Generic filters
Exact matches only
24.5.2023 Oikeusuutiset

Puhelinmarkkinointityön katsottiin tapahtuneen työsuhteessa

VakO:Työeläke – Työeläkelakien soveltaminen – Työntekijän eläkelain piirin kuuluminen – Työsuhde – Laskutuspalvelu – Kevytyrittäjä A hakeutui X Oy:öön puhelinmarkkinointityöhön yhtiön internet-sivuilla olleen työpaikkailmoituksen perusteella. Ilmoituksesta ei käynyt ilmi, että työtä tehtäisiin yrittäjänä tai että palkkion maksu tapahtuisi kolmannen osapuolen kautta. A:n ja X Oy:n solmimassa toimeksiantosopimuksessa sovittiin muun muassa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/puhelinmarkkinointityon-katsottiin-tapahtuneen-tyosuhteessa/
5.1.2023 Oikeusuutiset

AOA Sakslin katsoo terveydenhoitoalan kunnallisten rekrytointikieltojen loukkaavan yhdenvertaisuutta ja syrjintäkieltoa

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry asiamiehenä A (jälj. kantelija) arvosteli Helsingin kaupungin menettelyä asiassa, joka koskee kaupungin tekemiä hankintasopimuksia yksityisten terveyspalvelualan toimijoiden kanssa. Kantelun mukaan hoitohenkilöstön vuokrauksesta ja palvelujen tuottamisesta tehtyihin hankintasopimuksiin on sisältynyt kielto rekrytoida Helsingin kaupungin palveluksessa olevia tai sen palveluksessa aiemmin olleita työntekijöitä. Tämä ehto on…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/aoa-katsoo-terveydenhoitoalan-kunnallisten-rekrytointikieltojen-loukkaavan-yhdenvertaisuutta-ja-syrjintakieltoa/
14.3.2022 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus: Ratkaisu työsuhteen luonteesta kokonaisarvioin perusteella, vakuutusasiamies oli yrittäjä

VakO: Työeläkelakien soveltaminen – Työntekijän eläkelain piiriin kuuluminen – Eläkevakuutus – Työsuhde Kysymys siitä, tuliko vakuutusasiamiehenä toimineeseen A:han soveltaa vuosina 2012 – 2014 yrittäjän eläkelain sijaan työntekijän eläkelakia. Sopimussuhteessa Yhtiön Y kanssa vuodesta 2004 alkaen ollut vakuutusasiamies A myi Yhtiön Y vakuutuksia yhtiön kanssa samaan finanssiryhmään kuuluvasta Pankista X käsin.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/vakuutusoikeus-ratkaisu-tyosuhteen-luonteesta-kokonaisarvioin-perusteella-vakuutusasiamies-oli-yrittaja/
18.11.2019 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin: Liputtoman junamatkustajan ja rautatieyhtiön välille syntyy sopimus

When a passenger boards a train without a ticket, he concludes a contract with the carrier That is the case where access to the train is free. In accordance with its conditions of carriage, the Belgian national railway company (SNCB) penalises passengers who travel by train without being in possession…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/eu-tuomioistuin-liputtoman-junamatkustajan-ja-rautatieyhtion-valille-syntyy-sopimus/
22.8.2017 Lausunnot

Lausunto sosiaali- ja terveysalan kilpailusäännöistä

Dnro 47/2017 Lausuntopyyntönne: TEM/435/00.04.01/2017, 30.6.2017 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KILPAILUSÄÄNTÖJÄ ARVIOINEEN TYÖRYHMÄN RAPORTISTA Työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä ”TEM”) on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta kilpailulain muuttamiseksi pysyvien sosiaali- ja terveysalan yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuutta koskeviksi säännöksiksi sekä hallituksen esitysluonnoksesta pienten elinkeinonharjoittajien toimintaedellytysten suojelemiseksi sosiaali- ja terveysalalla. 1. Sosiaali- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/lausunto-sosiaali-ja-terveysalan-kilpailusaannoista/
17.5.2016 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeus jätti toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta vaatimuksen yliopiston kirjaston myöhästymismaksun poistamisesta

Itä-Suomen HAO: Yliopiston kirjasto – Myöhästymismaksu – Hallintopäätös – Julkisoikeudellinen asia – Yksityisoikeudellinen sopimus Valittajalle oli kertynyt Itä-Suomen yliopiston kirjastossa myöhästymismaksua hänellä lainassa olleiden teosten laina-ajan ylittymisen johdosta. Valittaja oli pyytänyt Itä-Suomen yliopiston kirjaston johtajaa ja kielteisen vastauksen saatuaan Itä-Suomen yliopiston hallintojohtajaa kohtuullistamaan myöhästymismaksua suhteellisuus- ja kohtuullisuusperiaatteisin vedoten. Vaatimukseen oli…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/hallinto-oikeus-jatti-toimivaltaansa-kuulumattomana-tutkimatta-vaatimuksen-yliopiston-kirjaston-myohastymismaksun-poistamisesta/