KHO: Etuosto-oikeuden käyttö ei ollut kohtuutonta vaikka kuolinpesä oli myynyt kiinteistön pesän osakkaiden yhtiölle perinnönjaon mahdollistamiseksi

19.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:84 Kunnan etuosto-oikeus – Etuosto-oikeuden käyttämisen ilmeinen kohtuuttomuus – Kuolinpesä – Osakeyhtiö – Osakkaiden sukulaisuussuhteet – Perinnönjako

Kunnanhallitus oli päättänyt käyttää etuosto-oikeutta kiinteistökaupassa, jossa myyjänä oli jakamaton kuolinpesä ja ostajana osakeyhtiö, jonka kuolinpesän osakkaat rintaperillisineen omistivat. Kuolinpesän ja yhtiön ilmoituksen mukaan kiinteistökauppa oli tehty perinnönjaon mahdollistamiseksi.

Asiassa oli kysymys sen arvioimisesta, oliko etuosto-oikeuden käyttämistä pidettävä tässä tilanteessa ilmeisen kohtuuttomana.

(40) Muutoksenhakijoiden mukaan etuosto-oikeuden käyttäminen on ollut etuostolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ilmeisen kohtuutonta myös sen vuoksi, että kuolinpesä on myynyt kiinteistön puheena olevalle osakeyhtiölle, jotta kuolinpesässä on voitu tehdä lopullinen perinnönjako. Korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei kiinteistön myyjätahon mahdollista taloudellista tai muuta vastaavaa etua palvelevaa omaisuusjärjestelyä voida yksinään pitää sellaisena kiinteistökauppaan liittyvänä muuna olosuhteena, joka olisi otettava huomioon lain 6 §:n 1 momentin mukaisessa ilmeisen kohtuuttomuuden arvioinnissa.

(41) Edellä olevan perusteella korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei valituksessa ole tuotu esiin sellaisia seikkoja kiinteistön myyjän ja ostajan välisestä suhteesta tai muista olosuhteista, joiden perusteella etuosto-oikeuden käyttämistä voitaisiin pitää ilmeisen kohtuuttomana etuostolain 6 §:n 1 momentin perusteella.

KHO:2023:84

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments