Euroopan komissio: Euroopan muuttoliikeagenda etenee

27.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio hyväksyy tänään ensimmäiset ehdotukset osana muuttoliikkeen hallinnan parantamiseen tähtäävää komission kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Ne ovat jatkoa kaksi viikkoa sitten esitetylle Euroopan muuttoliikeagendalle

Euroopan komissio esittää tänään useita erilaisia konkreettisia toimenpiteitä nykyisiin muuttoliikehaasteisiin vastaamiseksi:

 • Sisäiset siirrot: Hätätilannemekanismi Italian ja Kreikan auttamiseksi:
  Euroopan komissio ehdottaa, että käytetään Euroopan unionin toiminnasta
  tehdyn sopimuksen 78 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua
  hätätilannejärjestelmää. Se aktivoidaan ensimmäistä kertaa, jotta
  voidaan perustaa hätätilanteissa käytettävä sisäisten siirtojen
  järjestelmä Italian ja Kreikan auttamiseksi. Tätä järjestelmää
  sovelletaan kansainvälistä suojelua tarvitseviin syyrialaisiin ja eritrealaisiin,
  jotka saapuivat joko Italiaan tai Kreikkaan 15. huhtikuuta 2015 jälkeen
  tai jotka saapuvat mekanismin käynnistämisen jälkeen. Yhteensä 40 000 henkilöä pitäisi siirtää Italiasta ja Kreikasta muihin jäsenvaltioihin jakoperusteen (ks. liite 1 ja 2) mukaan seuraavien 2 vuoden
  aikana. Tämä vastaa noin 40:tä prosenttia kaikista selvästi
  kansainvälisen suojelun tarpeessa olevista turvapaikanhakijoista, jotka
  saapuivat näihin kahteen maahan vuonna 2014. Komissio on valmis samaan
  myös muiden jäsenvaltioiden, esimerkiksi Maltan, kohdalla, jos
  yhtäkkiset siirtolaisvirrat koettelevat niitä. Jäsenvaltioille
  myönnetään 6 000 euroa kutakin niiden alueelle siirrettyä henkilöä
  kohden.
 • Uudelleensijoittaminen: Komissio on antanut suosituksen, jossa se pyytää jäsenvaltioita sijoittamaan uudelleen 20 000
  EU:n ulkopuolella oleskelevaa selvästi kansainvälisen suojelun
  tarpeessa olevaa henkilöä (UNHCR:n määritelmän mukaisesti) seuraavien 2 vuoden
  aikana jakoperusteen (ks. liite 3) mukaan. Ohjelmaan osallistuvat
  jäsenvaltiot voivat saada taloudellista tukea. EU tukee tätä 50
  miljoonalla eurolla vuosina 2015 ja 2016.
 • EU:n toimintasuunnitelma siirtolaisten salakuljetuksen torjumiseksi:
  Vuosia 2015–2020 koskevassa suunnitelmassa on konkreettisia toimia
  siirtolaisten salakuljetuksen estämiseksi. Tällaisia toimia ovat mm.
  luettelon laatiminen epäilyttävistä aluksista, foorumien perustaminen
  yhteistyön lisäämiseksi ja tietojen vaihtamiseksi rahoituslaitosten
  kanssa sekä yhteistyö internetpalvelujen tarjoajien ja sosiaalisen
  median kanssa, jotta voidaan havaita ja poistaa nopeasti sellainen
  internetsisältö, jolla salakuljettajat mainostavat palvelujaan.
 • Ohjeet sormenjälkien ottamiseksi:
  Siirtolaisilta on otettava järjestelmällisesti sormenjäljet EU:hun
  saapumisen jälkeen, jotta yhteinen turvapaikkajärjestelmä toimisi
  tehokkaasti. Komission yksiköt ovat julkaisseet jäsenvaltioille ohjeet
  parhaista käytänteistä sormenjälkien ottamiseksi vasta saapuneilta
  kansainvälistä suojelua hakevilta henkilöiltä. EASO:n, Frontexin ja
  Europolin ryhmät tekevät paikan päällä yhteistyötä. Tavoitteena on
  selvittää nopeasti tulijoiden henkilöllisyys, rekisteröidä heidät, ottaa
  heidän sormenjälkensä ja arvioida suojelun tarvetta.
 • Julkinen kuuleminen sinistä korttia koskevan direktiivin tulevaisuudesta:
  Komissio haluaa parantaa EU:n nykyistä sinisen kortin järjestelmää.
  Sillä pyritään helpottamaan ammattitaitoisen työvoiman tuloa EU:hun,
  mutta sitä käytetään harvoin. Julkisessa kuulemisessa sidosryhmiä
  pyydetään kertomaan mielipiteensä EU:n sinisestä kortista ja tekemään
  parannusehdotuksia. Sidosryhmiä ovat mm. siirtolaiset, työnantajat,
  valtion laitokset, ammattijärjestöt, kansalaisjärjestöt ja
  työvoimatoimistot.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments