Kela: Etuuksien takaisinperintä yhtenäistyy vähävaraisilla asiakkailla

16.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kelan perintäkeskus ei enää tee osamaksusuunnitelmia toimeentulotukea saavien tai muuten vähävaraisten asiakkaiden kanssa. Kelan ei ole mahdollista sopia maksujärjestelyistä, jotka vaarantavat asiakkaan toimeentulon

Jos etuutta on maksettu liikaa tai aiheettomasti, Kela joutuu perimään
sen takaisin. Jos asiakkaalla ei ole mahdollisuutta maksaa perittävää
määrää kerralla takaisin, hän voi sopia erikseen osamaksusuunnitelmasta
Perintäkeskuksen kanssa. Toinen vaihtoehto on, että takaisin perittävä
summa kuitataan muista asiakkaalle maksettavista Kelan etuuksista.

Tähän saakka Kelan perintäkeskus on voinut poikkeustilanteissa tehdä
takaisinperinnästä osamaksusuunnitelman myös toimeentulotukea saavan
asiakkaan kanssa. Nyt menettelystä on luovuttu.

– Jos asiakkaan mahdollisuus maksaa perintävelkaa perustuu
toimeentulotuesta saatavaan tuloon tai asiakas on muuten vähävarainen,
osamaksusuunnitelmaa ei voida tehdä. Kelan ei ole mahdollista tehdä
maksujärjestelyjä, jotka vaarantaisivat asiakkaan toimeentulon, toteaa
etuuspäällikkö Suvi Onninen Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosastolta.

Uuden ohjeen mukaan toimeentulotukea saava asiakas voi itse halutessaan
maksaa takaisin perittävää velkaa myös osissa, mutta maksusuunnitelmaa
velasta ei voi tehdä. Mahdollisten maksukehotusten jälkeen perintä
siirtyy ulosottoon.

Asiakkaan kanssa ei myöskään voida sopia perittävän summan
kuittaamisesta muista Kelan etuuksista, jos asiakas saa toimeentulotukea
tai on muuten vähävarainen (tulot ovat alle toimeentulotuen perusosan).
Kuittaus voidaan tehdä, jos asiakkaalle jää kuittauksen suorittamisen
jälkeen käyttöön vähintään toimeentulotuen määrä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments