Generic filters
Exact matches only
17.10.2014 Oikeusuutiset

Ruotsin korkeimmalta oikeudelta mielenkiintoinen rikosasian näytön arviointia koskeva ratkaisu

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuomiossaan arvioinut lapselle syntyneiden vammojen aiheuttajaa. Lapsen isä oli syyttäjän mukaan ravistellut lasta, mistä olisi seurannut tyypillisiä ravisteluvammoja. HD katsoi tuomiosta ilmenevillä perusteilla, että näyttö ei riittänyt tuomitsemaan isää ja korosti, että tekijän päättelemiseen lähtien uhrin vammoista tulee suhtautua äärimmäisellä varovaisuudella. HD:n tuomiossa on vielä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/ruotsin-korkeimmalta-oikeudelta-mielenkiintoinen-rikosasian-nayton-arviointia-koskeva-ratkaisu/
22.5.2013 Oikeusuutiset

Käräjäoikeuden näytön arviointi oli perusteltu puutteellisesti ja sen oikeellisuutta oli valituksessa horjutettu. KKO myönsi jatkokäsittelyluvan.

KKO:2013:39 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Tarkistusperuste Pahoinpitely Todistelu – Uusi todiste hovioikeudessa Käräjäoikeus oli tuominnut syytteen kiistäneen A:n rangaistukseen pahoinpitelystä. Kysymys siitä, oliko A:n valituksessa esitettyjen seikkojen perusteella ollut perusteltua aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta. Kysymys myös hovioikeudessa esitetyn uuden todistelun merkityksestä arvioitaessa jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytyksiä. KKO:2013:39

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/karajaoikeuden-nayton-arviointi-oli-perusteltu-puutteellisesti-ja-sen-oikeellisuutta-oli-valituksessa-horjutettu-kko-myonsi-jatkokasittelyluvan/
30.4.2013 Oikeusuutiset

Valtakunnansyyttäjänvirasto: Pahoinpitely, näytön arviointi

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on suorittanut uuden syyteharkinnan ja määrännyt syytteen nostettaviksi lapseen kohdistunutta pahoinpitelyä koskevassa asiassa Kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt syytteen nostamatta ei näyttöä perusteella. Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi Pohjanmaan syyttäjänviraston johtavan kihlakunnansyyttäjän tai hänen määräämänsä kihlakunnansyyttäjän nostamaan syytteen pahoinpitelystä. Syytteiden sisältö tulee julkiseksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa. Kihlakunnansyyttäjä ei kuitenkaan ollut ylittänyt…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/valtakunnansyyttajanvirasto-pahoinpitely-nayton-arviointi/
3.4.2013 Oikeusuutiset

Valtakunnansyyttäjänvirasto: Työsuojelurikos, työsyrjintä, näytön arviointi

Asiassa oli kysymys työnantajien menettelystä tapauksessa, jossa työntekijä oli joutunut jäämään sairauslomalle häneen kohdistuneiden fyysisen ja henkisen koskemattomuuden loukkausten vuoksi Apulaisvaltakunnansyyttäjä on suorittanut uuden syyteharkinnan ja määrännyt syytteet nostettaviksi työturvallisuusrikosasiassa. Kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt syytteet nostamatta työturvallisuusrikoksesta ja työsyrjinnästä toisen henkilön osalta vähäisyysperusteella ja toisen henkilön osalta ei näyttöä perusteella. Apulaisvaltakunnansyyttäjä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/valtakunnansyyttajanvirasto-tyosuojelurikos-tyosyrjinta-nayton-arviointi/
28.11.2022 Oikeusuutiset

KKO: Astma oli todennäköisesti työperäinen – syy-yhteyden arviointi on oikeudellista harkintaa, jossa otetaan lääketieteellisen selvityksen ohella huomioon muutkin seikat

KKO:2022:65 Ammattitauti – Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys A oli työskennellyt tiloissa, joissa oli todettu kosteusvaurioita. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että A:lla todettu astma oli todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut altistumisesta kosteusvauriomikrobeille työpaikalla. A oli siten astman johdosta oikeutettu korvaukseen ammattitaudin perusteella. 24. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2019:43 (kohta 17) todennut,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/kko-astma-oli-todennakoisesti-tyoperainen-syy-yhteyden-arviointi-on-oikeudellista-harkintaa-jossa-otetaan-laaketieteellisen-selvityksen-ohella-huomioon-muutkin-seikat/
26.7.2022 Oikeusuutiset

Korkein oikeus äänesti näytön arvioinnista raiskausta koskevassa asiassa

KKO:2022:50 Seksuaalirikos – Raiskaus – Todistelu – Näytön arviointi Kysymys näytön arvioinnista raiskausta koskevassa asiassa. (Ään.) “Toisaalta on myös mahdollista, että A, jota on kuulusteltu ilman avustajaa, on vakavasta rikoksesta epäiltynä varmuuden vuoksi halunnut vältellä myötävaikuttamista asian selvittämiseen. Näissä olosuhteissa yksinomaan A:n esitutkinnassa antamasta kertomuksesta ei voida tehdä päätelmiä siitä,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/korkein-oikeus-aanesti-nayton-arvioinnista-raiskausta-koskevassa-asiassa/
26.1.2021 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös näytön arvioinnista seksuaalirikosjutussa, videokuulemisesta ja puolustajan palkkion korvaamisesta

KKO:2021:5 Seksuaalirikos – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Näytön arviointi – Videokuuleminen – Puolustaja – Puolustajan palkkion korvaaminen valtiolle Kysymys syyksi lukemiseen riittävän näytön arvioinnista törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevassa asiassa, kun tekoaikana 8–9-vuotiaan lapsen kertomuksen tueksi ei ollut esitetty välillistä näyttöä. (Ks. KKO:2013:96) Kysymys myös…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/ennakkopaatos-nayton-arvioinnista-seksuaalirikosjutussa-videokuulemisesta-ja-puolustajan-palkkion-korvaamisesta/
3.7.2018 Oikeusuutiset

Hovioikeudelta kaksi ratkaisua kotiosoitteeseen tilatun huumelähetyksen näytön arvioinnista

HelHO:2018:11 Todistelu – näytön arviointi Syyttömyysolettama Huumausainerikos X on arvellut, että huumausaineet on tilannut ilmeisesti joku hänen ystäväpiiristään ja että kyse on ollut pilasta, koska X oli juuri päässyt koevapauteen. X:llä ei tietääkseen ole vihamiehiä. Hovioikeuden käsityksen mukaan voidaan pitää hyvin epätodennäköisenä, että huumausaineet olisi tilannut joku X:n tunteva pilailu-…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/hovioikeudelta-kaksi-ratkaisua-kotiosoitteeseen-tilatun-huumelahetyksen-nayton-arvioinnista/