Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
19.9.2023 Oikeusuutiset

KHO: Etuosto-oikeuden käyttö ei ollut kohtuutonta vaikka kuolinpesä oli myynyt kiinteistön pesän osakkaiden yhtiölle perinnönjaon mahdollistamiseksi

KHO:2023:84 Kunnan etuosto-oikeus – Etuosto-oikeuden käyttämisen ilmeinen kohtuuttomuus – Kuolinpesä – Osakeyhtiö – Osakkaiden sukulaisuussuhteet – Perinnönjako Kunnanhallitus oli päättänyt käyttää etuosto-oikeutta kiinteistökaupassa, jossa myyjänä oli jakamaton kuolinpesä ja ostajana osakeyhtiö, jonka kuolinpesän osakkaat rintaperillisineen omistivat. Kuolinpesän ja yhtiön ilmoituksen mukaan kiinteistökauppa oli tehty perinnönjaon mahdollistamiseksi. Asiassa oli kysymys sen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/kho-etuosto-oikeuden-kaytto-ei-ollut-kohtuutonta-vaikka-kuolinpesa-oli-myynyt-kiinteiston-pesan-osakkaiden-yhtiolle-perinnonjaon-mahdollistamiseksi/
8.7.2022

Veit marjatkin pensaasta

Veit marjatkin pensaasta – fiktiivinen perinnönjako SuomiAreenassa Porissa 12.7.2022 SuomiAreenassa Raatihuoneenpuiston lavalla esitettiin tiistaina 12.7.2022 asianajajien huikea näytelmä! Näytelmän kautta yleisö pääsi tutustumaan sovittelutilanteeseen, jossa oli mukana aitoja Asianajajaliiton asianajajia sekä improvisaatioteatteri Stella Polariksen upeita ammattinäyttelijöitä. Kävimme esityksessä läpi varsin riitaisaa perinnönjakotilannetta, jota ratkottiin näyttelijöiden ja asianajajien kesken. Perinnönjakoasioissa totuus…

https://asianajajaliitto.fi/veit-marjatkin-pensaasta/
11.3.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi vastikkeellinen saanto jäämistöosituksessa ja perinnönjaossa

Verohallinnolle LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI VASTIKKEELLINEN SAANTO JÄÄMISTÖOSITUKSESSA JA PERINNÖNJAOSSA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Vastikkeellinen saanto jäämistöosituksessa ja perinnönjaossa (”Verohallinnon ohjeluonnos”). Asianajajaliitto pitää ohjeen julkaisemista erittäin kannatettavana. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Ohjekirjeen otsikointi Verohallinnon ohjeluonnoksen kansilehdellä olevassa ingressissä todetaan, että ohjeessa käsitellään vastikkeellisia saantoja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-ohjeeksi-vastikkeellinen-saanto-jaamistoosituksessa-ja-perinnonjaossa/
12.2.2022 Oikeusuutiset

Pesänselvittäjänä ja -jakajana toiminut emeritusprofessori vapautui korvausvastuusta

Helsingin käräjäoikeus oli 15.1.2021 antamallaan tuomiolla katsonut kuolinpesän pesänselvittäjänä ja -jakajana toimineen lakimiehen aiheuttaneen asiassa kantajana olleelle kuolinpesän osakkaalle 787.426,21 euron suuruisen vahingon ja oli velvoittanut hänet korvaamaan kantajalle tämän määrän korkoineen. Testamentissa oli määrätty, että kantaja oli oikeutettu saamaan lainvoimaisen perinnönjaon jälkeen täyden omistus- ja hallintaoikeuden lakiosaansa vastaavaan osuuteen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/pesanselvittajana-ja-jakajana-toiminut-emeritusprofessori-vapautui-korvausvastuusta/
1.3.2019

Sovittelukokemuksia

Sovittelukokemuksia 1 Kiinteistön kauppaan liittyvä sovittelu Ostajat olivat vaatineet myyjältä hinnanalennusta kiinteistökaupan laatuvirheiden johdosta. Vaatimuksiin sisältyi noin 30-kohtainen laatuvirhelista, joka piti sisällään todella pieniäkin virheitä (esim. pistokerasian kansi oli murtunut) sekä isompia kokonaisuuksia. Asiassa järjestettiin 2 sovittelutapaamista. Virhelistassa oli paljon sellaisia virheitä, jotka myyjä pystyi itse korjaamaan/korjauttamaan. Ensimmäisessä sovittelussa virhelistaa…

https://asianajajaliitto.fi/asianajopalvelut/sovittelu-asianajajan-avulla/sovittelukokemuksia/
13.11.2017 Oikeusuutiset

