Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
16.11.2021 Oikeusuutiset

EIT:ltä kaksi asianajajan ja päämiehen välisen yhteydenpidon luottamuksellisuutta koskevaa ratkaisua – 8 artiklaa oli rikottu

Vasil Vasilev v. Bulgaria (application no. 7610/15) The applicant, Vasil Tonchev Vasilev, is a Bulgarian national who was born in 1958 and lives in Sofia. He is a lawyer. The case concerns the interception, recording and transcription of a telephone conversation in 2010 between the applicant and one of his…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/eitlta-kaksi-asianajajan-ja-paamiehen-valisen-yhteydenpidon-luottamuksellisuutta-koskevaa-ratkaisua-8-artiklaa-oli-rikottu/
6.10.2021 Oikeusuutiset

KKO kielsi arkaluontoisten asiakastietojen käytön Vastaamoon kohdistuneen tietomurron tutkinnan yhteydessä

KKO:2021:72 Pakkokeino – Etsintä – Laite-etsintä – Takavarikko – Sinetöidyn aineiston tutkiminen ja hyödyntäminen – Todistelu – Hyödyntämiskielto – Lääkärin salassapitovelvollisuus Mielenterveyspalveluita tarjoavan A Oy:n tuotantopalvelimeen kohdistettiin epäillyn tietomurron perusteella erityinen laite-etsintä, jonka yhteydessä A Oy:n asiakastietokannasta eroteltiin teknisesti siihen sisältyvien henkilöiden nimet, henkilötunnukset ja yhteystiedot. Etsintävaltuutetun vastustettua tietojen takavarikoimista…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/kko-kielsi-arkaluontoisten-asiakastietojen-kayton-vastaamoon-kohdistuneen-tietomurron-tutkinnan-yhteydessa/
17.1.2020 Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajan Jarkko Ruoholan puhe Asianajajapäivässä 17.1.2020

Arvoisa ministeri, herrat presidentit Ärade inbjudna gäster  Hyvät kollegat Tämä Asianajajapäivä avaa Suomen Asianajajaliiton toisen satavuotiskauden. Viime vuonna vietimme liiton 100-vuotisjuhlavuotta, asianajajakunnan arvon mukaisesti. Asianajajapäivä Messukeskuksessa oli ennennäkemättömän visuaalinen ja elokuun pääjuhlan Sininen laatikko ikimuistoinen. Kalastajatorpalla oli juhlaillallisella aivan toisenlaiset kasvot kuin yleensä Asianajajapäivässä. Erityisen iloinen olen siitä, että monilla…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/suomen-asianajajaliiton-puheenjohtajan-jarkko-ruoholan-puhe-asianajajapaivassa-17-1-2020/
29.4.2019

Tapaohjeet

Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (15.1.2009, Asianajajaliiton valtuuskunta 8.6.2012)   1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa (Laki asianajajista 5 § 1 momentti ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 33 § 1 momentti).   1.1 Hyvän asianajajatavan velvoittavuus ja lähteet Hyvä asianajajatapa ilmenee…

https://asianajajaliitto.fi/tapaohjeet/
25.1.2019 Tiedotteet

Isoveljen valvonnalle stoppi: miksi viranomaisten ei pidä saada tietää kaikkea

Asianajajaliitto 100 vuotta – Juhlavuoden Asianajajapäivän Lakikahvit 25.1.2019   Viime aikoina on tuotu esiin muutamia kansalaisten yksityisyydensuojaa loukkaavia lakialoitteita ja ehdotuksia liittyen viranomaisten laajempaan pääsyyn kansalaisten kaikkein yksityisimpiin tietoihin. Lisäksi esillä on ollut aloitteita, joissa perinteisiä erityisesti lailla suojattuja salassapitovelvollisuuksia on lähdetty murtamaan. Asianajajan ja lääkärin työn perusta ja edellytys…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/isoveljen-valvonnalle-stoppi-miksi-viranomaisten-ei-pida-saada-tietaa-kaikkea/
8.11.2018

