Käräjäoikeuden näytön arviointi oli perusteltu puutteellisesti ja sen oikeellisuutta oli valituksessa horjutettu. KKO myönsi jatkokäsittelyluvan.

22.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:39
Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Tarkistusperuste
Pahoinpitely
Todistelu – Uusi todiste hovioikeudessa

Käräjäoikeus oli tuominnut syytteen kiistäneen A:n rangaistukseen
pahoinpitelystä. Kysymys siitä, oliko A:n valituksessa esitettyjen
seikkojen perusteella ollut perusteltua aihetta epäillä käräjäoikeuden
ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta. Kysymys myös hovioikeudessa
esitetyn uuden todistelun merkityksestä arvioitaessa jatkokäsittelyluvan
myöntämisen edellytyksiä.

KKO:2013:39

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments