Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
20.11.2020 Oikeusuutiset

Konkurssipesän hoitajan palkkio ei ollut selvästi kohtuuton, vaikka se perustui pesän rahaksimuuttoarvoon, jossa mukana kolmasosa perimättä olevasta vahingonkorvaussaatavasta

KKO:2020:86 Konkurssi – Pesänhoitajan palkkio – Palkkion kohtuullisuus Konkurssipesän velkojat olivat loppukokouksessaan päättäneet pesänhoitajan palkkiosta tämän tekemän esityksen mukaisesti. Palkkio perustui laskelmaan, jossa pesän rahaksimuuttoarvoon oli otettu mukaan kolmasosa konkurssipesälle tuomitusta mutta perimättä olevasta vahingonkorvaussaatavasta. Konkurssiasiamies vaati hakemuksessaan, että palkkiota alennetaan. Palkkio oli muodostunut kohtuuttoman suureksi, koska perimättä olevaa vahingonkorvaussaatavaa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/konkurssipesan-hoitajan-palkkio-ei-ollut-selvasti-kohtuuton-vaikka-se-perustui-pesan-rahaksimuuttoarvoon-jossa-mukana-kolmasosa-perimatta-olevasta-vahingonkorvaussaatavasta/
7.8.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä

Dnro 38/2018   Lausuntopyyntönne: VM008:00/2017, 14.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI PANKKI- JA MAKSUTILIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄSTÄ JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI   Lakiehdotus pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä Hallituksen esitysluonnos liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) (2018/843) (ns. viides rahanpesudirektiivi) kansalliseen täytäntöönpanoon.   Viidennessä rahanpesudirektiivissä jäsenvaltioille asetetaan velvollisuus ottaa käyttöön…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-pankki-ja-maksutilien-valvontajarjestelmasta/
21.12.2016 Lausunnot

Lausunto komission ehdotuksesta maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisoinniksi

Dnro 60/2016 Lausuntopyyntönne: OM 2/471/2016, 24.11.2016 LAUSUNTO KOMISSION DIREKTIIVIEHDOTUKSESTA MAKSUKYVYTTÖMYYSLAINSÄÄDÄNTÖJEN HARMONISOINNIKSI Oikeusministeriö on pyytänyt 24.11.2016 päivätyllä kirjeellään Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa komission direktiiviehdotuksesta maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisoinniksi. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: 1 Yleisesti direktiiviehdotuksen tavoitteista Insolvenssilainsäädäntö koskettaa talouden, rahoituksen ja kaupan perusrakenteita. Koska eri jäsenvaltioissa on kuitenkin merkittävästi erilaisia insolvenssilainsäädäntöjä, jäsenvaltiot…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/lausunto-komission-ehdotuksesta-maksukyvyttomyyslainsaadantojen-harmonisoinniksi/