Generic filters
Exact matches only
4.1.2021 Oikeusuutiset

KKO: Maksusuunnitelma on lähtökohtaisesti ulosmittaukselle vaihtoehtoinen perintäkeino, sen aikainen ulosmittaus ansaitsi jatkokäsittelyluvan

KKO:2021:1 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste Ulosottokaari – Ulosmittaus – Maksusuunnitelma Ulosottomies oli vahvistanut velallisena olleelle A Oy:lle kirjallisen maksusuunnitelman määräajaksi. Ulosottomies oli ulosmitannut A Oy:n pankkitililtä maksusuunnitelmaan kuuluneita velkoja vastaavan määrän varoja yhtiön noudattaman maksusuunnitelman voimassaoloaikana. Käräjäoikeus hylkäsi A Oy:n ulosottovalituksen. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/kko-maksusuunnitelma-on-lahtokohtaisesti-ulosmittaukselle-vaihtoehtoinen-perintakeino-sen-aikainen-ulosmittaus-ansaitsi-jatkokasittelyluvan/
30.12.2020 Oikeusuutiset

Kun yhtiö ei ole selviytynyt maksuvalmiuskriisistään tekemillään maksusuunnitelmilla, niiden ei siten voida katsoa poistaneen maksukyvyttömyystilaa

KKO:2020:101 Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys – Menettämisseuraamus Syytteen mukaan A oli lahjoittanut, luovuttanut tai hävittänyt määräysvallassaan olleen yhtiön omaisuutta ilman hyväksyttävää syytä ja aiheuttanut yhtiön maksukyvyttömäksi tulemisen sekä oleellisesti pahentanut sitä. Käräjäoikeus luki A:n syyksi törkeän velallisen epärehellisyyden. Hovioikeus hylkäsi syytteen katsoen, että yhtiön maksukyvyttömyys ja uhkaava maksukyvyttömyys,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/kun-yhtio-ei-ole-selviytynyt-maksuvalmiuskriisistaan-tekemillaan-maksusuunnitelmilla-niiden-ei-siten-voida-katsoa-poistaneen-maksukyvyttomyystilaa/
23.10.2019 Oikeusuutiset

Maksun perustuminen ulosottomiehen kanssa tehtyyn maksusuunnitelmaan ei rajoittanut takaisinsaantia konkurssipesään

KKO:2019:91 Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään Ulosottokaari – Ulosmittaus – Maksusuunnitelma Velallinen oli ulosottomiehen kanssa tekemänsä maksusuunnitelman mukaisesti maksanut takaisinsaantiaikana ulosottovirastolle suorituksia, jotka oli tilitetty velkojalle. Maksut olivat peräytettävissä takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 12 §:n nojalla. Vrt. KKO:1995:89   KKO:2019:91

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/maksun-perustuminen-ulosottomiehen-kanssa-tehtyyn-maksusuunnitelmaan-ei-rajoittanut-takaisinsaantia-konkurssipesaan/
7.3.2019 Oikeusuutiset

Maksusuunnitelman perusteella suoritettu verovelan maksu rinnastui ulosmittauksella saatuun maksuun

THO:2019:5 Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään Ulosottokaari – Maksusuunnitelma Kysymys siitä, onko velallisen takaisinsaantiaikana ulosottomiehen kanssa tekemän ulosottokaaren 4 luvun 59 §:ssä tarkoitetun maksusuunnitelman perusteella suorittama verovelan maksu sellainen velkojan ulosmittauksella saama maksu, joka peräytyy takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 12 §:n nojalla. Vrt. KKO 1995:89 THO:2019:5

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/maksusuunnitelman-perusteella-suoritettu-verovelan-maksu-rinnastui-ulosmittauksella-saatuun-maksuun/
27.10.2015 Oikeusuutiset

Kantajan kuluvaatimus ei niin ilmeisen perusteeton, että se voitaisiin hylätä viran puolesta.

KKO:2015:76 Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus Velkomus Perintäkulut – Maksusuunnitelman purkamisesta aiheutuneet kulut Velkoja oli haastehakemuksessa summaarisessa menettelyssä vaatinut kuluttaja-asemassa olevalta velalliselta riidattomina pitämiensä luottokorttisaatavien lisäksi perintäkuluja, joihin sisältyi velallisen kanssa tehdyn maksusuunnitelman purkamisesta kymmenen euroa. Vastaajan jätettyä vastaamatta kanteeseen käräjäoikeus oli yksipuolisessa tuomiossa hyväksynyt vaatimukset muutoin mutta hylännyt tuomiossa…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/kantajan-kuluvaatimus-ei-niin-ilmeisen-perusteeton-etta-se-voitaisiin-hylata-viran-puolesta/
18.9.2015 Oikeusuutiset

Verohallinnon ohje velkajärjestelyn vaikutuksesta verotuksessa

Ohjeessa käsitellään velkajärjestelyn vaikutusta luonnollisen henkilön verotuksessa. Ohje korvaa aikaisemman diaarinumeroimattoman ohjeen Velkajärjestely. 1 Yleistä velkajärjestelystä Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) tarkoituksena on mahdollistaa maksuvaikeuksiin joutuneen yksityishenkilön taloudellisen tilanteen korjaaminen. Velkajärjestely voidaan myöntää velalliselle joka on muutoin kuin tilapäisesti kyvytön maksamaan velkojaan. Ennen velkajärjestelyn hakemista velallisen on lain 11 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/verohallinnon-ohje-velkajarjestelyn-vaikutuksesta-verotuksessa/
16.4.2015 Oikeusuutiset

Kela: Etuuksien takaisinperintä yhtenäistyy vähävaraisilla asiakkailla

Kelan perintäkeskus ei enää tee osamaksusuunnitelmia toimeentulotukea saavien tai muuten vähävaraisten asiakkaiden kanssa. Kelan ei ole mahdollista sopia maksujärjestelyistä, jotka vaarantavat asiakkaan toimeentulon Jos etuutta on maksettu liikaa tai aiheettomasti, Kela joutuu perimään sen takaisin. Jos asiakkaalla ei ole mahdollisuutta maksaa perittävää määrää kerralla takaisin, hän voi sopia erikseen osamaksusuunnitelmasta…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/kela-etuuksien-takaisinperinta-yhtenaistyy-vahavaraisilla-asiakkailla/