Toiminta-ajatus, arvot ja strategia

Toiminta-ajatus Suomen Asianajajaliitto on vuonna 1919 perustettu julkisoikeudellinen yhteisö. Tämä tarkoittaa, että meillä on asianajajien jäsenasioiden hoitoon ja ammattikunnan valvontaan liittyviä viranomaistehtäviä. Me myös sääntelemme eli ohjeistamme ja koulutamme asianajajakuntaa sekä vastaamme vaativan asianajajatutkinnon järjestämisestä. Yksi tärkeistä tehtävistämme on myös vaikuttaa lainsäädäntöön tuomalla jo lainvalmisteluvaiheessa esille erityisesti kansalaisten ja yritysten…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/keita-olemme/toiminta-ajatus-arvot-ja-strategia/
3.10.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio tietosuojaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Sähköinen viestintä – Henkilötietojen käsittely – Direktiivi 2002/58/EY – 1 ja 3 artikla – Soveltamisala – Sähköisen viestinnän luottamuksellisuus – Suoja – 5 artikla ja 15 artiklan 1 kohta – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 7 ja 8 artikla – Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä käsitellyt tiedot – Kansallisten viranomaisten…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/eun-tuomioistuimen-tuomio-tietosuojaa-koskevassa-asiassa/
12.1.2018 Tiedotteet

Puheenjohtaja Jarkko Ruoholan puhe Asianajajapäivässä 12.1.2018

Herra ministeri, herrat presidentit   Ärade inbjudna gäster   Hyvät kollegat   100-50-100-200-25 – ovat ne teemat, joilla tämä Asianajajapäivä käynnistyy.     100. Päättynyt vuosi oli Suomi 100 -juhlavuosi. Myös me asianajajat osallistuimme juhlintaan eri tavoin. Vuoden mittaan sain olla mukana monissa seminaareissa ja tapahtumissa, joissa oli ilo huomata, että…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/puheenjohtaja-jarkko-ruoholan-puhe-asianajajapaivassa-12-1-2018/
29.8.2017 Lausunnot

Lausunto rajatylittävien järjestelyjen ilmoittamista koskevasta direktiivistä

Dnro 45/2017 Lausuntopyyntönne: VM/1426/03.02.00/2017, 29.6.2017 LAUSUNTO EHDOTUKSESTA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI RAJATYLITTÄVIEN JÄRJESTELYJEN ILMOITTAMISESTA Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa Euroopan komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi koskien rajatylittävien järjestelyjen ilmoittamista (jäljempänä ”ehdotus”). Asianajajaliitto kiittää ministeriötä mahdollisuudesta lausua direktiiviehdotuksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa. 1. Ehdotuksen tavoitteet ja sisältö Direktiiviehdotuksen tavoitteena on veron…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/lausunto-rajatylittavien-jarjestelyjen-ilmoittamista-koskevasta-direktiivista/
9.6.2017 Oikeusuutiset

Väitös Lapin yliopistossa: Rikosasian vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuusvelvollisuus

OTM Jukka Ahtisen väitöskirjan keskiössä on vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuus suomalaisessa rikosprosessissa. Lojaalisuutta voidaan kuvata toimeksiantoa koossa pitäväksi sideaineeksi. Lojaalisuus tarkoittaa oikeaa suhtautumistapaa — asianajajan palveluasennetta päämiehen asiassa. Kyseessä on asianajollinen kunniakoodi, joka on samalla tärkeä osa oikeudenmukaista rikosprosessia. Lojaalisuutta tarkastellaan Jukka Ahtisen tutkimuksessa muun muassa asianajajien eettisten tapaohjeiden, lainsäädännön…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/vaitos-lapin-yliopistossa-rikosasian-vastaajaa-avustavan-asianajajan-lojaalisuusvelvollisuus/