OM: Työryhmä valmistelemaan säännöksiä perinnönjaon peräytymisestä

23.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lainsäädäntöä perinnönjaon peräytymisestä ja omaisuuden palautusvastuusta. Valmistelutyö liittyy vuoden 2016 alusta voimaan tulevaan uuteen isyyslakiin

Uudessa isyyslaissa palautetaan kanneoikeus isyyden vahvistamiseksi
niille, jotka ovat syntyneet avioliiton ulkopuolella ennen nykyisen
isyyslain voimaantuloa. Lähtökohtana on, että perintöoikeus on tällöin
sama kuin muillakin perillisillä. Kun nykyinen laki tuli voimaan vuonna
1976, kanneoikeus rajattiin viiteen vuoteen.

Työryhmän tehtävänä
on valmistella ehdotus siitä, millä edellytyksillä jo toimitettu
perinnönjako voidaan peräyttää ja jo jaettua omaisuutta mahdollisesti
palauttaa pesään. Ehdotettavan sääntelyn tulee kattaa kaikki
perinnönjaon peräytymistilanteet. Perinnönjako voidaan joutua
peräyttämään esimerkiksi tilanteessa, jossa perittävälle tulee isyyden
vahvistamisen seurauksena perillinen, jonka perintöoikeutta ei
perinnönjaossa ole huomioitu.

Työryhmän tulee myös esittää arvio
siitä, onko perintöoikeuden vanhentumista koskevaa sääntelyä tarpeen
tarkistaa. Työryhmän ehdotusten tulee valmistua 31.8.2015 mennessä.

Eduskunta
edellytti hyväksyessään uuden isyyslain, että hallitus ryhtyy
kiireellisesti valmistelemaan esityksen perinnönjaon peräyttämistä ja
palautusvastuuta koskevaksi täydentäväksi sääntelyksi sellaisia
tapauksia varten, joissa avioliiton ulkopuolella ennen 1.10.1976
syntyneellä lapsella on uuden isyyslain seurauksena perintöoikeus.

Lisäksi
eduskunta edellytti, että hallitus arvioi perintö- ja
testamenttisaannon vanhentumiseen sekä perinnönjaon peräyttämiseen ja
palautusvastuuseen liittyviä lainsäädännön yleisiä uudistustarpeita
erityisesti oikeusvarmuuden ja omaisuuden suojan näkökulmasta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments