Generic filters
Exact matches only
18.11.2023 Oikeusuutiset

Turkki rikkoi ihmisoikeussopimusta nauhoittamalla vallankaappausyrityksestä epäiltyjen tutkintavankien ja heidän asianajajiensa välisiä neuvotteluita

Canavcı and Others v. Türkiye (nos. 24074/19, 44839/19, and 9077/20) The case concerns lawyer-client confidentiality in the aftermath of the attempted coup d’état of 15 July 2016. The applicants are three Turkish nationals: Mehmet Ali Canavcı, Ramazan Çaylı and Harun Altun. All three applicants were placed in pre-trial detention in…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/turkki-rikkoi-ihmisoikeussopimusta-nauhoittamalla-vallankaappausyrityksesta-epailtyjen-tutkintavankien-ja-heidan-asianajajiensa-valisia-neuvotteluita/
17.11.2022 Oikeusuutiset

EUT: Julkisessa hankintamenettelyssä tarjouksiin sisätyvien tietojen luottamuksellisuus on laajempi kuin pelkästään liikesalaisuuksien suoja

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-54/21 | Antea Polska ym. Luottamuksellisuuden suoja julkisten hankintojen alalla on tasapainotettava avoimuuden ja tehokkaan oikeussuojan vaatimusten kanssa Unionin oikeus on esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa velvoitetaan julkaisemaan kaikki tarjoajien toimittamat tiedot ainoastaan liikesalaisuuksia lukuun ottamatta, koska tällainen lainsäädäntö on omiaan estämään hankintaviranomaista jättämättä ilmaisematta tiettyjä tietoja,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/eut-julkisessa-hankintamenettelyssa-tarjouksiin-sisatyvien-tietojen-luottamuksellisuus-on-laajempi-kuin-pelkastaan-liikesalaisuuksien-suoja/
25.10.2022 Oikeusuutiset

EIT jätti valituksen tutkimatta kun valittajana ollut romanialaistuomari oli paljastanut luottamuksellisia oikeudenkäyntiasiakirjoja

Application ruled inadmissible on account of applicant’s breach of confidentiality of friendly-settlement negotiations In its decision in the case of Camelia Bogdan v. Romania (application no. 32916/20) the European Court of Human Rights has unanimously declared the application inadmissible. The decision is final. The case concerned disciplinary proceedings against a…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/eit-jatti-valituksen-tutkimatta-kun-valittajana-ollut-romanialaistuomari-oli-paljastanut-luottamuksellisia-oikeudenkayntiasiakirjoja/
16.11.2021 Oikeusuutiset

EIT:ltä kaksi asianajajan ja päämiehen välisen yhteydenpidon luottamuksellisuutta koskevaa ratkaisua – 8 artiklaa oli rikottu

Vasil Vasilev v. Bulgaria (application no. 7610/15) The applicant, Vasil Tonchev Vasilev, is a Bulgarian national who was born in 1958 and lives in Sofia. He is a lawyer. The case concerns the interception, recording and transcription of a telephone conversation in 2010 between the applicant and one of his…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/eitlta-kaksi-asianajajan-ja-paamiehen-valisen-yhteydenpidon-luottamuksellisuutta-koskevaa-ratkaisua-8-artiklaa-oli-rikottu/
6.10.2021 Oikeusuutiset

KKO kielsi arkaluontoisten asiakastietojen käytön Vastaamoon kohdistuneen tietomurron tutkinnan yhteydessä

KKO:2021:72 Pakkokeino – Etsintä – Laite-etsintä – Takavarikko – Sinetöidyn aineiston tutkiminen ja hyödyntäminen – Todistelu – Hyödyntämiskielto – Lääkärin salassapitovelvollisuus Mielenterveyspalveluita tarjoavan A Oy:n tuotantopalvelimeen kohdistettiin epäillyn tietomurron perusteella erityinen laite-etsintä, jonka yhteydessä A Oy:n asiakastietokannasta eroteltiin teknisesti siihen sisältyvien henkilöiden nimet, henkilötunnukset ja yhteystiedot. Etsintävaltuutetun vastustettua tietojen takavarikoimista…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/kko-kielsi-arkaluontoisten-asiakastietojen-kayton-vastaamoon-kohdistuneen-tietomurron-tutkinnan-yhteydessa/
3.12.2020

