Kantajan kuluvaatimus ei niin ilmeisen perusteeton, että se voitaisiin hylätä viran puolesta.

27.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:76

Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus
Velkomus
Perintäkulut – Maksusuunnitelman purkamisesta aiheutuneet kulut

Velkoja oli haastehakemuksessa summaarisessa menettelyssä vaatinut
kuluttaja-asemassa olevalta velalliselta riidattomina pitämiensä
luottokorttisaatavien lisäksi perintäkuluja, joihin sisältyi velallisen
kanssa tehdyn maksusuunnitelman purkamisesta kymmenen euroa. Vastaajan
jätettyä vastaamatta kanteeseen käräjäoikeus oli yksipuolisessa
tuomiossa hyväksynyt vaatimukset muutoin mutta hylännyt tuomiossa
maksusuunnitelman purkamisesta vaaditut perintäkulut. Hovioikeus ei
muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Korkeimman oikeuden tuomiosta
ilmenevillä perusteilla katsottiin, että velkojan vaatimus
maksusuunnitelman purkamisesta aiheutuneesta perintäkulusta ei ollut
oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 13 §:n tarkoittamalla tavalla siten
selvästi perusteeton, että käräjäoikeus olisi voinut viran puolesta
hylätä sen. (Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments