Generic filters
Exact matches only
30.1.2024 Oikeusuutiset

Kaikkien rikoksesta tuomittujen biometristen ja geneettisten tietojen säilyttäminen heidän kuolemaansa saakka on vastoin unionin oikeutta

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-118/22 | Direktor na Glavna direktsia ”Natsionalna politsia” pri MVR – Sofia Oikeus tietojen poistamiseen: rikoksesta tuomittujen biometristen ja geneettisten tietojen säilyttäminen yleisesti ja erotuksetta heidän kuolemaansa saakka on vastoin unionin oikeutta Poliisiviranomaiset eivät saa säilyttää ilman mitään muuta ajallista rajoitusta kuin rekisteröidyn kuolema kaikkien niiden…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/kaikkien-rikoksesta-tuomittujen-biometristen-ja-geneettisten-tietojen-sailyttaminen-heidan-kuolemaansa-saakka-on-vastoin-unionin-oikeutta/
26.1.2023 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin arvioi edellytyksiä rekisteröidä rikoksesta epäillyn biometrisiä ja geneettisiä tietoja

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-205/21 | Ministerstvo na vatreshnite raboti (Poliisin suorittama biometristen ja geneettisten tietojen rekisteröinti) Henkilön, jonka osalta on aloitettu esitutkinta, biometristen ja geneettisten tietojen järjestelmällinen kerääminen niiden merkitsemiseksi poliisin rekisteriin ei noudata vaatimusta varmistaa parempi suoja arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyä vastaan Direktiivi 2016/6805 ja perusoikeuskirja eivät ole esteenä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/eu-tuomioistuin-arvioi-edellytyksia-rekisteroida-rikoksesta-epaillyn-biometrisia-ja-geneettisia-tietoja/
14.2.2020 Oikeusuutiset

EIT: Rattijuopon sormenjälkien ja DNA-tunnisteen säilyttäminen ilman määräaikaa rikkoi yksityiselämän suojaa

The case Gaughran v. the United Kingdom (application no. 45245/15) concerned a complaint about the indefinite retention of personal data (DNA profile, fingerprints and photograph) of a man who had a spent conviction for driving with excess alcohol in Northern Ireland. In today’s Chamber judgment in the case the European…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/eit-rattijuopon-sormenjalkien-ja-dna-tunnisteen-sailyttaminen-ilman-maaraaikaa-rikkoi-yksityiselaman-suojaa/
15.8.2017 Oikeusuutiset

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa: Rajatarkastus uusiksi – EU-rajoille tulossa tiukempi kontrolli

Muutaman vuoden kuluttua, 2020-luvun alussa otetaan EU-rajoilla käyttöön kaksi uutta järjestelmää. Kolmansien maiden kansalaisten rajanylitykset rekisteröidään rajaylitystietojärjestelmällä, johon sisältyvät myös matkustajien biometriset tiedot eli kasvokuva ja sormenjäljet Tästä Entry/Exit-järjestelmästä (EES) on jo sovittu EU-jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin kesken. Lisäksi neuvotteluja käydään viisumivapaita kolmansien maiden kansalaisia koskevasta ennakkorekisteröitymis- ja matkustuslupajärjestelmästä (ETIAS).…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/suomen-pysyva-edustusto-euroopan-unionissa-rajatarkastus-uusiksi-eu-rajoille-tulossa-tiukempi-kontrolli/
17.3.2016 Oikeusuutiset

OM: Rikosrekisteritietojen vaihtoa halutaan laajentaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin

Komission direktiiviehdotuksen mukaan EU-valtiot ryhtyisivät vaihtamaan tietoja tehokkaammin EU:n ulkopuolisten kansalaisten jäsenvaltioissa saamista rikostuomioista sekä tallettamaan näiden sormenjäljet Valtioneuvosto lähetti komission direktiiviehdotuksen eduskunnalle. Rikosrekisteritietojen vaihto EU:n jäsenvaltioiden välillä koskee nykyisin erityisesti EU:n kansalaisia. Yksittäisessä asiassa tietoja tulee luovuttaa toisen jäsenvaltion viranomaisen pyynnöstä erityisesti rikosasian käsittelyä varten. Tietojenvaihtoa varten kehitetty sähköinen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/om-rikosrekisteritietojen-vaihtoa-halutaan-laajentaa-eun-ulkopuolisten-maiden-kansalaisiin-2/
27.5.2015 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Euroopan muuttoliikeagenda etenee

Komissio hyväksyy tänään ensimmäiset ehdotukset osana muuttoliikkeen hallinnan parantamiseen tähtäävää komission kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Ne ovat jatkoa kaksi viikkoa sitten esitetylle Euroopan muuttoliikeagendalle Euroopan komissio esittää tänään useita erilaisia konkreettisia toimenpiteitä nykyisiin muuttoliikehaasteisiin vastaamiseksi: Sisäiset siirrot: Hätätilannemekanismi Italian ja Kreikan auttamiseksi: Euroopan komissio ehdottaa, että käytetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/euroopan-komissio-euroopan-muuttoliikeagenda-etenee/
27.12.2014 Oikeusuutiset

Suomessa asuvalla oli valitusoikeus kun hänen puolisolleen ei myönnetty oleskelulupaa

KHO:2014:188 Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Perheenkokoaja – Valitusoikeus Asiassa oli muun ohella kysymys siitä, oliko perheenkokoajana toimivalla aviopuolisolla valitusoikeus hänen puolisonsa oleskeluluvan myöntämättä jättämistä koskevassa asiassa. Helsingin poliisilaitos oli hylännyt A:n oleskelulupaa koskevan hakemuksen, koska oli perusteltua aihetta epäillä A:n solmineen avioliiton Suomen kansalaisen B:n kanssa maahantuloa ja maassa oleskelua…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/suomessa-asuvalla-oli-valitusoikeus-kun-hanen-puolisolleen-ei-myonnetty-oleskelulupaa/
16.6.2014 Oikeusuutiset

SM: Passien sormenjälkitietoja ei voida käyttää rikostorjunnassa

Lain muutos passirekisteriin talletettujen sormenjälkitietojen hyödyntämisestä vakavimpien rikosten torjumiseksi ei ole mahdollista. Tähän lopputulokseen päätyi enemmistö työryhmästä, joka 13.6 luovutti raporttinsa sisäministeri Päivi Räsäselle Perustuslakivaliokunnan mukaan sormenjälkitietojen laajamittainen tallettaminen passirekisteriin ja näiden tietojen käyttäminen merkitsee puuttumista yksityiselämän ja henkilötietojen suojaan. Sormenjälkien hyödyntäminen rikostorjunnassa vaatisi valiokunnan mukaan selkeää yhteyttä passirekisterin sormenjälkien…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/sm-passien-sormenjalkitietoja-ei-voida-kayttaa-rikostorjunnassa/