Pääsihteerin testamentti

Kun maailman tuulet ja virtaukset tuivertavat ja laineet lyövät korkealle, on hyvä muistuttaa mieliin, miten varmistetaan 100-vuotiaan Asianajajaliiton toiminta niin, että se kestää myös tulevaisuudessa suuremmatkin tyrskyt ja rytinät. Tämä on tullut mieleeni viime vuosina, kun erityisesti kansainvälisten toimijoiden taholta tuleva meitäkin velvoittava sääntely uhkaa murentaa ja nakertaa liiton tärkeitä…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/paasihteerin-testamentti/
17.1.2020 Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajan Jarkko Ruoholan puhe Asianajajapäivässä 17.1.2020

Arvoisa ministeri, herrat presidentit Ärade inbjudna gäster  Hyvät kollegat Tämä Asianajajapäivä avaa Suomen Asianajajaliiton toisen satavuotiskauden. Viime vuonna vietimme liiton 100-vuotisjuhlavuotta, asianajajakunnan arvon mukaisesti. Asianajajapäivä Messukeskuksessa oli ennennäkemättömän visuaalinen ja elokuun pääjuhlan Sininen laatikko ikimuistoinen. Kalastajatorpalla oli juhlaillallisella aivan toisenlaiset kasvot kuin yleensä Asianajajapäivässä. Erityisen iloinen olen siitä, että monilla…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/suomen-asianajajaliiton-puheenjohtajan-jarkko-ruoholan-puhe-asianajajapaivassa-17-1-2020/
29.4.2019

Tapaohjeet

Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (15.1.2009, Asianajajaliiton valtuuskunta 26.1.2023)   1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa (Laki asianajajista 5 § 1 momentti ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 33 § 1 momentti).   1.1 Hyvän asianajajatavan velvoittavuus ja lähteet Hyvä asianajajatapa ilmenee…

https://asianajajaliitto.fi/tapaohjeet/
25.1.2019 Tiedotteet

Isoveljen valvonnalle stoppi: miksi viranomaisten ei pidä saada tietää kaikkea

Asianajajaliitto 100 vuotta – Juhlavuoden Asianajajapäivän Lakikahvit 25.1.2019   Viime aikoina on tuotu esiin muutamia kansalaisten yksityisyydensuojaa loukkaavia lakialoitteita ja ehdotuksia liittyen viranomaisten laajempaan pääsyyn kansalaisten kaikkein yksityisimpiin tietoihin. Lisäksi esillä on ollut aloitteita, joissa perinteisiä erityisesti lailla suojattuja salassapitovelvollisuuksia on lähdetty murtamaan. Asianajajan ja lääkärin työn perusta ja edellytys…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/isoveljen-valvonnalle-stoppi-miksi-viranomaisten-ei-pida-saada-tietaa-kaikkea/
12.1.2018 Tiedotteet

Puheenjohtaja Jarkko Ruoholan puhe Asianajajapäivässä 12.1.2018

Herra ministeri, herrat presidentit   Ärade inbjudna gäster   Hyvät kollegat   100-50-100-200-25 – ovat ne teemat, joilla tämä Asianajajapäivä käynnistyy.     100. Päättynyt vuosi oli Suomi 100 -juhlavuosi. Myös me asianajajat osallistuimme juhlintaan eri tavoin. Vuoden mittaan sain olla mukana monissa seminaareissa ja tapahtumissa, joissa oli ilo huomata, että…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/puheenjohtaja-jarkko-ruoholan-puhe-asianajajapaivassa-12-1-2018/