mukaan pareille, joissa toinen puolisoista on transsukupuolinen, ei ole annettu hedelmöityshoitoja transsukupuolisen henkilön omilla tai ulkopuolisen luovuttajan sukusoluilla Tilanteissa on myös ollut epäselvyyttä siitä, kuuluuko hoitojen antaminen yksityisille vai julkisille terveyspalvelujen antajille. Tasa-arvovaltuutetun kanta on, että hedelmöityshoitojen epääminen pareilta sen vuoksi, että toinen puolisoista on transsukupuolinen, asettaa…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/tasa-arvovaltuutettu-transsukupuolisten-ihmisten-oikeus-hedelmoityshoitoihin/
23.8.2013 Oikeusuutiset

Tasa-arvovaltuutettu: Kahden X:n kaupungin perhekeskuksen psykologin palkkausta koskeva palkkasyrjintäepäily

Kaksi kaupungin perhekeskuksessa työskentelevää psykologinaista sai pienempää tehtäväkohtaista palkkaa kuin verrokiksi nimetty työterveyshuollon liikelaitoksessa työskentelevä miespuolinen työterveyspsykologi Naispsykologit pyysivät Tasa-arvovaltuutetulta  kannanottoa siitä, oliko kaupungin menettely  naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain vastaista. Työnantaja perusteli selvityksissään kysymyksessä olevaa palkkaeroa työterveyspsykologien rekrytoimiseen liittyvällä vaikealla kilpailutilanteella sekä tehtävien vaativuuseroilla. Työnantaja vetosi myös…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/tasa-arvovaltuutettu-kahden-xn-kaupungin-perhekeskuksen-psykologin-palkkausta-koskeva-palkkasyrjintaepaily/
23.8.2013 Oikeusuutiset

Tasa-arvovaltuutettu: Transihmisiin kohdistuva vihakirjoittelu

Tasa-arvovaltuutetulta kysyttiin keinoja puuttua transihmisiin kohdistuvaan vihakirjoitteluun, jota esiintyy esimerkiksi internetissä Vihapuhe ja vihakirjoittelu ovat vakava yhteiskunnallinen ongelma. Ne luovat koko yhteiskuntaan uhkaavaa ja vihamielistä ilmapiiriä ja loukkaavat kohteeksi joutuneita henkilöitä ja ihmisryhmiä. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset, kuten transihmiset ja intersukupuoliset henkilöt, ovat erityisen alttiita joutumaan tasa-arvolaissa kielletyn sukupuoleen perustuvan häirinnän…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/tasa-arvovaltuutettu-transihmisiin-kohdistuva-vihakirjoittelu/