Perintökaaren 25 luvun mukaisesti toimitettua maatilan perinnönjakoa ei ollut pidettävä tuloverolain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuna luovutuksena

Helsingin HAO: Tulovero – Tuloverolaki 45 § – Luovutus – Luovutusvoittovero – Perintö – Perinnönjako – Perintökaari 25 luku – Maatila – Tilanpidonjatkaja – Rahakorvaus – Ulkopuoliset vara Perintökaaren 25 luvun mukaisesti toimitettua maatilan perinnönjakoa ei pidetty tuloverolaissa tarkoitettuna luovutuksena, eikä perillisen tilanpidonjatkajalta saama korvaus ollut hänen omaisuudesta saamaansa luovutushintaa.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/perintokaaren-25-luvun-mukaisesti-toimitettua-maatilan-perinnonjakoa-ei-ollut-pidettava-tuloverolain-45-%c2%a7n-1-momentissa-tarkoitettuna-luovutuksena/
12.5.2017 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös oman asunnon luovutusvoittoverosta kun asunto saatu osituksen ja perinnönjaon kautta

KHO:2017:80 Henkilökohtaisen tulon verotus – Oman asunnon luovutusvoitto – Omistusaika – Ositus – Perinnönjako A:n kuolinpesä ja A:n leski B omistivat erään huoneiston hallintaan oikeuttaneet osakkeet puoliksi kumpikin. A:n rintaperillinen C sai osakkeet osituksessa ja perinnönjaossa siten, että 74,44 prosentin osalta osakkeet vastasivat hänen netto-osuuttaan A:n kuolinpesässä ja 25,56 prosentin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/ennakkopaatos-oman-asunnon-luovutusvoittoverosta-kun-asunto-saatu-osituksen-ja-perinnonjaon-kautta/
26.1.2016 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeus arvioi lesken asunnon luovutuksen verovapautta

Helsingin HAO: Henkilökohtaisen tulon verotus – Oman asunnon luovutusvoitto – Omistusaika – Ositus – Perinnönjako – Ennakkoratkaisu Aviopuolisot A ja B olivat omistaneet yhdessä osakehuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. A oli kuollut huhtikuussa 2005. A:n kuolinpesän osakkaita olivat A:n leski B sekä heidän lapsensa C, D ja E. A:lla ja B:llä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/hallinto-oikeus-arvioi-lesken-asunnon-luovutuksen-verovapautta/
4.1.2016 Oikeusuutiset

OM: Perinnönjaon oikaisu mahdolliseksi vuoden 2016 alusta

Perinnönjako voidaan jatkossa oikaista, jos uusi perillinen tai perinnönjaossa sivuutettu oikaisua vaatii Säännöksiä sovelletaan tilanteissa, joissa lapsen ja vanhemman suhde vahvistetaan vasta perinnönjaon jälkeen tai perillinen on sivuutettu aiemmin toimitetussa perinnönjaossa. Tasavallan presidentti vahvisti lainmuutokset 30.12.2015 Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/om-perinnonjaon-oikaisu-mahdolliseksi-vuoden-2016-alusta/
14.12.2015 Oikeusuutiset

Isyyslain mukaista menettelyä on käytettävä, jos halutaan vahvistaa isyyteen perustuva perillisasema

KKO:2015:92 Perintö – Perinnönjako – Perintöosuus Isyys – Kanneoikeus Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen N:n vanhemmat olivat ottaneet avioliiton ulkopuolella vuonna 1955 syntyneen EV:n ottolapsekseen. EV oli kuollut ottovanhempiensa kuoleman jälkeen, jolloin hänen perillisiään olivat hänen biologisen äitinsä puolelta sisarpuoli K ja N, joka EV:n perintöön sovellettavan lain mukaan sai vain…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/isyyslain-mukaista-menettelya-on-kaytettava-jos-halutaan-vahvistaa-isyyteen-perustuva-perillisasema/