Valtakunnansyyttäjänvirasto: Työsuojelurikos, työsyrjintä, näytön arviointi

3.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asiassa oli kysymys työnantajien menettelystä tapauksessa, jossa työntekijä oli joutunut jäämään sairauslomalle häneen kohdistuneiden fyysisen ja henkisen koskemattomuuden loukkausten vuoksi

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on suorittanut uuden syyteharkinnan ja
määrännyt syytteet nostettaviksi työturvallisuusrikosasiassa.
Kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt syytteet nostamatta
työturvallisuusrikoksesta ja työsyrjinnästä toisen henkilön osalta
vähäisyysperusteella ja toisen henkilön osalta ei näyttöä perusteella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä
totesi, että tällaisessa tapauksessa epäillyn rikoksen
selvittämisintressillä on keskeinen merkitys arvioitaessa
oikeudenkäynnin tarvetta erityisesti, kun epäasiallinen kohtelu on
uhannut sen kohteena olevan henkilön terveyttä. Syyteharkinnassa
mahdollisuus ristiriitaisten kertomusten luotettavuuden arvioimiseen on
rajoitettua pelkän kirjallisen aineiston perusteella. Suullinen ja
välitön oikeudenkäynti antaa huomattavasti paremmat mahdollisuudet
henkilötodisteiden luotettavuuden arviointiin.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä
määräsi Länsi-Suomen johtavan kihlakunnansyyttäjän tai hänen
määräämänsä kihlakunnansyyttäjän asettamaan vastaajat syytteeseen
työturvallisuusrikoksesta ja työsyrjinnästä. Syytteiden sisältö tulee
julkiseksi, kun asia on ollut esillä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Kihlakunnansyyttäjä
ei kuitenkaan ollut ylittänyt harkintavaltaansa eikä asia antanut siltä
osin aihetta valtakunnansyyttäjän toimenpiteisiin.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments