Ennakkopäätös näytön arvioinnista seksuaalirikosjutussa, videokuulemisesta ja puolustajan palkkion korvaamisesta

26.1.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:5 Seksuaalirikos – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Näytön arviointi – Videokuuleminen – Puolustaja – Puolustajan palkkion korvaaminen valtiolle

Kysymys syyksi lukemiseen riittävän näytön arvioinnista törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevassa asiassa, kun tekoaikana 8–9-vuotiaan lapsen kertomuksen tueksi ei ollut esitetty välillistä näyttöä. (Ks. KKO:2013:96)

Kysymys myös siitä, voitiinko asianosaisia kuulla Korkeimman oikeuden suullisessa käsittelyssä videoyhteyden välityksellä, ja poikkeusolojen merkityksestä.

Lisäksi kysymys siitä, voitiinko vastaaja velvoittaa korvaamaan valtiolle puolustajalleen valtion varoista alemmissa tuomioistuimissa maksetut palkkiot.

KKO:2021:5

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jyrki Virolainen
3 vuodet sitten

KKO on antanut viime vuosina todella useita ennakkopäätöksiä rikosasian todistusharkinnasta ja näytön riittävyydestä; keskimäärin noin 4-5 ennakkopäätöstä per vuosi. Tämä koskee etenkin seksuaalirikosjuttuja. Tämä vaikuttaa hieman oudolta. Ruotsissa HD ei ole puuttunut läheskään yhtä “hanakasti” alempien oikeuksien näytön arviointia koskeviin tuomioihin. Ovatko suomalaiset hovioikeudet kenties epäonnistuneet näytön arvioinnissa vai mistä mahtaa olla kyse? Tämä kehitys on joka tapauksessa omiaan siirtämään oikeudenkäynnin painopistettä näyttökysymyksissä ylioikeuksiin vaikka tavoitteeksi on, kuten oikein onkin, asetettu, että oikeudenkäynnin painopisteen tulisi olla aiempaa enemmän alioikeuksissa. Tavoitteessa ei näytä onnistutun.